El dipòsit institucional de la UPC recopila, gestiona, difon i preserva la producció docent i investigadora dels membres de la comunitat universitària en accés obert: articles de revista, reports de recerca, participacions a congressos, projectes finals de carrera, treballs de fi de grau, tesis doctorals, materials docents i altres documents acadèmics.

Els objectius d'UPCommons són:

  • Augmentar la visibilitat de la producció docent i investigadora dels autors i de la Universitat.
  • Afegir valor a la producció docent i investigadora mitjançant citacions normalitzades, estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de preservació.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius és el responsable d'UPCommons que utilitza majoritàriament DSpace, un programa de codi obert desenvolupat pel Massachussets Institute of Technology (MIT) i Hewlett Packard (HP).

UPCommons s'integra amb els diferents sistemes d'informació de la UPC: Prisma (Sistema d'informació per a la gestió de la matriculació i plans d'estudi de la UPC), DRAC (Descriptor de la Recerca i de l'Activitat Acadèmica de la UPC) o TDX (repositori cooperatiu de tesis doctorals de les universitats catalanes), entre d'altres.

UPCommons garanteix l'accés perpetu i la preservació dels seus continguts mitjançant l'emmagatzematge en servidors segurs de la Universitat i compleix amb els requeriments tècnics necessaris per garantir la interoperabilitat amb d'altres sistemes d'informació.

UPCommons usa el protocol d'interoperabilitat de l'Open Archives Initiative (OAI-PMH), per tal d’incrementar la visibilitat dels documents dipositats. El protocol OAI-MHP permet que altres aplicacions recullin les metadades dels documents dipositats a UPCommons per fer-ne altres productes i millorar-ne la visibilitat i l’impacte.

Les metadades dels registres dipositats a UPCommons es serveixen sota una llicència CC-by 3.0 ES Creative Commons CC-by 3.0 ES que autoritza que es comparteixin (copiar i distribuir en qualsevol format) i s'adaptin (remesclar, transformar i crear per a qualsevol finalitat, inclús comercial) sempre i quan se'n reconegui l’autoria.

Aquesta llicència fa referència exclusivament a les metadades associades als documents dipositats i en cap moment substitueix o altera les llicències i permisos propis de cada un d'ells.