Descripció de la col·lecció:

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/canvis-equip-direccio-i-gerencia

El professor Santiago Gassó, fins ara vicerector de Política Acadèmica, serà a partir d’ara el vicerector de Polítiques de PDI de la UPC. La professora Carme Pretel Sánchez assumirà el Vicerectorat de Política Acadèmica i el professor Pep Simó el de Projecció Territorial i Social de la Universitat.

26/11/2020
El 25 de novembre han tingut lloc les preses de possessió corresponents als canvis en el Consell de Direcció de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), anunciats pel rector Francesc Torres, en el comunicat del 28 d’octubre, adreçat a la comunitat universitària.
El professor Santiago Gassó, fins ara vicerector de Política Acadèmica, passa a estar al capdavant del Vicerectorat de Polítiques de PDI. La professora Carme Pretel, sotsdirectora de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC des del 2013, s’incorpora com a vicerectora de Política Acadèmica, mentre que el professor Pep Simó, fins ara sotsdirector del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC, és el responsable del nou vicerectorat de Projecció Territorial i Social.
Professor titular del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció i doctor en Enginyeria Ambiental per la UPC, Gassó ha estat vinculat, des del 1996, a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial i Aeroespacial de Terrassa (ESEIAAT), on ha desenvolupat la seva activitat docent. A més ha impartit docència a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i a l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISUPC). Forma part del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC) i la seva activitat de recerca s'ha centrat en els àmbits de la modelització de la qualitat de l’aire, de la gestió ambiental i de l’avaluació ambiental en l’entorn dels sistemes constructius.
Anteriorment, ha estat sotsdirector de programes especials de l’ESEIAAT (2003-2004), sotsdirector acadèmic d’aquesta mateixa escola (2004-2007), sotsdirector (2009-2012) i director (2012-2015) del Departament de Projectes d’Enginyeria i director del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (2015-2017). També ha estat director adjunt del Departament de Ciències de la Terra del BSC-CNS (2007-2014).
Carme Pretel és doctora en Enginyeria Industrial per la UPC (1997) i professora titular del Departament de Física. Des del 1992 desenvolupa la seva activitat docent en l’àmbit de l’energia i l’enginyeria nuclear a l’ETSEIB. Ateriorment, també ha impartit docència a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i a l’ESEIAAT. És coordinadora del màster universitari en Enginyeria de l’Energia i de diverses assignatures de màster de l’ETSEIB.
Pel que fa a la seva tasca com a investigadora, forma part del grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades (ANT) i la seva activitat se centra en la simulació del comportament dinàmic de les plantes nuclears i en l’obtenció de dades nuclears. Ha participat en nombrosos projectes nacionals i internacionals relacionats amb tots dos àmbits i és autora o coautora de 88 articles en revistes indexades. Ha estat sotsdirectora de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) durant el període 2011-2013.
Pep Simó és doctor en Administració i Direcció d’Empreses i titulat en Enginyeria Industrial per la UPC. Professor agregat del Departament d’Organització d’Empreses, actualment imparteix docència a l’ESEIAAT, on coordina el Programa d’alt rendiment acadèmic de Terrassa. Ha rebut dos cops la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent de la Generalitat de Catalunya i el Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social.
Com a investigador, forma part del Grup de Recerca en Organització (GRO) i el Grup de Recerca d’Igualtat d’Oportunitats per a l’Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia (GIOPACT), i està vinculat a l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). Ha estat cofundador i editor de revistes científiques com la Journal of Industrial Engineering and Management i actualment és editor d’Intangible Capital. La seva activitat recerca pivota a l’entorn del comportament organitzatiu aplicat a diferents àmbits, com l’organització del treball, els estudis de gènere, el transport aeri o el màrqueting universitari.
Va iniciar la seva activitat professional en el sector industrial mediambiental i d’obra pública. Ha estat sotsdirector d'Innovació, Comunicació i Estratègia, sotsdirector d’Innovació i Qualitat i director de la Secció d’Enginyeria Aeroespacial a l’ESEIAAT.
D’altra banda, ha estat sotsdirector del Departament d’Organització d’Empreses; delegat del rector de les escoles adscrites a la UPC, i membre del Claustre i del Consell de Govern, on ha participat en la Comissió d’Economia i Infraestructures, la Comissió de Personal i Acció Social i la Comissió de Desenvolupament Estatutari. En diferents períodes ha estat president i vicepresident del Comitè d’Empresa del PDI Laboral i de la Comissió d'Igualtat. Pel que fa a política universitària i institucional, ha estat membre del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern de la UPC i la Comissió Permanent d’AQU Catalunya, i portaveu de la part social de l’Espai de Diàleg i Negociació de les universitats públiques amb la Generalitat de Catalunya, de la mesa d’universitats i de la mesa paritària de PDI laboral.

Altres canvis als equips de Direcció i de Gerència
Els canvis en el Consell de Direcció coincideix gairebé en el quart any de mandat de l’equip que encapçala el rector Francesc Torres i respon a les noves fites anunciades en el mateix comunicat del 28 d’octubre. En aquest missatge el rector informa que s’està treballant en nous projectes els quals responen als compromisos de legislatura reflectits al Pla d'actuacions UPC 2018-2021.
En aquesta línia, el rector assumirà les competències de seguiment de l'àmbit d'Arquitectura, si bé el professor emèrit Estanislau Roca, que ha estat vicerector d'Infraestructures i Arquitectura fins al final del curs passat en que es va jubilar, continua donant suport a al Consell de Direcció en projectes estratègics d'arquitectura i urbanisme i fent de vincle amb les unitats de l'àmbit.
En l’equip de Gerència també s’han produït alguns canvis: Francisco Navallas dirigeix, a partir d'ara, l'àrea de Personal i Organització; Carla Bragós passa a coordinar els serveis i espais comuns del Campus Nord, i Juan Francisco Córdoba assumeix la responsabilitat de l'àrea Acadèmica.