La creació i presentació d'un projecte final de màster requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: convalidació d'estudis previs, terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, Programa Erasmus Mundus, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters de formació permanent:

Subcomunitats

Col·leccions

Enviaments recents

 • Estudi per simulació dels concentradors de tensions en fatiga mecànica 

  Amenós Murtra, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  É s ben conegut l’efecte dels concentradors de tensions en fatiga estructural, aquest efecte é s especialment important captar - lo en l’estudi de fatiga per simulació, ja que en funció de la mida de l’element es visualitzarà ...
 • Floating Offshore Wind and the Fishing Industry: A Viability Assessment for Co-location of Floating Offshore Wind Turbines and Aquaculture 

  De Machete Gago De Camara Do Botelho, Gonçalo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  The main purpose of this work is to find a way to mitigate the conflicts between the Floating Offshore Wind and the Fishing Industries. A n extensive research was carried out and the main proposed solutions for these conf ...
 • Disseny d'una línia de producció d'injectables per a indústria farmacèutica 

  Rivera Martínez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Estudi, anàlisis i disseny d'una instal·lació farmacèutica per a la producció d'injectables. Estudi de les alternatives possibles, selecció de la millor de totes elles i viabilitat de la proposta escollida. Ús de diagrames ...
 • Estudi aerodinàmic i anàlisi de la interecció amb el sistema de refrigeració d'un vehicle de Formula Student. 

  Campmol Ametller, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El projecte present descriu el treball realitzat sobre l’estudi aerodinàmic en relació a la refrigeració del monoplaça de l’equip ETSEIB Motorsport . L’equip ETSEIB Motorsport és un equip de competició en l’àmbit de ...
 • Numerical Simulation of non-Newtonian Fluid-Structure Interaction Problems 

  Amani, Ahmad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-25)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  This thesis represents a numerical method to solve fluid-structure interaction (FSI) prob- lems where the fluid exhibits a non-Newtonian behavior. Oldroyd-B constitutive equa- tions is used to model Viscoelastic fluid and ...
 • Diseny creació i Implementació sistema de gestio d'operacions (SGO) 

  Terricabras Mateu, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El treball consistirà en acabar de dissenyar el programa logístic juntament amb l'equip informàtic de l'empresa perquè s'adapti millor a la feina del operaris i sigui fàcil d'utilitzar, de manera que, els operaris en facin ...
 • 4PL logistics design and implementation 

  Sumalla Reñé, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  This project proposes both a technical and functional solution to a non - centralized logistics model for a real company. This solution, which includes a transport management system tool, is based in a fourth logistics ...
 • Voltejador per a la inspecció d'elements aeroespacials. 

  Vilà Famada, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Consisteix en el disseny i dimensionament d'una columna que conté diferents components mòbils. Aquests components han de permetre l'elevació i rotació de l'element aeroespacial per a la seva inspecció.
 • Voltejador per a la inspecció d'elements aeroespacials. 

  Vilà Famada, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El següent projecte consisteix en el disseny i dimensionament d’un voltejador per a inspeccionar elements aeroespacials. La funció d’aquesta estació de treball és poder analitzar la superfície de l’ISF i E SR del coet ...
 • Development of an h-adaptive refinement technique for high-order discontinuous Galerkine methods 

  Matas Salvá, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  In this work, we evaluate the performance of several refinement indicators to guide adaptive h-refinement for high-order discontinuous Galerkin methods. In particular, discretization- error and residual-error estimates are ...
 • Investigation and optimization of a dry bulk terminal capacity using queuing theory. Application at the cement terminal in Barcelona Port. 

  Boixadé Cuadrat, Meritxell (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  The capacity of a dry bulk terminal is in function of the number of berths and the daily productivity of the load/unloading systems. Complementary, the level of service of the terminal is characterized by a berth occupancy ...
 • Analisis numérico 2D y 3D del ataque sulfático externo en hormigón 

  Vélez Posada, Álvaro Hernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La degradación por ataque sulfático externo en hormigón se genera tras la entrada de iones sulfato que se difunden por los poros de la pasta de cemento. Los iones se combinan con la portlandita existente en la pasta creando ...

Mostra'n més