La Direcció de l’ETSAB vol impulsar la visibilitat de la recerca en arquitectura, que creix i millora notablement, per medi d'accions de foment de la recerca que es fan periòdicament.

En aquesta ocasió us volem presentar la jornada titulada Com es fa un paper o article científic, que va adreçada principalment als estudiants de màsters i doctorat, i també als professors de la Escola, sobretot als joves.

Hem constatat que la formació i informació sobre l’objecte, estructura i redacció de l’article científic és perfectible. En conseqüència, cal millorar la formació i informació en la metodologia d’escriptura d’un article científic; què és l’objectiu principal de la sessió.

Recent Submissions