Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorBorràs García, M. Rosa
dc.contributorOndategui Parra, Juan Carlos
dc.contributor.authorGarcia Gispert, Mar
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Òptica i Optometria
dc.date.accessioned2016-09-05T07:53:42Z
dc.date.available2016-09-05T07:53:42Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/89527
dc.description.abstractEls moviments oculars ens ajuden a tenir la capacitat de poder seguir un objecte en moviment, llegir un text o canviar la fixació des d’un punt a un altre, entre d’altres. És molt important que aquests siguin precisos ja que en cas de que no ho siguin ens poden portar a problemes d’aprenentatge i rendiment visual. L’objectiu general d’aquest estudi és detectar si existeix una bona repetibilitat dels moviments sacàdics i de seguiment utilitzant diferents proves clíniques per tal de poder concloure si aquestes són clínicament fiables. Els resultats obtinguts ens mostres que en el cas del test NSUCO existeix una bona repetibilitat intra-subjecte i intra-observador, el que podríem destacar és que en el cas dels moviments de seguiment no és un test fiable ja que diversos observadors discrepen en els resultats. En el cas del VTT-Groffman observem que és un test força fiable degut a la bona repetibilitat d’aquest. I en el cas del A-DEM podem concloure que, en cas de fixar-nos en la variable del rati, és un test força fiable per tal de poder avaluar teràpies visuals per millorar les habilitats oculomotores, ja que si ens fixéssim en el temps horitzontal o en el temps vertical veuríem que existeix un efecte aprenentatge.
dc.description.abstractLos movimientos oculares nos ayudan a tener la capacidad de poder seguir un objeto en movimiento, leer un texto o cambiar la fijación de un punto a otro, entre otras. Es muy importante que estos sean precisos ya que en caso de no serlo nos pueden llevar a problemas de aprendizaje y rendimiento visual. El objetivo general de este estudio es detectar si existe una buena repetitividad de los movimientos sacádicos y los de seguimiento utilizando diferentes pruebas clínicas para poder llegar a la conclusión de si estas son clínicamente fiables. Los resultados obtenidos nos muestran que en el caso del test NSUCO existe una buena repetibilidad intra-sujeto e intra-observador, lo que podríamos destacar es que en el caso de los movimientos de seguimiento no es un test fiable ya que los algunos de los observadores discrepan en los resultados. En el caso del test VTT-Groffman vemos que es un test bastante fiable debido a la buena repetibilidad que tiene. I en el caso del test A-DEM podemos concluir que, en caso de fijarnos en la variable del ratio, es un test fiable para poder evaluar terapias visuales para mejorar las habilidades oculomotoras, ya que si nos fijásemos en el tiempo horizontal o vertical veríamos que existe un efecto aprendizaje.
dc.description.abstractEye movements help us to have the ability to follow an object in movement, read a text o change the fixation form one point to another, among others. It’s very important that they are accurate because in case if they not it can lead to learning disabilities and visual performance. The main objective of this study is to evaluate the repeatability of the assess of saccade and tracing movements with different clinical methods in order to conclude if these are clinically reliable. The results shows that in NSUCO test there is a good repeatability intra-subject and intraobserver but in tracing movements the observers are disagree in most results so it’s not a reliable test. The VTT-Groffman test is a reliable test because of his good repeatability. And the A-DEM test, is a reliable test for evaluate a visual therapy to improve the oculomotor skills if you fix with the variable of ratio because if we look the variables of horizontal and vertical time we would see that exist a learning effect.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsReconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ciències de la visió::Òptica física
dc.subject.lcshOptics
dc.titleProves clíniques per l'avaluació dels moviments sacàdics i de seguiment. Repetibilitat dels resultats
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacÒptica
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2016-07-20T09:37:26Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Òptica i Optometria de Terrassa


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Salvo que se indique lo contrario, los contenidos de esta obra estan sujetos a la licencia de Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España