Now showing items 21-35 of 35

  • Model de phase-field dinàmic per a fractura fràgil 

   De La Torre Israel, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els models de phase-field per a fractura fràgil descriuen les fractures com a zones danyades mitjançant un camp continu que varia entre els estats intacte i trencat. En aquest treball, implementem numèricament un model de ...
  • Model de phase-field dinàmic per a fractura fràgil amb refinament adaptatiu 

   Farran Oliva, Jana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els models de phase-field poden reproduir la propagació de fractures en diferents materials. En aquest treball, es desenvolupa una eina computacional per trobar la solució del model de phase-field dinàmic usant el mètode ...
  • Modelación numérica del oleaje en zonas costeras con batimetría no constante mediante elementos finitos 

   Modesto Galende, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
   Master thesis
   Open Access
   En el presente documento se modela la propagaci´on de ondas lineales bajo una batimetr´ıa variable haciendo uso de la ecuaci´on Mild Slope en su formulaci´on frecuencial. El m´etodo num´erico escogido es Elementos Finitos ...
  • Modelització numèrica de la propagació d'onatge en zones costaneres mitjançant el mètode Galerkin discontinu 

   Verdugo Rojano, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-03)
   Minor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquesta tesina és desenvolupar una eina eficient per a la modelització de la propagació d'onatge en zones costaneres. Aquest és un problema complex per diversos aspectes: grans requeriments de càlcul -necessaris ...
  • Modelització numèrica de problemes acoblats de flux en medi porós i flux de Stokes 

   Postigo Laguna, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-14)
   Minor thesis
   Open Access
   [ANGLÈS] Porous medium flow and Stokes flow coupled problems are recurrent in civil engineering applications. Such is the case of the study of the groundwater flow, or the erosion of a material and the consequences that ...
  • Models computacionals de fractura fràgil 

   Pons Puntí, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L estudi de la propagació de fractures en diferents materials és un camp en augment en els últims anys. Ja sigui per tal d estudiar el comportament d alguns materials davant de diferents esforços o per preveure com ...
  • Non commutative dimension in C*-algebras 

   Baños Boschmonart, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Universitat Autònoma de Barcelona
  • Numerical solution of PDEs in periodical domains 

   Barceló Mercader, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Master thesis
   Open Access
   We present in this work two schemes of approximation for numerical solutions of PDEs. The first one is the maximum entropy method (max-ent) and the second one is the b-spline method. These methods let us impose a special ...
  • Numerical solution of phase field models for two-phase flows 

   Petchamé Guerrero, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
   Master thesis
   Open Access
   Phase-field models describe the motion of multiphase flows using smooth interfaces across which the composition changes continuously. The phase-field variable represents a measure of phase as it quantifies relative differences ...
  • PLAR: Concept and applications. A new approach to electrocardiography 

   Fernandez-Real Girona, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   This thesis consitutes the first development steps of PLAR visualization tool (theoretical design, properties and first tests). This tool aims to provide medical support in cardiologic field through the representation of ...
  • Representative volume for elastic, hardening and softening materials 

   Lloberas Valls, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Minor thesis
   Open Access
  • Solució numèrica del model de camp de fase per al problema d'Stefan 

   Grimal Manero, Agnès (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El problema d'Stefan és un problema d'equacions en derivades parcials amb frontera mòbil. S'usa aquest problema per tractar el fenomen físic del canvi de fase d'un material, tenint la coexistència de dues fases en el mateix ...
  • Solució pel mètode dels elements finits de materials electroactius 

   González Esteve, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els materials electroactius són materials que generen un camp elèctric quan se'ls hi aplica una tensió que els deforma, i viceversa. En aquest treball es fa un anàlisi matemàtic d'aquest fenomen en els materials piezoelèctrics ...
  • The evaluation of upper and lower bounds of the plastic limit state of frame structures using the upper bound theorem 

   Pons Fedelich, Rafel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-06-17)
   Minor thesis
   Open Access
   The aim of the thesis is to find the ultimate load of a frame structure under the assumption of perfect rigid plasticity. This is known as the limit state of the structure and forms the basis of modern design procedures ...
  • X-FEM de alto orden para problemas bimateriales y aplicación al problema de Stefan 

   Peña Hernando, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Master thesis
   Open Access