DSpace DSpace UPC
  Pàgina principal | Llistar continguts | Cerca avançada | Com participar-hi Català   Castellano   English  

Cerca a Árees temàtiques de la UPC

Podeu recuperar els documents dipositats a UPCommons seleccionant directament l’àrea o les àrees temàtiques que us interessin.

Addicionalment, podeu limitar aquestes àrees temàtiques introduint una paraula clau de matèria a la casella corresponent.

Trobar una matèria al vocabulari controlat:
Filtra:
 • expand search term category �rees tem�tiques de la UPC
  • expand search term category Aeron�utica i espai
   • expand search term category Aerodin�mica
    • search term Aeroelasticitat
    • search term Aerost�tica
    • search term Tunels aerodin�mics
   • expand search term category Aeronaus
    • search term Aer�stats
    • search term Avions
    • search term Coets
    • search term Helic�pters
   • expand search term category Aeroports
    • search term Gesti� aeroportu�ria
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Astron�utica
    • search term Enginyeria aeroespacial
    • search term Navegaci� espacial
   • expand search term category Aviaci� esportiva
    • search term Aeromodelisme
   • search term Aviaci� militar
   • expand search term category Avi�nica
    • search term Astri�nica
    • search term Simuladors de vol
   • search term Dret aeron�utic i espacial
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Mec�nica de vol
    • search term Estabilitat i control
    • search term Performance
   • search term Medicina aeron�utica i espacial
   • expand search term category Navegaci� a�ria
    • search term Cartes de ruta
    • search term Instruments de vol
    • search term Procediments operacionals
   • expand search term category Sistemes CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management)
    • search term Control del tr�nsit aeri
    • search term Vigil�ncia a�ria
   • search term Sistemes de propulsi�
  • expand search term category Arquitectura
   • search term Arquitectes
   • search term Arquitectura sostenible
   • expand search term category Art
    • search term Arquitectura i espectacle
    • search term Artistes
    • search term Cinematografia
    • search term Escultura
    • search term Estils art�stics
    • search term Gravat
    • search term Literatura
    • search term M�sica
    • search term Pintura
    • search term Teatre
    • search term T�cniques art�stiques
    • search term Teoria de l'art i de l'est�tica
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Composici� arquitect�nica
    • search term Estils arquitect�nics
    • search term Teoria i est�tica arquitect�niques
   • expand search term category Disseny
    • search term Disseny de mobles
    • search term Disseny industrial
    • search term Interiorisme
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Projectes arquitect�nics
    • search term Projecte b�sic d'obra
    • search term Projecte executiu d'obra
   • search term Restauraci� arquitect�nica
   • expand search term category Sistemes de representaci� arquitect�nica
    • search term Dibuix
    • search term Fotografia a l'arquitectura
    • search term Geometria descriptiva
    • search term Maquetes
   • expand search term category Tipologies d'edificis
    • search term Habitatges
  • expand search term category Ci�ncies de la salut
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Fisioter�pia
    • search term Fisioter�pia geri�trica
    • search term Fisioter�pia pediatri�trica
    • search term Fisioter�pia per patologies
    • search term T�cniques fisioterap�utiques
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Infermeria
    • search term Infermeria geri�trica
    • search term Infermeria m�dico-quir�rgica
    • search term Infermeria obst�trica
    • search term Infermeria pedi�trica
   • expand search term category Logop�dia
    • search term Alteracions de la degluci�/maloclusi�
    • search term Alteracions de la parla
    • search term Alteracions de la veu
    • search term Alteracions de l'audici�
    • search term Alteracions del llenguatge
   • expand search term category Medicina
    • search term Anatomia i fisiologia humana
    • search term Anest�sia i reanimaci�
    • search term Bio�tica
    • search term Cirurgia
    • search term Dermatologia
    • search term Diagn�stic per la imatge
    • search term Diet�tica i nutrici�
    • search term Emerg�ncies i urg�ncies
    • search term Farmacologia
    • search term Geriatria
    • search term Ginecologia i obstetr�cia
    • search term Medicina comunit�ria i salut p�blica
    • search term Medicina interna
    • search term Neurologia
    • search term Oftalmologia
    • search term Ortop�dia
    • search term Pediatria
    • search term Ter�pies complement�ries o alternatives
   • expand search term category Podologia
    • search term Cal�at
    • search term Ortopodologia
    • search term Quiropodologia
   • expand search term category Salut mental
    • search term Psicologia
    • search term Psiquiatria
