Now showing items 1-20 of 22

  • Diseño de un brazo robótico para una plataforma móvil omnidireccional 

   Estévez Moreno, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-08)
   Master thesis
   Open Access
   El objetivo principal de este proyecto es el cálculo y diseño de los distintos elementos de un brazo robótico de 3 grados de libertad, el cual va a trabajar sobre una plataforma robótica móvil. Para ello se van a realizar ...
  • Disseny conceptual d’una ortesi de genoll 

   Vinardell Serrasolsas, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es presenta el disseny mecànic d’una ortesi activa i funcional de genoll que assisteix el procés de rehabilitació després d’una lesió de lligament, muscular o de menisc. També es realitza un estudi inicial ...
  • Disseny d'un tallador continu per a filferro d'un mil·límetre 

   Raventós Ribera, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
  • Disseny d'una plataforma omnidireccional de gran capacitat 

   Blanch Alerany, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
   Master thesis
   Open Access
   El treball que es presenta està dedicat al disseny conceptual d’una plataforma omnidireccional de gran capacitat i se centra en el disseny del grup motriu de les rodes (conjunt roda). Es tracta d’una plataforma destinada ...
  • Disseny d’un connector automàtic amb correcció de posicionament i alineament entre les dues parts. 

   Bañón Romero, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-13)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte es el disseny del prototip d’un connector automàtic per a vehicles elèctrics industrials En el projecte es defineix conceptualment el sistema sencer però únicament s’entra en el ...
  • Disseny d’un generador per alimentar dispositius electrònics 

   Mach Beneyto, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte final de carrera s’ha realitzat el disseny d’un generador capaç d’aprofitar les vibracions produïdes en un element rotatiu per alimentar un conjunt de sensors. Les dades obtingudes amb el sensors són ...
  • Disseny d’un prototip de màquina de tall làser 

   Vera Valls, Alfredo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   El present document constitueix el meu Treball de Fi de Màster i es centra en el disseny d’una màquina de tall làser. L’objectiu principal és l’obtenció de plànols constructius que haurien de permetre fabricar, muntar, ...
  • Disseny d’una màquina de roscar peces de xapa a alta velocitat 

   Gavilán Gómez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte final de carrera s’ha realitzat el disseny d’una roscadora de peces de xapa a alta velocitat. L'ús d’aquesta roscadora permet una alta productivitat en la fabricació de peces de xapa per sectors com ...
  • Disseny d’una màquina d’enrotllar fil d’acer per a fabricar molles 

   Madurell Piñol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte de final de carrera es pretén dissenyar un mecanisme capaç de fabricar molles de tracció a partir de fil d’acer. El dimensionament dels diferents elements que composen la màquina han estat optimitzats ...
  • Disseny i concepció d’un vehicle elèctrictipus patinet 

   Batlle Besora, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny i muntatge d'un prototip d'impressora 3D de capçal intercanviable 

   Orri Vila, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
  • Disseny mecànic d'una extremitat d'un robot 

   Esparducer Corachan, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-13)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Des de fa uns anys s’han començat a investigar i a desenvolupar potes mecàniques dels autòmats, pels grans avantatges que comporta, tal com la seva facilitat d’adaptació per terrenys irregulars i capacitat de maniobra. ...
  • Disseny mecànic d'una extremitat d'un robot quadrúpede 

   Costa Prats, Bartomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-15)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Durant els darrers anys hi ha hagut una gran proliferació de robots mòbils autònoms (AMR). Es considera un AMR aquell robot que és capaç de desplaçar-se per si mateix sense el control síncron d’un operari humà. Amb la ...
  • Disseny mecànic d’una extremitat d’un robot quadrúpede 

   Costa Prats, Bartomeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-31)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Durant els darrers anys hi ha hagut una gran proliferació de robots mòbils autònoms (AMR). Es considera un AMR aquell robot que és capaç de desplaçar-se per si mateix sense el control síncron d’un operari humà. Amb la ...
  • Dumper bot 

   Punsola Soler, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta de la tecnologia involucrada en aconseguir un dumper (vehicle amb una cuba que pot ser bolcada per abocar-ne el material) que actui en una operació de moviment de terres de forma autònoma. La idea ...
  • Estudi i disseny d'un automatisme per facilitar als treballadors el desplaçament dels animals a les explotacions ramaderes. 

   Vila Bigas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudi i disseny d’un mecanisme de posicionament i subjecció per al punxonat de bosses de dissolució esterilitzant 

   Olmos Marín, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu del present projecte és dissenyar i desenvolupar un dispositiu capaç de posicionar i punxar les bosses d’esterilització amb dissolució de formol que són necessàries en els autoclaus responsables de esterilitzar ...
  • Estudi tècnic d'un motlle per a rajoles ceràmiques 

   Barreda Celades, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Millora del disseny mecànic d’un centre de mecanitzat 

   García Lleixa, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-20)
   Master thesis
   Open Access
   El present projecte s’ha realitzat a fi de modificar el disseny defectuós d’un centre de mecanitzat de cinc eixos. En concret, els sistemes que treballen en els eixos Y i Z. L’objectiu principal és concebre un disseny que ...
  • Nou disseny d'una trituradora de residus agrícoles per països en desenvolupament 

   Teixidó Cartró, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Universidad Nacional de Loja
   L’objectiu principal d’aquest projecte, és realitzar el disseny d’una màquina per triturar canyes de sucre, dins el terme de les tecnologies apropiades. La finalitat d’aquest procés, és per generar fertilitzants pels conreus ...