Comunitat que allotja les comunicacions, ponències i actes presentades a congressos o jornades organitzades per la UPC amb l'objectiu d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Els membres de la UPC interessats a dipositar documents en aquesta comunitat, si us plau, contacteu amb: Info.Biblioteques@upc.edu

Comunidad que aloja las comunicaciones, ponencias y actos presentados en congresos o jornadas organizados por la UPC con el objetivo de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Los miembros de la UPC interesados en depositar documentos en esta comunidad, por favor, pónganse en contacto con: Info.Biblioteques@upc.edu

A community hosting open-access scientific and technical journal articles published by UPC units in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

Members of the UPC who are interested in depositing documents in this community should contact Info.Biblioteques@upc.edu

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more