  • expand search term category Ci�ncies de la visi�
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • search term Biologia ocular
   • search term Contactologia
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Instruments �ptics i optom�trics
    • search term Lents oft�lmiques
   • expand search term category �ptica f�sica
    • search term Color
    • search term Llum
    • search term �ptica fisiol�gica
    • search term �ptica geom�trica
   • expand search term category Optometria
    • search term Acomodaci� i refracci�
    • search term Agudesa visual
    • search term Camps visuals
    • search term Sensibilitat al contrast
    • search term Ter�pies visuals
    • search term Visi� binocular
    • search term Visi� del color
    • search term Visi� i esport
  • expand search term category Desenvolupament hum� i sostenible
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Cooperaci� per al desenvolupament
    • search term Ajuda oficial per al desenvolupament
    • search term Educaci� per al desenvolupament
    • search term Organitzacions no governamentals
    • search term Projectes de cooperaci�
    • search term Tecnologies apropiades per al desenvolupament
   • expand search term category Degradaci� ambiental
    • search term Canvi clim�tic
    • search term Contaminaci� atmosf�rica
    • search term Contaminaci� de l'aigua
    • search term Contaminaci� del s�l
   • expand search term category Desenvolupament hum�
    • search term Aigua i sanejament
    • search term Desenvolupament de capacitats
    • search term Drets humans
    • search term Educaci�
    • search term Fractura digital
    • search term H�bitat
    • search term Igualtat de g�nere
    • search term Indicadors de desenvolupament hum�
    • search term Inf�ncia
    • search term Pau i conflictes
    • search term Poblaci�
    • search term Pobresa
    • search term Risc i vulnerabilitat
    • search term Salut
   • expand search term category Desenvolupament sostenible
    • search term Agenda 21
    • search term Educaci�, valors i sostenibilitat
    • search term Energia i sostenibilitat
    • search term Indicadors de sostenibilitat
    • search term Mobilitat sostenible
    • search term Tecnoci�ncia i sostenibilitat
    • search term Turisme sostenible
   • expand search term category Enginyeria ambiental
    • search term Tractament de l'aigua
    • search term Tractament dels residus
    • search term Tractament dels s�ls
    • search term Tractament d'emissions i olors
   • expand search term category Globalitzaci�
    • search term Banca �tica
    • search term Comer� just
    • search term Deute extern
    • search term Diversitat i globalitzaci�
    • search term Tecnologia i globalitzaci�
   • expand search term category Governabilitat mundial
    • search term Cimeres internacionals
    • search term Democr�cia
    • search term Institucions internacionals
    • search term Societat civil i governabilitat
   • expand search term category Medi ambient
    • search term Ecologia
   • expand search term category Pol�tica i gesti� ambiental
    • search term Gesti� de l'aigua
    • search term Gesti� de residus
    • search term Sistemes de gesti� ambiental
   • search term Prospectiva, sist�mica i modelitzaci�
  • expand search term category Economia i organitzaci� d'empreses
   • search term Aspectes socials
   • search term Comer� electr�nic
   • expand search term category Competitivitat i innovaci�
    • search term Intel�lig�ncia competitiva
   • search term Comptabilitat i control financer
   • expand search term category Direcci� d'operacions
    • search term An�lisi de processos de negoci i de fabricaci�
    • search term Control estad�stic de processos
    • search term Direcci� de projectes
    • search term Estrat�gia operativa
    • search term Modelitzaci� de transports i log�stica
    • search term Plantes de fabricaci�
    • search term Sistemes productius
   • search term Dret a l'empresa
   • search term Economia regional
   • search term Economia sectorial
   • search term Gesti� de la qualitat
   • expand search term category Gesti� del coneixement
    • search term Comunicaci� dins de l'organitzaci�
    • search term Sistemes d'informaci�
   • expand search term category Gesti� i direcci�
    • search term Ergonomia
    • search term Recursos humans
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Macroeconomia
    • search term Comer� internacional
    • search term Finances
    • search term Pol�tica econ�mica
   • search term M�rqueting
   • expand search term category Microeconomia
    • search term Econometria
    • search term Empreses
   • search term Pol�tica industrial i tecnologia
   • expand search term category Seguretat industrial
    • search term Prevenci� de riscos laborals
   • search term Teoria econ�mica
  • expand search term category Edificaci�
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • search term Construcci� sostenible
   • search term Dret de l'edificaci�
   • search term Dret immobiliari
