International Conference Arquitectonics Network: Mind, Land and Society

Congrès Internacional celebrat anualment des de l’any 2008 entre l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. L’organitza el grup de recerca GIRAS: Grup Internacional de Recerca en Arquitectura i Societat

Arquitectonics: http://www.arquitectonics.com/
Vídeos disponibles a: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/98966

Collections in this community

Recent Submissions

View more