Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Enviaments recents

 • Implementació del pilot BIG IoT Barcelona: facilitant la interoperabilitat de l'IoT 

  Català, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Implementació del pilot de Barcelona del projecte europeu BIG IoT (Bridging the Interoperability Gap of the Internet of Things)
 • Renderització i interacció mitjançant Ray Marching 

  Nogué, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el document hi ha la informació necessària per entendre el projecte. S'introdueix el treball i es resumeix sobre l'actualitat del mercat. Es fa referència a estudis i els avantatges del treball. Es detalla la metodologia ...
 • Implementació d'un sistema de gestió i alarma en una xarxa comunitària sense fils 

  Pica Stauss, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this project, we will develop a management and alarm system in case of a failure of the network's nodes. So, it must control the availability of every node periodically and, if an error is detected, the system will ...
 • Sistema renovat de gestió de recursos de projectes de Raona Enginyers 

  Montenegro García, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Raona Enginyers S.L.
  Aquest projecte tracta sobre la renovació d'un sistema intern de l'empresa Raona Enginyers, S.L. sobre el tractament de dades de l'any 2007 a un software més actual, utilitzant tecnologies més recents com el framework de ...
 • Eina TIC per al seguiment i suport de pacients amb Alzheimer 

  Benali Bendahmane, Anass (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Creació d'eina per ajudar a pacients amb demències. S'utilitzen mètodes d'aprenentatge automàtic i de visió per computador per avaluar les emocions del pacient i guiar dinàmicament sessions de reminiscència personalitzada.
 • Multiresolution community detection in multilayer networks 

  Garza, Bárbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-18)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Universitat de Barcelona / Universitat Rovira i Virgili
  The aim of this thesis is to apply multiresolution to Infomap, a community detection algorithm based in the map equation that work in monolayer and multilayer networks.
 • Disseny i implementació d'una solució per a Sol Serveis i Manteniments, SL 

  Ortiz Gambra, Joshua (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Sol Serveis i Manteniments S.L.
  Aquest projecte és una proposta a l'empresa de Sol Serveis i Manteniments S.L. per informatitzar les seves gestions. La solució està basada en la implementació d'una aplicació web i s'ha seguit una metodologia àgil per ...
 • Creation of a mobile game about environmental sustainability 

  Alcázar López, Víctor Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This document aims to provide a insightful description about the process of building a mobile videogame about environmental sustainability using Unity and a detailed explanation of two other approaches that the thesis ...
 • App de receptes amb informació nutricional 

  Calle Valdevlvira, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This project is a Degree's final Project of Facultat d'Informàtica de Barcelona (UPC). The project is about developing a recipes and menus application with nutrition facts for iOS, taking advantage of the web services ...
 • Incorporación de la lengua Inglesa en un módulo del CFGM de Instalaciones de Telecomunicaciones 

  Berggren Durall, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El presente trabajo final de máster lleva a cabo el estudio, análisis y diseño de la incorporación de actividades en lengua inglesa dentro de un módulo del CFGM de Instalaciones de Telecomunicaciones, utilizando el enfoque AICLE.
 • Assistent virtual de planificació 

  Lázaro Costa, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té el propòsit d'ajudar a les persones a assolir els seus objectius a partir de la planificació del seu dia a dia de forma fàcil, mitjançant un assistent virtual.
 • Implementació d'un model d'admissió de crèdits 

  Herrera Pujadas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'objectiu principal d'aquest treball és estudiar si les variables relacionades amb la situació geogràfica del client aporten un gran benefici a l'hora d'estimar un model de scoring que predigui la probabilitat que el ...

Mostra'n més