   • expand search term category Elements constructius d'edificis
    • search term C�lcul d'estructures d'edificis
    • search term Elements d'acabat
    • search term Elements de tancament
    • search term Elements estructurals d'edificis
    • search term Fonaments d'edificis
   • expand search term category Gesti� d'obres
    • search term Planificaci� i programaci� d'obres
    • search term Pressupost d'obra
    • search term Qualitat a l'edificaci�
    • search term Taxaci� d'obra
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Ind�stria de la construcci�
    • search term Empreses constructores
    • search term Promotors immobiliaris
   • expand search term category Instal�lacions i acondicionament d'edificis
    • search term A�llament ac�stic i t�rmic
    • search term Dom�tica
    • search term Instal�lacions d'edificis alternatives
    • search term Instal�lacions de climatitzaci�
    • search term Instal�lacions de comunicaci�
    • search term Instal�lacions de fontaneria
    • search term Instal�lacions de gas
    • search term Instal�lacions de protecci�
    • search term Instal�lacions de sanejament
    • search term Instal�lacions de ventilaci�
   • expand search term category Manteniment d'edificis
    • search term Gesti� del manteniment d'edificis
    • search term T�cniques de manteniment d'edificis
   • expand search term category Materials de construcci�
    • search term Ciment
    • search term Formig�
    • search term Fusta
    • search term Materials bituminosos
    • search term Materials cer�mics de construcci�
    • search term Materials met�l�lics de construcci�
    • search term Materials pl�stics de construcci�
    • search term Morter
    • search term Nous materials de construcci�
    • search term Pedra
    • search term Vidre
   • search term Patologies constructives
   • search term Rehabilitaci� d'edificis
   • search term Seguretat en la construcci�
   • expand search term category T�cniques i sistemes constructius
    • search term Maquin�ria i equips d'obra
    • search term Sistemes constructius industrialitzats
    • search term Sistemes constructius tradicionals
   • search term Tecnologia de la construcci�
  • expand search term category Energies
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Efici�ncia energ�tica
    • search term Cogeneraci�
    • search term Efici�ncia dom�stica
    • search term Efici�ncia en el transport de l'energia
    • search term Efici�ncia en la ind�stria
   • expand search term category Energia de la biomassa
    • search term Plantes de combusti� de biomassa
   • expand search term category Energia el�ctrica
    • search term Automatitzaci� i control de l'energia el�ctrica
    • search term Centrals el�ctriques
    • search term Convertidors est�tics d'energia el�ctrica
    • search term Electricitat
    • search term Electrot�cnia
    • search term Instal�lacions el�ctriques
   • expand search term category Energia e�lica
    • search term Aerogeneradors
    • search term Centrals e�liques
    • search term Parcs e�lics
   • expand search term category Energia geot�rmica
    • search term Centrals geot�rmiques
   • expand search term category Energia hidr�ulica
    • search term Centrals hidr�uliques
    • search term Centrals minihidr�uliques
   • expand search term category Energia mareomotriu
    • search term Centrals mareomotrius
   • expand search term category Energia nuclear
    • search term Centrals nuclears
    • search term Protecci� radiol�gica
    • search term Reactors nuclears de fissi�
    • search term Reactors nuclears de fusi�
    • search term Seguretat nuclear
   • expand search term category Energia solar fotovoltaica
    • search term Captadors solars
    • search term C�l�lules solars
    • search term Centrals solars fotovoltaiques
    • search term Instal�lacions solars de baixa pot�ncia connectades a la xarxa
    • search term Instal�lacions solars de baixa pot�ncia independents
   • expand search term category Energia solar t�rmica
    • search term Centrals solars termoel�ctriques
    • search term Instal�lacions de baixa pot�ncia
    • search term Plaques solars
    • search term Radiaci� solar
   • expand search term category Gesti� de l'energia
    • search term Demanda i consum energ�tics
    • search term Estalvi energ�tic
    • search term Pol�tiques i plans energ�tics
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Recursos energ�tics no renovables
    • search term Carb�
    • search term Gas
    • search term Petroli
    • search term Recursos nuclears
   • expand search term category Recursos energ�tics renovables
    • search term Biocombustibles
    • search term Biog�s
    • search term Biomassa forestal i agr�cola
    • search term Recursos e�lics
    • search term Recursos hidr�ulics
    • search term Recursos solars fotovoltaics
    • search term Recursos solars t�rmics
   • expand search term category Tecnologia energ�tica
    • search term Emmagatzematge i transport de l'energia
    • search term Sistemes de transformaci� energ�tica
