- Caracterització i millora dels processos de la industria alimentària: a/ Conservació d'aliments, pasteurització, esterilització i cocció en envàs, IV i V gama; b/ Crio concentració.
- Desenvolupament de nous productes.
- Qualitat Nutricional i Organolèptica.
- Transferència de tecnologia.
- Gestió de la industria alimentaria.

http://futur.upc.edu/ALIMen

- Caracteritzación y mejora de los procesos de la industria alimentària: a/ Conservación de alimentos, pasteuritzación, esterilitzación y cocción en envase, IV i V gama; b/ Crío concentración.
- Desarrollo de nuevos productos.
- Calidad Nutricional y Organoléptica.
- Transferencia de tecnología.
- Gestión de la industria alimentaria.

http://futur.upc.edu/ALIMen

- Improvement of process and characterization in food industry: a/ Food preservation, pasteurization, sterilization, sous vide, in-pack thermal processing; b/ Freeze concentration.
- News foods development.
- Nutritional and Organoleptic Quality.
- Transference oof technology in food industry.
- Food industry management.

http://futur.upc.edu/ALIMen

- Improvement of process and characterization in food industry: a/ Food preservation, pasteurization, sterilization, sous vide, in-pack thermal processing; b/ Freeze concentration.
- News foods development.
- Nutritional and Organoleptic Quality.
- Transference oof technology in food industry.
- Food industry management.

http://futur.upc.edu/ALIMen

Collections in this community

Recent Submissions

View more