El LOW TECH associat a l’edificació incorpora els coneixements de la construcción tradicional adpatats a les exigències edificatòries actuals, és a dir, avaluem, estudiem i fem recerca i difusió de tècniques com la terra crua, el tapial, les voltes a la catalana, i la pedra i també de materials vegetals com el cànem, la palla o la canya comuna.

Les diferents societats, han sabut tradicionalment, fer ús i aprofitar les qualitats dels materials de proximitat, solucions que encara avui dia poden donar excel·lents respostes a les nostres necessitats. Per això fem doncs una aposta pels materials i les tècniques tradicionals i proporcionem, des de la universitat, el nostre suport al coneixement, posat al servei d’una manera de projectar i construir més respectuosa amb el medi.

Recent Submissions

View more