Recent Submissions

 • Disseny d’un aparell per a l’exercici físic de persones amb mobilitat reduïda 

  Cantero Planas, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CATALÀ] El present projecte presenta com a finalitat el desenvolupament d’un aparell destinat a l’exercici físic de persones amb mobilitat reduïda. Per dur-ho a terme, s’ha realitzat un estudi d’usuari mitjançant una ...
 • Diseño de un espacio público para la gimnasia artística para la práctica de la gimnasia artística a nivel público 

  Prieto Sabaté, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] Este proyecto tiene como objetivo diseñar una zona para el uso abierto de la gimnasia artística, por ejemplo una plaza o un patio escolar, ya que actualmente existen muchas zonas abiertas para practicar otros ...
 • Estudi i disseny estructural d'una bicicleta touring 

  Torre Pau, Eloi de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CATALÀ] Al llarg d'aquest projecte s'estudien les necessitats mecàniques i d'ús d'una bicicleta per a fer rutes amb equip d'acampada, cuina, oci, eines i recursos i tot el necessari per a aquest tipus de ruta. Concretament ...
 • Diseño de una máquina para relizar ensayos de fatiga por flexión rotativa 

  Lama Ruiz, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] La fatiga de un material es un desgaste prematuro que aparece cuando se somete a una pieza a esfuerzos repetitivos, esto provocará una pequeña fisura en un determinado punto del material que irá creciendo a ...
 • How to increase the reuse of white goods at the end of their life cycle 

  Pastallé Garcia, Roger; Huynh, Brandon; Doyle, Patrick; Ijkema, Peter; Reutersten, Max; Qvarfordt, Axel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Linköpings Universitet / University of Limerick / NHL Stenden Hogeschool / El-Kretsen / Stena Recycling / Electrolux / Tiranius Ab
  [CATALÀ] Aquest projecte identifica e investiga maneres d'augmentar la reutilització de productes i electrodomèstics i s'ha realitzat conjuntament amb la iniciativa comunitària L4IDS. El grup el constituíem un català, un ...
 • CIRCULAR DESIGN: Biocups for festivals 

  Calvo Gimeno, Alba; Berglund, Moa; Bosch, Daniel; O’Driscoll, Luke; Oldenhuis, Rutger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  University of Limerick / Linköpings Universitet / LIMM Recycling / NHL Stenden Hogeschool
  [CATALÀ] L’ús de plàstic d’un sol ús en els gots per a festivals provoca enormes quantitats de residus que queden en el sòl després de cada esdeveniment. Les actuals solucions són plàstics endurits amb polipropilè que, ...
 • CIRCULAR DESIGN: Exploration of a new product-market combination using recycled plastic 

  Poch Sans, Jordi; O’Brien, Tadhg; Nylund, Matilda; Bak, Huiwon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Royal Lankhorst Euronete / University of Limerick / NHL Stenden Hogeschool / Linköpings Universitet
  [CASTELLÀ] Lankhorst Euronete Group BV o “Lankhorst” es una gran multinacional que opera principalmente en la Europa Occidental y América latina. Entre otras áreas, son pioneros en el uso de plástico reciclado procedente ...
 • Auditoría energética de la Biblioteca Municipal Marian Colomé 

  Barrios Hernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] La presente auditoria energética se centra en la biblioteca municipal Marian Colomé, ubicada en la localidad de Gavá, en donde se ha realizado un estudio y análisis de los consumos energéticos que se producen ...
 • CIRCULAR DESIGN: Microplastic collecting system and creation of a sustainable loop for the clothes in the service sector 

  Arasa Sánchez, Laura; Berglund, Moa; Eriksson, Robin; Juárez Almendros, Gerard; Long, Killian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Saiboo / University of Limerick / Linköpings Universitet
  [ANGLÈS] Nowadays, the textile companies in the services sector are in the process of research on how to implement sustainable measures within the sector. As part of the European project, Circular Design: Learning for ...
 • CIRCULAR DESIGN: Bees Street, project of smart Leeuwarden 

  Sabater Martín, Marc; Salinas Guzmán, Paula Andrea; Josefsson, Louise; Loderus, Thomas; Kennedy, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Frisian Design Factory / University of Limerick / NHL Stenden Hogeschool / Linköpings Universitet / SMART Leeuwarden
  [ANGLÈS] The Netherlands is experiencing extreme weather in terms of rainfall and heat stress, caused by the global warming. Very heavy and short rains (which the drains and canals are not able to withstand) as well as ...
 • Sistema energètic sostenible i autosuficient d’un habitatge a Olot 

  Oso Rosanes, Guifré (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Mitsubishi Electric España
  [CATALÀ] Aquest projecte té com a objectiu principal l’estudi de viabilitat d’un sistema que proveeixi electricitat, mitjançant l’aprofitament de l’energia solar, en un habitacle unifamiliar aïllat de tres persones, que ...
 • Diseño de un carrito-remolque 

  Álvarez Cantos, Sergio; Cruz Zambrano, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CASTELLÀ] El objetivo de este proyecto de final de grado es el diseño de un remolque de bicicleta que además pueda ser usado como carrito de compra. Pretendemos mejorar un diseño ya existente de remolque de bicicleta, el ...

View more