Llibres UPC recull els llibres en format digital editats per les diferents unitats de la universitat

Per obtenir informació detallada sobre els mètodes de cerca, condicions d'accés i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Libros UPC recoge los libros en formato digital editados por las distintas unidades de la universidad

Para obtener información detallada sobre los métodos de búsqueda, condiciones de acceso y servicios que ofrece, puede consultar la Ayuda.

UPC Books hosts digital versions of books published by the units of the Universitat Politècnica de Catalunya • BarcelonaTech.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Effective reading practices for engineering research articles : an engineer’s guide to reading, critiquing, and evaluating primary lliterature 

  García Vilchez, Mercedes; Gámez Montero, Pedro Javier (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-07)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Engineering education plays a vital role in serving society, driving ongoing efforts to improve its pedagogy. One such educational tool is the reading of scientific articles, a skill that holds immense value for students ...
 • Fotònica : curs introductori 

  Trull Silvestre, José Francisco (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-06)
  Book
  Open Access
  La fotònica treballa les aplicacions de la llum a la ciència i la tecnologia, incloent un gran ventall de temàtiques, que van des de l’enginyeria fins a les telecomunicacions, la medicina, la informàtica, la metrologia i ...
 • Teoria de mecanismes : exercicis resolts 

  Nápoles Alberro, Amelia; Sánchez Egea, Antonio José; Zayas Figueras, Enrique Ernesto (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-06)
  Book
  Open Access
  La teoria de mecanismes és una de les matèries obligatòries d’especialitat en la titulació de Grau en Enginyeria Mecànica. Per això, aquest document té la finalitat d’entrenar a l’estudiant durant l’aprenentatge dels ...
 • Transmissió de dades : problemes resolts 

  Aguilar Igartua, Mónica; Forné Muñoz, Jorge; Mata Diaz, Jorge; Rico Novella, Francisco José; Rojas Espinosa, Alfonso; Soriano Ibáñez, Miguel (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-06)
  Book
  Open Access
  El professorat de l’assignatura Transmissió de Dades, impartida en la UPC, hem elaborat aquest llibre de problemes resolts representatius d’aquesta. El llibre s’estructura en tres temes: codificació de font, criptografia ...
 • Dibujando Arquitectura 

  Gilabert Sanz, Salvador; Zaragoza de Pedro, Isabel (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-06)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El dibujo es el lenguaje que permite transmitir y explicar la arquitectura mediante códigos propios, dialogar con ella y ser arquitectura en sí mismo. Es el código de transmisión de este lenguaje que está claramente asociado ...
 • Oaxaca : ciudad, espacio público e infancias : estrategias de co-creación urbana para la mejora del espacio público en torno a centros escolares de la Ciudad Oaxaca de Juárez 

  Seve, Bruno; Avilla Royo, Raül Pere; Cota Castillejos, Edith; Lázaro Villaverde, Fabricio; Cruz del Ángel, Bedani Samantha; Gastéllum Alvarado, Juan Manuel; Márquez López, Mireya; Broca Domínguez, Lorena Carina (Universidad Politécnica de Cataluña / Universidad La Salle Oaxaca, 2024)
  Book
  Open Access
  "¿Quién quiere jugar?" "!Yooooooooooooooo!" Las infancias emocionadas gritan al unísono en respuesta a un organizador del taller "Ciudad, Espacios Públicos Infancias". Durante unos días intensos, el estudiantado del ...
 • Salveu els llibres i les biblioteques! : reculll d’articles sobre biblioteques universitàries i altres 

  Martínez Trujillo, Dídac (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-06)
  Book
  Open Access
 • Fluids, bombes i instal·lacions hidràuliques 

  Heras Jiménez, Salvador Augusto de las (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-05)
  Book
  Open Access
  Aquesta obra descriu els principis fonamentals que regeixen el funcionament de les bombes i les instal·lacions hidràuliques més usuals, les seves característiques operatives i els criteris de disseny i selecció. El contingut ...
 • Automatización industrial : diseño de automatismos programados 

  Delgado Prieto, Miquel; Fernández Sobrino, Ángel; Valls Pérez, Joan (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-05)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Este libro pretende servir de ayuda durante el aprendizaje en el diseño de automatismos programados, tanto para procesos discretos (i.e. considerando exclusivamente variables binarias), como continuos (i.e. considerando ...
 • Mecànica del medi continu en l’enginyeria : teoria i problemes resolts 

  Ayneto Gubert, Javier; Ferrer Ballester, Miquel (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-05)
  Book
  Open Access
  La mecànica del medi continu parteix de la mecànica de sistemes de partícules que interaccionen per donar lloc a un model material, sòlid o fluid, molt més genèric que el de sòlid rígid. La mecànica del medi continu ...
 • Pràctiques d’estadística amb R : aplicacions en problemes d’enginyeria 

  Mujica Delgado, Luis Eduardo; Ruiz Ordóñez, Magda (Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2024-05)
  Book
  Open Access
  Les dades, la informació que està al nostre voltant ha de ser processada i analitzada. Aquest llibre conté els conceptes d’estadística bàsica que, en la nostra opinió, són vitals en la formació de qualsevol professional. ...
 • Arquitectura 63 : VIII Conferencia Internacional de Estudiantes de Arquitectura 

  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (E.T.S. de Arquitectura de Barcelona, 1963)
  Book
  Open Access
  Esta publicación pretende ser un documento espontáneo y vivo de la situación actual de la Arquitectura en el mundo. Es espontáneo de naci­miento e idea, y vivo por su contenido, que procede de quienes ejercen o en­juician ...

View more