Show simple item record

dc.contributorGuasch Murillo, Daniel
dc.contributor.authorSerrano Vázquez, Olga
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Telemàtica
dc.date.accessioned2021-01-20T09:11:31Z
dc.date.available2021-01-20T09:11:31Z
dc.date.issued2020-10-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/335599
dc.description.abstract[CAT] Aquest treball de final de grau tracta de redissenyar tant emoticones existents com avatars que transmetin i comuniquin diferents emocions. Aquests aniran a la App Easy Communicator (ECO) dirigida a nens i adults, principalment amb autisme però també que tinguin altres discapacitats, que tinguin problemes de comunicació i utilitzaran aquests dissenys com a eina per poder-ho fer. Per tal de poder dur a terme aquest projecte es van utilitzar les metodologia del Disseny Centrat en l’Usuari i Disseny Emocional seguint les següents fases: revisió bibliogràfica, anàlisis, prototip i avaluació. Les emocions que transmeten tant les emoticones com els avatars venen donades per la roda d’emocions de Robert Plutchik. Fent un anàlisis d’aquesta, hi ha 16 emocions principals però cadascuna té diferents excitacions (mínima, mitja i màxima), per tant, són un total de 48 emocions que aquests han de transmetre. A més dels elements principals (la cara de l’emoticona i la figura principal de l’avatar) en alguns casos s’han utilitzats altres elements per redissenyar aquestes 48 emocions: els elements cognitius. En les emoticones s’ha jugat amb el color, la inclinació del cap i objectes o mans mentre que en els avatars s’ha jugat amb la perspectiva de la càmera i objectes o altres avatars. Així doncs s’arribava a una proposta per avaluar. Cal dir que totes les propostes realitzades tenien també l’objectiu de ser senzilles i funcionals alhora que entranyables i acollidores per tal d’evitar que donin por als usuaris. Tenint en compte que aquest projecte està dirigit als usuaris, seran ells qui facin aquesta avaluació mitjançant diferents enquestes realitzades segons la seva edat (una destinada a nens, una altra per adults fins a 59 anys i la última per adults de +60 anys). Això és degut a que, per una part, es poden analitzar millor els resultats però també perquè les enquestes estan redactades de manera diferent segons la franja d’edat per així facilitar la seva comprensió. A partir dels resultats obtinguts en aquestes, s’han tornat a redissenyar i avaluar amb unes noves enquestes per veure si s’entenien millor i obtenir conclusions finals. En el cas de les segones enquestes dels avatars, s’han donat diferents opcions per veure si encertaven la bona mentre que la resta d’enquestes eren amb resposta oberta. Un cop fets totes les emoticones i els avatars i analitzats els resultats, es fa una validació d’aquests i es proven a la App ECO per comprovar i veure que tot funciona correctament. Cal esmentar que ECO és una App gratuïta que es pot descarregar en tablets ja que és una eina que busca ajudar a usuaris que tenen dèficits de comunicació a fer-ho de manera divertida, àgil i personalitzable.
dc.description.abstract[ENG] This final degree project seeks to redesign existing emoticons and avatars that convey and communicate different emotions. These will go to the Easy Communicator App (ECO) aimed at children and adults, mainly with autism but also those with other disabilities, who have communication problems and will use these designs as a tool to be able to do so. In order to carry out this project, the methodology of User-Centered Design and Emotional Design were used, following the next phases: bibliographic review, analysis, prototype and evaluation. The emotions conveyed by both emoticons and avatars are given by Robert Plutchik's wheel of emotions. Analyzing this, there are 16 main emotions but each has different excitations (minimum, average and maximum), so there is a total of 48 emotions that they have to convey. In addition to the main elements (the face of the emoticon and the main figure of the avatar) in some cases other elements have been used to redesign these 48 emotions: the cognitive elements. For the emoticons it has been the use of different colours, the inclination of the head and objects or hands, while in avatars it has been the perspective of the camera and objects or other avatars. So, finally a proposal was reached to evaluate. It should be noted that all the proposals made were also intended to be simple and functional as well as endearing and welcoming in order to avoid frightening users. Given that this project is aimed at users, they will be the ones to make this assessment through different surveys according to their age (one aimed at children, another for adults up to 59 years and the last for adults aged +60). This is because, on the one hand, the results can be better analysed but also because the surveys are written differently according to the age group in order to facilitate their understanding. Based on the results obtained in these, they have been redesigned and evaluated with new surveys to see if they were better understood and to reach final conclusions. In the case of the second avatar polls, different options were given to see if they were right while the rest of the polls were open response. Once all the emoticons and avatars have been designed and the results have been analyzed, they are validated and tested in the ECO App to check and see that everything is working properly. It should be mentioned that ECO is a free App that can be downloaded to tablets as it is a tool that seeks to help users with communication deficits to do so in a fun, agile and customizable way.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Sistemes d'informació::Interacció home-màquina
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::So, imatge i multimèdia::Creació multimèdia::Interfícies i sistemes interactius
dc.subject.lcshHuman-machine systems
dc.subject.lcshMobile apps
dc.subject.lcshEmoticons
dc.subject.otherSistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació
dc.subject.otherInclusió
dc.subject.otherAccessibilitat Universal
dc.subject.otherDisseny Centrat en l'Usuari
dc.subject.otherDisseny Emocional
dc.subject.otherExperiència d'usuari
dc.subject.otherComputació Afectiva
dc.subject.otherEmoticones
dc.subject.otherAvatars
dc.subject.otherAugmentative and Alternative Communication Systems
dc.subject.otherInclusion
dc.subject.otherUniversal accessibility
dc.subject.otherUser-Centered design
dc.subject.otherEmotional design
dc.subject.otherUser experience
dc.subject.otherAffective computing
dc.subject.otherEmoticons
dc.titleAnàlisi i disseny d'avatars adreçats a Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacSistemes persona-màquina
dc.subject.lemacAplicacions mòbils
dc.subject.lemacEmoticones
dc.identifier.slugPRISMA-153896
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2020-12-15T13:25:22Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record