Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Finalment, també podeu consultar els projectes finals presentats als programes de mobilitat oferts per l’EPSEVG:

Enviaments recents

 • Análisis, diseño e implementación del cableado eléctrico del NOVA4 

  Molina Perea, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-31)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] Este proyecto trata sobre la realización del cableado eléctrico del NOVA4, prototipo de monoplaza del Vilanova Formula Team (VFT) para participar en la competición internacional Formula Student Spain 2018 que tiene ...
 • Disseny i estudi de viabilitat d'una instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de l'edifici de la piscina municipal de El Vendrell 

  Muñoz Romagosa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] Amb aquest treball he volgut fer el dissenys d’una instal·lació solar fotovoltaica. L’energia solar fotovoltaica ha evolucionat molt en els darrers 15 anys convertint-se en una alternativa viable a d’altres fonts ...
 • Auditoria energètica d'un Centre d'Atenció Primària: CAP Verdaguer 

  Crusells Garriga, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] L’objectiu d’aquest projecte és el d’avaluar els consums energètics actuals d’un centre d’atenció primària i promoure l’eficiència energètica proposant i avaluant possibles millores al respecte. Aquestes millores ...
 • Verificació automàtica de màquines HVAC 

  Bonastre Sanz, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-22)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  HITECSA
  [CATALÀ] Aquest projecte es desenvolupa a l’empresa d’aires acondicionats industrials HITECSA. El projecte consisteix en el disseny i la implementació d’un sistema de control per verificar automàticament les màquines HVAC ...
 • Projecte de baixa tensió Centre d'Atenció Primària Rambla Sant Feliu 

  Balderas Uyá, Francisco José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] L'Objectiu és fer un disseny de les instal·lacions eficient, amb la recerca d'optimització de càrregues i dimensionament del conjunt de l'aparellatge que forma la instal·lació, seguint les pautes de les Normes i ...
 • Disseny d'instal·lació elèctrica de bombament d'aigües de Sant Adrià i mesuraments de l'estalvi energètic 

  Chtitah, Bachir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-31)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] El sistema de clavegueram i tractament d'aigües residuals es veurà afectat si no té instal·lades bones estacions de bombament, ja que aquestes proporcionen millor maneig quan sigui més ràpid el procés de tractament ...
 • Propostes per la creació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a una ciutat mitjana 

  Castellví Piñol, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  [CATALÀ] Amb l’objectiu de promoure la mobilitat elèctrica sostenible, el present Treball Final de Grau pretén donar una sèrie de propostes d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics en una ciutat mitjana ...
 • Equipamiento logopédico para personas con discapacidades psíquicas severas 

  López Corral, Pedro Jesús; Rebollo Romera, Aroa; Sánchez Rodríguez, Norah; Vázquez Collado, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Instituto de Robótica para la Dependencia
  El proyecto ha sido realizado por diferentes estudiantes de ingeniería electrónica, eléctrica y de diseño, utilizando metodologías ágiles para la gestión del equipo. Este Trabajo Final de Grado presenta el diseño y la ...
 • Investigación y análisis del bastidor de una pick-up 

  Palacios Santos, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  IDIADA
 • Estudi de la sensitivitat dels paràmetres principals en assajos a automòbils per a dur a terme la durabilitat general accelerada 

  Rovira Codina, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb:  Applus+ / IDIADA
 • Nou disseny d'una trituradora de residus agrícoles per països en desenvolupament 

  Teixidó Cartró, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu principal d’aquest projecte, és realitzar el disseny d’una màquina per triturar canyes de sucre, dins el terme de les tecnologies apropiades. La finalitat d’aquest procés, és per generar fertilitzants pels conreus ...
 • Study and design of the aerodynamic package of a Formula Student 

  Homma Pajarón, Mina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-30)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  In this project, the study and design of a typical aerodynamic package of a Formula Student prototype was conducted. The devices included in the study were the undertray, the front wing and the rear wing. Such devices were ...

Mostra'n més