• Assaig d’engreix de vedells amb dos tipus d'ensitjats 

    Pujolriu Masoliver, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El ensayo de engorde de terneros con dos tipos de alimentación se ha llevado a cabo en la explotación Carrera d’en Bas, S.L. Esta finca está situada en el término municipal de la Vall d’en Bas y se dedica básicamente a la ...