   • expand search term category Termoenerg�tica
    • search term Centrals termoel�ctriques convencionals
    • search term Cicle combinat
    • search term Lubricaci�
    • search term Refrigeraci�
    • search term Termot�cnia
  • expand search term category Enginyeria agroaliment�ria
   • expand search term category Agricultura
    • search term Agricultura sostenible
    • search term Biotecnologia i millora gen�tica vegetal
    • search term Conreus herbacis extensius
    • search term Fertilitzaci�
    • search term Fitopatologia
    • search term Floricultura
    • search term Fructicultura
    • search term Horticultura
    • search term Olivicultura
    • search term Producci� vegetal
    • search term Reg
    • search term Viticultura
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Ci�ncies de la terra i de la vida
    • search term Biologia
    • search term Bot�nica
    • search term Climatologia i meteorologia
    • search term Edafologia
    • search term Microbiologia
    • search term Zoologia
   • expand search term category Ci�ncies forestals
    • search term Boscos
    • search term Productes forestals
    • search term Silvicultura
   • expand search term category Enginyeria del medi rural
    • search term Construccions rurals
    • search term Instal�lacions de regadiu
    • search term Maquin�ria agr�cola
    • search term Maquin�ria i instal�lacions agroindustrials
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Ind�stries agroaliment�ries
    • search term Alimentaci� i nutrici� humana
    • search term Begudes
    • search term Biotecnologia aliment�ria
    • search term Enologia
    • search term Ind�stria de la carn
    • search term Ind�stria de la llet
    • search term Ind�stria del peix
    • search term Ind�stria del sucre
    • search term Ind�stria dels cereals i derivats
    • search term Olis i greixos comestibles
    • search term Productes d'origen animal
    • search term Productes d'origen vegetal
    • search term Tecnologia dels aliments
   • expand search term category Pesca
    • search term Aq�icultura
    • search term Ormeig
    • search term Pesca fluvial
    • search term Pesca marina
   • expand search term category Ramaderia
    • search term Alimentaci� i nutrici� animal
    • search term Apicultura
    • search term Avicultura
    • search term Bestiar bov�
    • search term Bestiar capr�
    • search term Bestiar equ�
    • search term Bestiar ov�
    • search term Bestiar porc�
    • search term Biotecnologia i millora gen�tica animal
    • search term Cunicultura
    • search term Producci� animal
    • search term Veterin�ria
  • expand search term category Enginyeria civil
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Enginyeria de mines
    • search term Explotaci� de mines
    • search term Investigaci� minera
    • search term Processament de minerals
   • expand search term category Enginyeria hidr�ulica, mar�tima i sanit�ria
    • search term Canals i regadius
    • search term Embassaments i preses
    • search term Enginyeria sanit�ria
    • search term Ports i costes
   • expand search term category Geologia
    • search term Hidrologia
    • search term Hidrologia subterr�nia
    • search term Mineralogia
    • search term Oceanografia
    • search term Riscos geol�gics
   • expand search term category Geom�tica
    • search term Cartografia
    • search term Fotogrametria
    • search term Geod�sia
    • search term Sistemes d'informaci� geogr�fica
   • expand search term category Geot�cnia
    • search term Fonaments
    • search term Mec�nica de roques
    • search term Mec�nica de s�ls
    • search term Sismologia
    • search term T�nels i excavacions
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Infraestructures i modelitzaci� dels transports
    • search term Infraestructures i transport aeri
    • search term Infraestructures i transport ferroviari
    • search term Tr�nsit
    • search term Transport multimodal
    • search term Transport per carretera
    • search term Transport urb�
   • expand search term category Materials i estructures
    • search term C�lcul d'estructures
    • search term Materials i estructures de formig�
    • search term Materials i estructures met�l�liques
    • search term Tipologies estructurals
  • expand search term category Enginyeria dels materials
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Assaig de materials
    • search term Assaig de defectes
    • search term Assaig de fatiga
    • search term Assaig de fractura
    • search term Assaigs de corrosi�
    • search term Assaigs est�tics
    • search term Assaigs estructurals
    • search term Assaigs mec�nics
    • search term Assaigs qu�mics
   • search term Biomaterials
   • search term Conformat de materials
   • search term Degradaci� de materials
   • search term Desgast de materials
   • search term Disseny i selecci� de materials
   • search term Impacte ambiental
   • search term Materials cer�mics
   • search term Materials compostos
