Comunitat que allotja les comunicacions, ponències i actes presentades a congressos o jornades organitzades per la UPC amb l'objectiu d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Els membres de la UPC interessats a dipositar documents en aquesta comunitat, si us plau, contacteu amb: Info.Biblioteques@upc.edu

Comunidad que aloja las comunicaciones, ponencias y actos presentados en congresos o jornadas organizados por la UPC con el objetivo de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Los miembros de la UPC interesados en depositar documentos en esta comunidad, por favor, pónganse en contacto con: Info.Biblioteques@upc.edu

A community hosting open-access scientific and technical journal articles published by UPC units in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

Members of the UPC who are interested in depositing documents in this community should contact Info.Biblioteques@upc.edu

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Actividades del IPA. Resumen de diez años de experiencia. 

  Portet Cortés, Esperanza (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  El Instituto de Petrolquímica Aplicada lleva diez años formando especialistas en el campo de la Ingeniería Química del Petróleo. En esta comunicación, además del programa de estudios, se expone la colaboración del I.P.A. ...
 • L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) com a unitat de recerca 

  Sánchez, Joan Eugeni (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  S'analitzen les tasques fonamentals que té encomanades a nivell de la investigació en l'àmbit educatiu a tres nivelIs: el de la Universitat mateixa, els nivelIs educatius previs a la incorporació a la Universitat i els de ...
 • Tractament de dades obtingudes amb sensors remots multiespectrals embarcats a satèl·lits 

  Colomer i Alberich, Josep Lluís (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  La informació de sensors multiespectrals embarcats a satèl.lits especials permet obtenir dades útils (un cop processades) per l'estudi de la utilització de zones de la terra i l'avaluació dels seus recursos naturals.
 • Mètodes informàtics aplicats a l'ensenyament de la llengua catalana 

  Castellanos i Llorenç, Carles (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  En aquesta comunicació exposem les experiències de treball del projecte "ACTIU" en curs de realització al Centre de Càlcul de la Universitat Politècnica de Barcelona . Hi són tractats diferents sistemes informàtics aplicats ...
 • Aplñicació dels ordinadors a l'ensenyament. Projectes ESETI i MACA. 

  Castells i Prims, Jordi (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  La Iínia d'aplicació dels ordenadors a l'ensenyament té per objecte posar a l'abast dels educadors eines que els permetin enriquir la seva tasca. En conseqüència, aquesta Iínia de treball ha estat, des dels seus bons ...
 • Centre de càlcul de la Universitat Politècnica de Barcelona 

  Olivella i Cunill, Lluís (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  El CCUPB té tres Iínies d'actuació principals: la línia de mecanització de la gestió de la UPB, la línia de servei de procés de calcul científic, i eIs projectes de recerca aplicada amb entitats exteriors . Totes les ...
 • Organización y líneas de trabajo del Instituto de Técnicas Energéticas 

  Ortega Aramburu, Miguel Javier (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  Se presenta aquí una breve descripción de los orígenes , objetivos y desarrollo actual del Instituto de Técnicas Energéticas ( INTE) de la Universidad Politécnica de Barcelona . Se sintetizan las líneas de trabajo que ...
 • L'Institut de Cibernètica: organització i línies de recerca 

  Ferraté Pascual, G.; Basañez Villaluenga, Luis (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  Aquest treball vol ésser una breu presentació de l'Institut de Cibernètica i de la seva tasca de recerca. A la primera part s'exposen eIs antecedents sobre els inicis i creació de l'Institut, els seus objectius i la seva ...
 • Línies de recerca al IDIADA 

  Botey Arso, Joan; Planas Dangla, Jaume; Planas Dangla (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  Aquesta comunicació té per objectiu el donar a conèixer les activitats que desenvolupa I'IDIADA. En primer Iloc hem de situar la recerca pròpia que realitza I'Institut en les següents línies: " Vibracions i soroll en ...
 • Projecte d'equip elèctric per a tracció d’un vehicle. 

  De Buen Lozano, Víctor; Creixell Sans, Jordi; Pastor Pàmies, Francesc Xavier; Heidepriem Olazabal, Carles (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  En el present treball es resumeix una Iínia de recerca en la qual s'està treballant actualment a l' IDIADA i que té el seu origen en uns projectes que es desenvoluparen a la càtedra de transports de I 'ETS d' Enginyers ...
 • Líneas de investigación científica y técnica 

  Cegarra Sánchez, José; López-Amo Marín, Federico; Gacén Guillén, Joaquín (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  Se exponen las líneas generales de investigación que ha desarrollado el Instituto a lo largo de sus años de funcionamiento y el paulatino desarrollo de sus Secciones y Laboratorios. El campo de Investigación, siempre ...
 • Institut Català de la Carn 

  Arnau i Figuerola, Josep; Monfort Bolivar, Josep Mª (1980-12)
  Conference report
  Open Access
  En aquesta ponència es presenta un exemple de cooperació entre la Universitat (EUP), l'administració i la indústria, amb l'objecte de la creació d'un ins­titut que ofereixi un servei public aixi com realitzi una recerca ...

View more