La creació i presentació d'un projecte final de màster requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: convalidació d'estudis previs, terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, Programa Erasmus Mundus, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters de formació permanent:

Subcomunitats

Col·leccions

Enviaments recents

 • Modelizacion numérica de ensayos de fractura confinada de probetas de hormigón 

  Manuel Rico, Vicente (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-28)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  En un trabajo experimental anterior, se realizaron ensayos de fractura confinada de probetas de homigón mediante probetas cilíndricas tipo Luong con dos entallas concéntricas desde las caras superior e inferior. Introducidas ...
 • A continuous damage model to mimic sharp cracks in quasi-brittle materials 

  Casado-Antolin, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  A usual trick in various modelling approaches for computational fracture (i.e. damage models, phase-field approaches) is to include an artificial residual stiffness. This is done to avoid singularity of the tangent stiffness ...
 • Development of a methodology for neutronic analysis of DEMO NBI designs 

  Cubí Ricart, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  This project aims to quantify the neutron damage of the NBI components for several source concepts, and the possibility of reducing the damage, e.g. by reducing the NBI port size or optimizing the shielding design. Knowledge ...
 • Development of a methodology for neutronic analysis of DEMO NBI designs 

  Cubí Ricart, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  This project aims to quantify the neutron damage of the NBI components for several source concepts, and the possibility of reducing the damage, e.g. by reducing the NBI port size or optimizing the shielding design. Knowledge ...
 • Implementació d'assaigs d'elements de subjecció de càrrega en vehicles comercials segons el RD 563/2017. 

  Mariné Vallverdú, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El següent treball està realitzat en col·laboració amb l’empresa IDIADA Automotive Technology S.A en el marc de pràctiques extracurriculars en el departament de vehicles comercials. El projectetracta, i fa de manual,sobre ...
 • Estudi de les dilatacions i suportacions en xarxes de distribució d?aigua calenta 

  Pons Maria, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte està emmarcat dins el format de Treball de Final de Màster (TFM) del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) impartit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).L’objectiu ...
 • Estudi paramètric de la transferència de triti en canals de metall líquid sota camps magnètics per reactors de fusió nuclear. 

  Lampon Diestre, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  In the frame of nuclear fusion as a carbon-free source of energy, the project DEMO studies-amongothers-thefeasibilityoftheDualCoolantLithiumLead(DCLL)breeding blanket. As one of the key features of the breeding blanket ...
 • Estudi paramètric de la transferència de triti en canals de metall líquid sota camps magnètics per reactors de fusió nuclear. 

  Iraola De Acevedo, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  In the frame of nuclear fusion as a carbon-free source of energy, the project DEMO studies-amongothers-thefeasibilityoftheDualCoolantLithiumLead(DCLL)breeding blanket. As one of the key features of the breeding blanket ...
 • Clinical Decision Support for Chronic Cardiovascular Diseases using High Resolution Health Records 

  Muñoz Farré, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Precision medicine involves the delivery of personalized care. In the cardiovascular area,the characterization of the heart to distinguish abnormal from normal behaviour is of deepimportance, especially when dealing with ...
 • Implantación del módulo de ventas con SAP en una empresa del sector químico. 

  Crespi Limiñana, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La elevada exigencia competitiva en el mundo empresarial es el principal motor que lleva a las empresasa incrementar el presupuesto en la gestión de la innovación y en la implantación de nuevas tecnologías que las permitan ...
 • "Market analysis for large-scale electricity storage 

  Baptista Dos Prazeres, Bruno (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Electricity Storage is widely considered to be an effective solution to the intermittency of renewable energy generation, most notably wind and solar energy (but also tidal and wave), to turn their intermittent output into ...
 • Connexió wifi de baix cost i amb finalitats didàctiques per a la placa Open18F4520 

  Mahouti, Aziz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El projecte consisteix en la programació del microcontrolador inclòs en la placa OpenPic18F5420, fent servir codi C, elMPLAB X IDE v 4.20 i elcompilador XC8,per talquesigui capaç de llegir dades d’un sensor digital de ...

Mostra'n més