El foment del debat, l'impuls de la col·laboració i la difusió de coneixement són els objectius de les conferències i trobades que organitza l'Escola, adreçades al personal docent i investigador. Aquestes sessions també volen ser un punt de trobada i intercanvi amb l'entorn empresarial, acadèmic i social.

L'Escola convoca cada dos anys la Jornada de recerca i innovació, amb els següents objectius:

 • Connectar la recerca que es fa a l’Escola i els seus departaments amb l’entorn professional, empresarial i l'Administració. Posa l’accent en la recerca en temes emergents i en els últims avenços científics i tecnològics.

 • Fomentar les sinèrgies, promovent el debat entre els diversos sectors de l’enginyeria civil i el medi ambient.

 • Difondre els projectes de l’Escola i les possibilitats de col∙laboració, així com els casos de transferència de resultats de la recerca.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Slow pulse due to calcium current induces phase-2 reentry in heterogeneous tissue 

  Rodríguez Cantalapiedra, Inma; Peñaranda Ayllón, Angelina; Echebarría Domínguez, Blas (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  Phase-2 reentry is a basic mechanism for the transition to VT and VF in the heart. It is thought to underly many causes of idiopathic ventricular arrhythmias as, for instance, those occurring in Brugada syndrome. Reentry ...
 • Impacto de la tarificación dinámica sobre el bienestar social en las carreteras metropolitanas 

  Saurí Marchán, Sergi; Robusté Antón, Francesc; Gragera Lladó, Albert (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  La aplicación de una tarifa dinámica se fundamenta en la aplicación de precios variables según segmentos horarios del día para motivar el cambio en la elección del momento del desplazamiento, con lo que se busca un ...
 • Optimització d'operacions en aeroports 

  Trapote Barreira, César; Robusté Antón, Francesc (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  La ponència tracta les operacions aeroportuàries des de la perspectiva de sistema de transport, desenvolupant models d’optimització per millorar el rendiment del sistema en base a la reducció de les variables temps i costos ...
 • Robustesa de serveis ferroviaris 

  Criado Domènech, Òscar; Sánchez Borrás, Marta; Robusté Antón, Francesc (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  La robustesa de serveis ferroviaris, també anomenada estabilitat d’horaris, consisteix en l’elaboració d’horaris i itineraris de ferrocarril per a línies en condicions pròximes a saturació de manera que permetin una ...
 • Estimación del tiempo de viaje en autopistas 

  Soriguera Martí, Francesc; Robusté Antón, Francesc; Rosas Díaz, Dulce María (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  El tiempo de viaje (TV) para conducir por carretera es la información más apreciada de tráfico. La medición del TV en tiempo real es también un indicador perfecto del nivel de servicio en una carretera, y por lo tanto es ...
 • Asesoramiento sobre las medidas de gestión de la velocidad implantadas en la C-32 

  Torné Santos, Josep Maria; Soriguera Martí, Francesc; Rosas Díaz, Dulce María (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  La ponencia versa sobre la evaluación de los efectos de la gestión variable del límite de velocidad en las autopistas metropolitanas del entorno de Barcelona, medida instaurada desde el 1º de enero de 2008, requiere de un ...
 • Mejorando el project appraisal. Aportaciones a la evaluación de nuevas líneas de alta velocidad 

  Sánchez Borrás, Marta; Robusté Antón, Francesc; Turró Calvet, Mateu (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  La presente investigación presenta la colaboración entre el CENIT y Renfe, que ha consistido en la elaboración de una metodología específica para la evaluación económica y social de la Alta Velocidad (AV) ferroviaria, con ...
 • Space acollating strategies for improving import yard 

  Saurí Marchán, Sergi; Martín Alcalde, Enrique (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  This paper focuses on the organization of the import storage yard at container port terminals. Three new stacking strategies are introduced which take into account the containers’ arrival and departure rates and the ...
 • Disseny eficient de xarxes de transport públic col·lectiu en zones urbanes 

  Estrada Romeu, Miguel Ángel; Robusté Antón, Francesc; Badia Rodríguez, Hugo (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  Aquest treball presenta i valida un mètode de disseny de xarxes de transport públic d’altes prestacions. El mètode proposa diferents esquemes conceptuals de xarxes per idealitzacions geomètriques d'una ciutat particular, ...
 • Medida de la congestión del tráfico en ciudades 

  Campos Cacheda, Jose Magin; Robusté Antón, Francesc (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  La congestión del tráfico en entornos urbanos y metropolitanos perturba la eficiencia de la logística de la ciudad contemplada como “fábrica de movilidad”, afectando a todos los colectivos sociales de forma directa e ...
 • La Participació social en els plans de mobilitat de la UPC 

  Roca Bosch, Elisabet; Villares Junyent, Míriam (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  El Pla de Mobilitat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (PMETSAV) i el Pla del Campus del Baix Llobregat (PMCBL) formen part d’un conjunt de plans de mobilitat sostenible que s’estan elaborant en els ...
 • L’Avaluació de l'impacte social en els processos de construcció d'infraestructures i reforma urbana 

  Villares Junyent, Míriam; Roca Bosch, Elisabet (2011-11-16)
  Conference lecture
  Open Access
  La intervenció territorial en la construcció de noves infraestructures i la localització d’activitats en els processos d’urbanització, desencadenen una sèrie d’impactes socials i ambientals -directes o induïts- positius ...

View more