Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Estudi i disseny d'un túnel de vent orientat a la docència per la realització d'assaigs en perfils aerodinàmics 

  Inglés Molina, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s’ha dissenyat un túnel de vent de mides reduïdes enfocat a la docència. Aquest túnel permet realitzar experiments aerodinàmics de mesura de forces amb models a escala impresos amb impressores 3D. Per ...
 • Estudi de viabilitat i desenvolupament d'un sistema alternatiu de generació d'energia 

  Armengol Nicolàs, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest comunicat es presenten els resultats del projecte “Estudi de viabilitat i desenvolupament d’un sistema alternatiu de generació d’Energia”, desenvolupat per Mònica Armengol I Nicolàs. L’objectiu d’aquest projecte ...
 • Dynamic control of breathing blend for professional diving 

  Terrades Andreu, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The human body accumulates inert gasses when exposed to higher pressures than environmental pressure, which in a decrement of the pressure, or decompression, will expand and form bubbles inside several body tissues. The ...
 • Diseño mecánico y estructural de un aerogenerador para el uso doméstico 

  Macias Soria, Xavier; Sanchís Magallón, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este trabajo se ha realizado el diseño mecánico y estructural de un molino eólico de media escala para una posterior implantación en el tejado del edificio principal de la UPC de Vilanova i la Geltrú para utilizarlo en ...
 • Disseny d’una marquesina fotovoltaica per l’aparcament de RENFE de Vilanova i la Geltrú 

  Cascante Cirici, Pau; Mestres Garcia, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La implantació del vehicle elèctric a Europa és actualment un dels objectius energètics principals a assolir i, mitjançant grans inversions en aquest sector, està previst que augmenti fins al punt d’ocupar més de la meitat ...
 • Disseny d'un utillatge i programació per l'optimització en el control d'un procés de fabricació per un arbre de lleves 

  Alarcón Fernández, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu del present projecte, per una banda, es donar a conèixer a l’usuari que és l’àmbit de la qualitat, concretament, que és l’àmbit del control dimensional, les principals empreses que fan referencia a aquest sector ...
 • Diseño y control de un dron con evasión de obstáculos 

  Lago Canadas, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto tiene como objetivo construir un dron con capacidad de navegar en interiores esquivando los obstáculos, tales como paredes, muebles, personas, etc. En la memoria que viene a continuación se describen los ...
 • Disseny i caracterització d'un sistema de condicionament per a transductors acústics 

  Enseñat Porcel, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els transductors acústics son aparells que converteixen l’energia acústica en electricitat i viceversa. S'utilitzen en sistemes de control i condicionament per tal de detectar i estudiar diferents manifestacions físiques ...
 • Diseño e implementación de un convertidor electromagnético de péndulo para el aprovechamiento de energía undimotriz 

  Lau Pereda, Robbin Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto recoge los pasos establecidos para realizar el diseño y la realización de un captador de energía electromagnética capaz de generar energía a partir de movimientos de baja frecuencia presentes en el medio ...
 • Comparación de diferentes sistemas de climatización aplicados a un edificio residencial 

  Marcé Cortés, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto se basa en una rehabilitación energética de una vivienda antigua con dos partes diferenciadas: el cálculo y diseño de la nueva instalación, y la comparación entre la instalación antigua y la instalación nueva. La ...
 • Aplicación de dispositivos de captación solar para areas urbanas 

  Barroso Martin, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-31)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este trabajo, de carácter teórico, pretende mostrar la viabilidad de una instalación solar en un bloque de pisos en concreto que maximice todo el espacio disponible a través de captadores térmicos y/o fotovoltaicos. En ...
 • Análisis, propuestas de mejora y lanzamiento de la app Easy Communicator para niños 

  Vélez de Mendizábal Plaza, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Tegar / Hospital de Sant Antoni Abat
  Easy Communicator es una aplicación para dispositivos Android que permite a personas con autismo, deficiencias mentales y motoras o problemas en el habla poder comunicarse y relacionarse con otras personas, aprender y, a ...

Mostra'n més