El Màster universitari en Arquitectura és un màster habilitant que resulta imprescindible per exercir la professió. Aquest màster es dissenya per tal de completar la formació de qualitat obtinguda al grau amb la maduresa pròpia i necessària per a l'exercici professional, que demana un alt nivell d'integració i capacitat d'innovació, aprofundint en el projecte, la tecnologia i l’urbanisme.

Recent Submissions

View more