El dipòsit institucional de la UPC recopila, gestiona, difon i preserva la producció docent i investigadora dels membres de la comunitat universitària en accés obert: articles de revista, reports de recerca, participacions a congressos, projectes finals de carrera, treballs de fi de grau, tesis doctorals, materials docents i altres documents acadèmics.

Els objectius d'UPCommons són:

  • Augmentar la visibilitat de la producció docent i investigadora dels autors i de la Universitat.
  • Afegir valor a la producció docent i investigadora mitjançant citacions normalitzades, estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius és el responsable d'UPCommons que utilitza majoritàriament DSpace, un programa de codi obert desenvolupat pel Massachussets Institute of Technology (MIT) i Hewlett Packard (HP).

UPCommons s'integra amb els diferents sistemes d'informació de la UPC: Prisma (Sistema d'informació per a la gestió de la matriculació i plans d'estudi de la UPC), DRAC (Descriptor de la Recerca i de l'Activitat Acadèmica de la UPC) o TDX (repositori cooperatiu de tesis doctorals de les universitats catalanes), entre d'altres.

UPCommons garanteix l'accés perpetu i la preservació dels seus continguts mitjançant l'emmagatzematge en servidors segurs de la Universitat i compleix amb els requeriments tècnics necessaris per garantir la interoperabilitat amb d'altres sistemes d'informació. Per tal de garantir la preservació del contingut que allotja es duen a terme les següents accions:

  • Es realitzen còpies de seguretat diàries i setmanals per garantir la recuperació de les dades en cas de desastre. Periòdicament s'envien còpies a altres localitzacions per disposar de còpies disperses geogràficament. Aquestes còpies son validades per assegurar que el contingut es preserva correctament.
  • Periòdicament es fan comprovacions d'integritat del contingut per assegurar que no s'ha modificat des del seu dipòsit. Està previst ampliar aquesta comprovació per detectar la presencia de virus que puguin afectar la integritat dels arxius.

UPCommons usa el protocol d'interoperabilitat de l'Open Archives Initiative (OAI-PMH), per tal d’incrementar la visibilitat dels documents dipositats. El protocol OAI-MHP permet que altres aplicacions recullin les metadades dels documents dipositats a UPCommons per fer-ne altres productes i millorar-ne la visibilitat i l’impacte.

Les metadades dels registres dipositats a UPCommons es serveixen sota una llicència CC-by 3.0 ES Creative Commons CC-by 3.0 ES que autoritza que es comparteixin (copiar i distribuir en qualsevol format) i s'adaptin (remesclar, transformar i crear per a qualsevol finalitat, inclús comercial) sempre i quan se'n reconegui l’autoria.

Aquesta llicència fa referència exclusivament a les metadades associades als documents dipositats i en cap moment substitueix o altera les llicències i permisos propis de cada un d'ells.