   • expand search term category Materials funcionals
    • search term Materials el�ctrics i electr�nics
    • search term Materials magn�tics
    • search term Materials �ptics
    • search term Materials t�rmics
   • expand search term category Materials naturals
    • search term Gomes
    • search term Resines
   • search term Materials pl�stics i pol�mers
   • expand search term category Metal�l�rgia
    • search term Metal�lografia
    • search term Sider�rgia
  • expand search term category Enginyeria electr�nica i telecomunicacions
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • search term Circuits electr�nics
   • expand search term category Components electr�nics
    • search term D�odes
    • search term Termistors
    • search term Transistors
   • search term Electr�nica biom�dica
   • expand search term category Electr�nica de pot�ncia
    • search term Circuits de pot�ncia
    • search term Convertidors de corrent el�ctric
    • search term Convertidors est�tics d'energia
    • search term Rectificadors de corrent el�ctric
    • search term Sistemes d'alimentaci�
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Instrumentaci� i mesura
    • search term Compatibilitat electromagn�tica
    • search term Sensors i actuadors
   • expand search term category Microelectr�nica
    • search term Circuits integrats
    • search term Electr�nica molecular
    • search term Processadors digitals
    • search term Sistemes digitals programables
   • expand search term category Optoelectr�nica
    • search term Dispositius fotoel�ctrics
    • search term Fotodetectors
    • search term L�ser
   • expand search term category Processament del senyal
    • search term Adquisici� i detecci� del senyal
    • search term Filtres anal�gics i digitals
    • search term Processament de la imatge i del senyal v�deo
    • search term Processament de la parla i del senyal ac�stic
    • search term Processament de matrius (arrays)
    • search term Processament del senyal en les telecomunicacions
    • search term Reconeixement de formes
   • expand search term category Radiocomunicaci� i exploraci� electromagn�tica
    • search term Antenes i agrupacions d'antenes
    • search term Circuits de microones, radiofreq��ncia i ones mil�lim�triques
    • search term Comunicacions m�bils
    • search term Radar
    • search term Radiodifusi� per r�dio
    • search term Radiodifusi� per televisi�
    • search term Radionavegaci�
    • search term Sat�l�lits i r�dioenlla�os
    • search term Teledetecci�
   • expand search term category Telecomunicaci� �ptica
    • search term Fibra �ptica
    • search term Fot�nica
   • expand search term category Telem�tica i xarxes d'ordinadors
    • search term Internet
    • search term Protocols de comunicaci�
    • search term Serveis telem�tics i de comunicaci� multim�dia
    • search term Tr�nsit de dades
    • search term Xarxes d'�rea estesa
    • search term Xarxes d'�rea local
    • search term Xarxes d'�rea metropolitana
    • search term Xarxes de banda ampla
    • search term Xarxes digitals de serveis integrats
  • expand search term category Enginyeria mec�nica
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Disseny i construcci� de vehicles
    • search term Autom�bils
    • search term Ferrocarrils
   • expand search term category Fabricaci�
    • search term Disseny i accionaments de robots
    • search term Disseny i c�lcul de m�quines
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Mec�nica
    • search term Biomec�nica
    • search term Cinem�tica
    • search term Din�mica
    • search term Est�tica
    • search term Vibracions mec�niques
   • expand search term category Mec�nica de fluids
    • search term M�quines hidr�uliques i de fluids
    • search term Oleohidr�ulica i pneum�tica
    • search term Reologia
    • search term Transport de fluids
    • search term Ventiladors industrials i turbocompressors
   • search term Mecatr�nica
   • search term Metrologia
   • expand search term category Motors
    • search term Motors de combusti� interna
    • search term Motors di�sel
    • search term Motors el�ctrics
    • search term Motors hidr�ulics
    • search term Motors t�rmics
    • search term Turbines
    • search term Turbom�quines
   • expand search term category Processos de fabricaci� mec�nica
    • search term Control num�ric
    • search term Fabricaci� assistida per ordinador
    • search term Fabricaci� flexible
    • search term Fabricaci� integrada per ordinador
    • search term M�quines i mecanismes
    • search term Mecanitzaci�
  • expand search term category Enginyeria paperera
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Fabricaci� del paper
    • search term Acabats del paper
    • search term Fabricaci� manual del paper
   • search term Impacte ambiental
   • search term Ind�stria paperera
   • search term Maquin�ria paperera
   • expand search term category Pasta paperera
    • search term Blanqueig de pastes
    • search term Fabricaci� de pastes
