• Centipede Robot Locomation 

    Jiménez García, Brian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-08-27)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert