Now showing items 1-12 of 77

  • Thermal and thermochemicalenergy storage: bridging the gap between the virtual classroom and the face-to-face attendance 

   Rodríguez Pérez, Ivette María; Rigola Serrano, Joaquim; Castro González, Jesús; Pérez Segarra, Carlos David; Oliva Llena, Asensio (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Thermal and thermochemicalenergy storage is a course offered within the Master's degree in Energy Engineering and the KIC InnoenergyRenEMaster. This course is not only targeted to face-to-face attendees but also to students ...
  • Ús d'ATENEA en la integració de la competència genèrica "Ús solvent de la informació" a les titulacions de grau del Campus de Terrassa 

   Castillo Mas, Nuria; Puertas Molina, Miquel; Roca Lefler, Marta (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   La Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT) ofereix suport en la integració de la competència genèrica “ús solvent dels recursos d’informació” en els nous plans d’estudi implementats al Campus de Terrassa.   Aquest pòster ...
  • Qüestionaris Wiris per a matemàtiques 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   La recent incorporació de Wiris Quizzes a Atenea ha facilitat la generació de preguntes amb una gran aleatorietat obtenint un ventall molt ampli de qüestionaris. El tipus de preguntes que ara es poden crear és molt més ...
  • Resultats en la utilització de qüestionaris Atenea a l'assignatura de càlcul de l'ETSETB 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   En aquest pòster es presenten alguns resultats sobre la utilització de qüestionaris a Atenea en una assignatura del semestre 1A amb 400 alumnes matriculats. Aquesta assignatura és comuna a tots els graus impartits a l’ETSETB ...
  • Evaluacion de competencias a través de EvalCOMIX 

   Martínez Martínez, María del Rosario; Amante García, Beatriz (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   El Grupo de la Evaluación de la Práctica Académica, GRAPA del proyecto RIMA (http://www.upc.edu/grapa/), ha participado en la 3ª convocatoria de Atenelabs con el objetivo de profundizar en la evaluación de competencias ...
  • El Portafoli de l'estudiant en Mahara-Moodle 

   Taberna Torres, Judit; García Planas, María Isabel (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   És ben conegut el potencial que té l’ús del portfoli del estudiant per a fer visible tant per ell com per a els demès, de com i fins a quin nivell ha assolit els seus objectius. Mahara és un sistema d'e-portafoli que es ...
  • Curs de càlcul completament integrat a Atenea 

   Estela Carbonell, M. Rosa; Creus Mir, Albert (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Exemple de curs completament integrat a Atenea. Materials interactius, flux de treball, comunicació amb l’alumnat, avaluació automàtica, gestió de notes, cursos en obert
  • Git, un sistema de gestió del codi per projectes de software 

   Meseguer Pallarès, Roc; Machado Sánchez, Sergio (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Desenvolupar i compartir el codi de projectes de software en grup en entorns docents presenta problemes, entre ells: 1) compartir el codi, 2) fer el seguiment del projecte i 3) compartir els exemples de codi fets per el ...
  • Una proposta d'utilització de la plataforma educativa Moodle en circuits i dispositiu electrònics 

   Fernández García, Raúl; Gil Galí, Ignacio (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Es presenta una proposta que utilitza la plataforma Moodle com a eina addicional per a l'ensenyament de circuits i dispositius electrònics. L'ús dels recursos disponibles a Moodle permet una avaluació i un seguiment continu ...
  • Realització de vídeos de matemàtiques pel seu ús al Campus Atenea 

   Breitman Mansilla, Mónica Celia; Sáez Moreno, Germán (2012-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Pretenem donar un pas més enllà de les clàssiques col·leccions d’exercicis resolts per oferir exercicis que es plantegen als nostres estudiants en el Campus Atenea i que una vegada pensats i resolts per aquests se’ls ...
  • V Dia d'ATENEA 

   Torra Bitlloch, Immaculada (2013-06)
   Conference lecture
   Open Access
   Presentacio V Dia d'ATENEA. Resum de les activitats realitzades.
  • Un exemple de lliçó a Atenea: teoria de la simetria 

   Cruells Pagès, Pere; Guijarro Carranza, Maria Piedad (2012-06)
   Conference lecture
   Open Access
   L’adaptació a l’EEES ha obligat a actualitzar els materials didàctics adaptant-los a les directrius dels nous plans d’estudis. Atenea ofereix eines que faciliten aquesta adaptació com són les lliçons fetes amb Moodle. En ...