   • expand search term category Primeres mat�ries papereres
    • search term Cel�lulosa
    • search term Fibres papereres
    • search term Fustes papereres
   • expand search term category Productes paperers
    • search term Altres manipulats del paper
    • search term Cartr�
    • search term Paper
  • expand search term category Enginyeria qu�mica
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • search term Biotecnologia
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Ind�stria dels processos qu�mics
    • search term Agents tensioactius
    • search term Operacions unit�ries o b�siques
    • search term Reactors qu�mics
   • expand search term category Ind�stries qu�miques
    • search term Adhesius
    • search term Aliatges
    • search term Colorants, pintures i vernissos
    • search term Conservaci� d'aliments
    • search term Detergents i sabons
    • search term Olis i greixos industrials
    • search term Plantes qu�miques
    • search term Qu�mica t�xtil
   • expand search term category Qu�mica agr�cola
    • search term Adobs i fertilitzants
    • search term Plaguicides
   • expand search term category Qu�mica anal�tica
    • search term An�lisi enzim�tica
    • search term An�lisi espectral
    • search term An�lisi gravim�trica
    • search term An�lisi instrumental
    • search term An�lisi volum�trica
   • expand search term category Qu�mica del medi ambient
    • search term Geoqu�mica
    • search term Qu�mica atmosf�rica
    • search term Qu�mica de l'aigua
    • search term Qu�mica del s�l
   • expand search term category Qu�mica f�sica
    • search term Cin�tica
    • search term Cristal�lografia
    • search term Dissolucions
    • search term Electroqu�mica
    • search term Estructura molecular
    • search term Fen�mens superficials
    • search term Termoqu�mica
   • expand search term category Qu�mica inorg�nica
    • search term Compostos inorg�nics
    • search term Equilibris qu�mics
   • expand search term category Qu�mica org�nica
    • search term Bioqu�mica
    • search term Compostos org�nics
    • search term Funcions org�niques
  • expand search term category Enginyeria t�xtil
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • search term Disseny t�xtil
   • expand search term category Fabricaci� t�xtil
    • search term Acabats t�xtils
    • search term Estampaci�
    • search term Fibres no teixides
    • search term Tintura
    • search term Tissatge
    • search term Tricotatge
   • expand search term category Fibres t�xtils
    • search term Fibres naturals
    • search term Fibres sint�tiques
   • expand search term category Filatura
    • search term Fils
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Ind�stria t�xtil
    • search term Automatitzaci� de processos t�xtils
    • search term Maquin�ria t�xtil
    • search term M�quines jacquards
   • expand search term category Teixits
    • search term Geot�xtils
    • search term Teixits de punt
    • search term Teixits esportius
    • search term Teixits intel�ligents
    • search term Teixits m�dics
    • search term Teixits militars i de defensa
    • search term Teixits protectors
    • search term Teixits t�cnics
  • expand search term category Ensenyament i aprenentatge
   • search term Aprenentatge de lleng�es
   • expand search term category Did�ctica
    • search term Avaluaci�
    • search term Did�ctiques espec�fiques
    • search term Organitzaci� de la doc�ncia
   • search term Educaci� del lleure
   • expand search term category Educaci� especial
    • search term Educaci� d'immigrants
    • search term Educaci� de discapacitats
    • search term Educaci� de superdotats
   • expand search term category Ensenyament secundari
    • search term Batxillerat
    • search term ESO
    • search term Orientaci� escolar
   • expand search term category Ensenyament universitari
    • search term Acc�s a la universitat
    • search term Espai Europeu d'Educaci� Superior
    • search term Universitats i centres de recerca
   • search term Formaci� d'adults
   • expand search term category Formaci� del professorat (formaci� de formadors)
    • search term Formaci� inicial
    • search term Formaci� per a la doc�ncia
    • search term Formaci� permanent
   • expand search term category Formaci� professional
    • search term Formaci� professional cont�nua (al llarg de la vida)
    • search term Formaci� professional inicial
    • search term Formaci� professional ocupacional
   • expand search term category Gesti� i planificaci� educativa
    • search term Avaluaci� educativa (avaluaci� del proc�s)
    • search term Qualitat de l'educaci� (assegurament de la qualitat)
   • expand search term category Habilitats personals i compet�ncies
    • search term Compet�ncies informacionals
    • search term Comunicaci� oral i escrita
    • search term Lideratge i direcci� d'equips
   • search term Innovaci� i Investigaci� educativa
   • expand search term category Material did�ctic
    • search term Dip�sits docents
