Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de l'acte commemoratiu de la col·locació de la primera pedra del Campus del Baix Llobregat (Castelldefels) pel M.H.President de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, celebrat el dia 11 de novembre de 1998.

Es tracta de la primera fase d'urbanització del campus, projectada per INCASOL, on es va preveure la construcció d'un l'edifici que integraria tant aules, laboratoris, tallers, despatxos, serveis comuns (bar, etc.) com els estudis de Telecomunicació i Telemàtica de l'EUPBL. A més a més, en aquesta mateixa etapa, també es va edificar l'Institut de Geomàtica.

En la segona fase d'urbanització, en canvi, es va procedir a construir l'edifici que acolliria els estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial de l'EUPBL.

Recent Submissions