Recent Submissions

 • Acte de distinció com magister honoris causa de Josep Pla i Carrera : 28 de febrer de 2007 

  Xambó Descamps, Sebastián; Recasens Gallart, Eduardo; Pla i Carrera, Josep; Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística (2015-01-21)
  Book
  Open Access
  Conté: Exordi / Sebastià Xambó Descamps. Elogi de professor Josep Pla i Carrera / Eduard Recasens Gallart. Discurs /Josep Pla i Carrera
 • Acte de distinció com magister honoris causa de Jaume Pagès Fita : 14 novembre de 2008 

  Xambó Descamps, Sebastián; Solà-Morales Rubió, Joan de; Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística; Pagès Fita, Jaume, 1946- (2015-01-21)
  Book
  Open Access
  Conté: Laudatio de Jaume Pagès Fita / Sebastià Xambó Descamps. Discurs / Jaume Pagès Fita. Parlament / Joan Solà-Morales i Rubió
 • Damunt les espatlles dels gegants 

  Pla i Carrera, Josep (2015-01-21)
  Book
  Open Access
  En la contraportada: "Aquesta obra és la segona edició de la publicada originalment per Edicions La Magrana el junt de 1998. A més d'una revisió del text, feta comparant el text original amb el de la primera edició, s'ha ...
 • Estudi de revistes de matemàtiques: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 

  Alberola, Luz; Flaquer Fabregat, Gemma; Hidalgo Carrasco, Montse; Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística. Biblioteca (2014-06-18)
  Other
  Open Access
  L’origen del present estudi s’emmarca dins l’àmbit d’actuació Col∙leccions bibliogràfiques, serveis bibliotecaris i instal∙lacions del Pla estratègic de les biblioteques de la UPC Digital per al període 2012‐2014 i dins ...
 • Geometria de superficies: una aproximació a la figura de Gausss 

  Pascual Gainza, Pere (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  Gauss va publicar l’any 1827 Disquisitiones generales circa superficies curvas, obra que ha resultat fonamental en el desenvolupament de la geometria diferencial a partir del segle XIX. La documentació de la qual es disposa ...
 • Leonhard Euler: quatre lIiçons escollides 

  Fossas Colet, Enric (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  L'FME dedica el curs acadèmic 2006-2007 a la figura del matemàtic suís Leonhard Euler, una de les ments més importants de la història, comparable a Gauss o Arquímedes. La lliçó inaugural va anar a càrrec d'Enric Fossas, ...
 • Einstein: física, tecnologia i matemàtiques 

  Vilaseca Alavedra, Ramon (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  "L’any 2005 fou declarat Any Mundial de la Física. Coincideix amb el centenari de publicacions d’Albert Einstein sobre el moviment brownià, sobre els quanta de llum i sobre relativitat especial. Les idees d’Einstein ...
 • La funció Z de Riemann 

  Quer Bosor, Jordi (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  El novembre de 1859 Riemann envià un manuscrit de sis fulls a l’Acadèmia de Berlín titulat Sobre el nombre de primers menors que una quantitat donada, el qual seria l’única publicació dedicada a la teoria de nombres de ...
 • La ecuación del calor 

  Caffarelli, Luis (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  La ecuación del calor fue propuesta por Fourier en 1807-en su memoria sobre la propagación del calor en los cuerpos sólidos. En ella proponía además el germen de lo que pasaria a ser la Teoría de las Series de Fourier. Tan ...
 • L'estadística i els nous mitjans de càlcul 

  Lebart, Ludovic (2014-01-30)
  Other
  Open Access
  Aquesta exposició vol presentar breument el ventall d'eines disponibles, la terminologia utilitzada i, en general, el marc metodològic de l'estadística exploratoria i de l'analisi de dades, el paradigma de la disciplina. En ...

View more