    • search term Objectes d'aprenentatge
    • search term Programes d'aprenentatge
   • expand search term category Metodologies docents
    • search term Aprenentatge actiu
    • search term Aprenentatge basat en problemes i projectes
    • search term Aprenentatge cooperatiu
    • search term Autoaprenentatge
   • search term Pedagogia
   • expand search term category Pol�tica educativa
    • search term Curr�culum educatiu
    • search term Reforma educativa
    • search term Sistema educatiu
   • expand search term category Psicologia de l'educaci�
    • search term Motivaci� en l'educaci�
    • search term Orientaci� a l'estudiant. Tutors i tutoria
    • search term Psicologia de l'aprenentatge
    • search term Psicologia del professorat
   • search term Sociologia de l'educaci�
   • expand search term category TIC's aplicades a l'educaci�
    • search term Ensenyament semi-presencial
    • search term Ensenyament virtual (eLearning)
  • expand search term category F�sica
   • expand search term category Ac�stica
    • search term Ac�stica arquitect�nica
    • search term F�sica del so
    • search term Ones de xoc
    • search term Sonar
    • search term Sons subaqu�tics
    • search term Ultrasons
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Astronomia i astrof�sica
    • search term Cosmologia i cosmogonia
    • search term Radioastronomia
    • search term Sistema solar
   • expand search term category Electromagnetisme
    • search term Conductivitat
    • search term Magnetisme
    • search term Ones electromagn�tiques
    • search term Radiaci� infraroja, visible i ultraviolada
    • search term Radioones i microones
    • search term Raigs gamma
    • search term Raigs X
    • search term Superconductivitat
   • expand search term category F�sica de fluids
    • search term F�sica de gasos
    • search term F�sica de plasmes
    • search term Flux de fluids
    • search term Ionitzaci�
    • search term L�quids
   • expand search term category F�sica de l'estat s�lid
    • search term Cristalls
    • search term Diel�ctrics
    • search term Dispositius de l'estat s�lid
    • search term Interfases
    • search term Luminisc�ncia
    • search term Propietats mec�niques
    • search term Propietats �ptiques
    • search term Propietats t�rmiques dels s�lids
    • search term Resson�ncia magn�tica
    • search term Semiconductors
    • search term Superconductors
    • search term Superf�cies
    • search term Tribologia
   • expand search term category F�sica de part�cules
    • search term Fotons
    • search term Hadrons
    • search term Leptons
   • expand search term category F�sica molecular
    • search term Espectrosc�pia molecular
    • search term Estructura at�mica
    • search term F�sica de pol�mers
   • search term Impacte ambiental
   • search term Mec�nica qu�ntica
   • expand search term category Relativitat
    • search term Gravitaci�
    • search term Relativitat especial
    • search term Relativitat general
   • expand search term category Termodin�mica
    • search term Altes pressions
    • search term Altes temperatures
    • search term Baixes temperatures
    • search term Canvis d'estat
    • search term F�sica de la transmissi� de la calor
    • search term F�sica estad�stica
    • search term Teoria cin�tica
  • expand search term category Inform�tica
   • expand search term category Aplicacions de la inform�tica
    • search term Aplicacions inform�tiques a la f�sica i l�enginyeria
    • search term Bioinform�tica
    • search term Disseny assistit per ordinador
   • expand search term category Arquitectura de computadors
    • search term Arquitectures distribu�des
    • search term Arquitectures paral�leles
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • search term Autom�tica i control
   • search term Enginyeria del software
   • search term Hardware
   • search term Impacte ambiental
   • search term Infografia
   • expand search term category Inform�tica te�rica
    • search term Algor�smica i teoria de la complexitat
   • expand search term category Intel�lig�ncia artificial
    • search term Agents intel�ligents
    • search term Aprenentatge autom�tic
    • search term Llenguatge natural
    • search term Representaci� del coneixement
    • search term Sistemes experts
   • expand search term category Llenguatges de programaci�
    • search term Altres llenguatges de programaci�
    • search term C
    • search term Java
    • search term Perl
    • search term Python
   • search term Programaci�
   • search term Rob�tica
   • expand search term category Seguretat inform�tica
    • search term Criptografia
   • expand search term category Sistemes d'informaci�
    • search term Bases de dades
    • search term Emmagatzematge i recuperaci� de la informaci�
    • search term Interacci� home-m�quina
   • expand search term category Sistemes operatius
    • search term Altres sistemes operatius
    • search term Linux
    • search term Mac OS
    • search term Solaris
    • search term Unix
