Workshop organitzat per la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) i coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya(UPC) amb l'objectiu de comunicar els diferents projectes que desenvolupen les biblioteques de l'estat espanyol relacionats amb l'entorn digital

Recent Submissions

View more