    • search term Windows
  • expand search term category Matem�tiques i estad�stica
   • expand search term category �lgebra
    • search term �lgebra lineal i multilineal
    • search term Anells i �lgebres
    • search term Aritm�tica
    • search term Ordres, reticles, estructures algebraiques ordenades
    • search term Teoria de categories; �lgebra homol�gica
    • search term Teoria de cossos i polinomis
    • search term Teoria de grups
    • search term Teoria de nombres
    • search term Teoria K
   • expand search term category An�lisi matem�tica
    • search term An�lisi de Fourier
    • search term An�lisi funcional
    • search term An�lisi global, an�lisi en varietats
    • search term An�lisi harm�nica
    • search term Aproximacions i expansions
    • search term C�lcul de variacions
    • search term Equacions funcionals
    • search term Funcions de variable complexa
    • search term Funcions especials
    • search term Mesura i integraci�
    • search term Successions, s�ries, sumabilitat
    • search term Teoria d'operadors
    • search term Teoria de funcions
    • search term Teoria del potencial
    • search term Transformacions integrals
   • expand search term category An�lisi num�rica
    • search term M�todes en elements finits
    • search term M�todes espectrals
    • search term M�todes num�rics
    • search term Modelitzaci� matem�tica
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Equacions diferencials i integrals
    • search term Equacions diferencials ordin�ries
    • search term Equacions en derivades parcials
    • search term Equacions en difer�ncies
    • search term Equacions integrodiferencials
    • search term Sistemes din�mics
   • expand search term category Estad�stica aplicada
    • search term Estad�stica biosanit�ria
    • search term Qualitat total
   • expand search term category Estad�stica matem�tica
    • search term An�lisi multivariant
    • search term Infer�ncia estad�stica
    • search term M�todes estad�stics
    • search term Modelitzaci� estad�stica
    • search term S�ries temporals
   • expand search term category Geometria
    • search term Geometria algebraica
    • search term Geometria computacional
    • search term Geometria convexa i discreta
    • search term Geometria diferencial
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Investigaci� operativa
    • search term Optimitzaci�
    • search term Programaci� matem�tica
    • search term Simulaci�
    • search term Teoria de jocs
   • search term L�gica matem�tica
   • search term Matem�tica aplicada a les ci�ncies
   • expand search term category Matem�tica discreta
    • search term Combinat�ria
    • search term Teoria de grafs
   • search term Matem�tica financera
   • search term Probabilitat
   • expand search term category Topologia
    • search term Grups topol�gics
    • search term Topologia algebraica
    • search term Varietats topol�giques
  • expand search term category N�utica
   • expand search term category Arquitectura naval
    • search term Construcci� naval
    • search term Teoria del buc
    • search term Tipologia de vaixells
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Dret mar�tim i administratiu
    • search term Assegurances mar�times
    • search term Consignataris mar�tims
    • search term Nolis i contractes
   • expand search term category Enginyeria naval
    • search term Manteniment i reparaci� del vaixell
    • search term M�quines marines
   • search term Impacte ambiental
   • search term Infraestructures portu�ries
   • search term Marina de guerra
   • search term Medicina mar�tima
   • search term N�utica esportiva
   • expand search term category Navegaci� mar�tima
    • search term Instrumentaci� i equipament per a la navegaci�
    • search term Maniobra i estiba
    • search term Transport mar�tim
   • expand search term category Seguretat mar�tima
    • search term Accidents mar�tims
    • search term Contaminaci� marina
    • search term Salvament mar�tim
  • expand search term category Recursos generals
   • search term Associacions professionals i sectorials
   • search term Bancs d'imatges
   • expand search term category Biblioteconomia
    • search term Biblioteques
   • search term Cercadors a Internet
   • search term Congressos i fires comercials
   • expand search term category Diccionaris i enciclop�dies
    • search term Alemany
    • search term Angl�s
    • search term Castell�
    • search term Catal�
    • search term Franc�s
    • search term Itali�
    • search term Llat�
    • search term Portugu�s
   • search term Directoris
   • search term Directoris de revistes
   • search term Editorials i llibreries
   • search term E-prints
   • search term Estad�stiques
   • search term Exposicions i cat�legs
   • search term Filosofia
   • search term Hist�ria
   • expand search term category Legislaci� i normativa
    • search term Resolucions judicials
    • search term Tractats i protocols
   • search term Llistes de distribuci� i news
   • search term Mapes i pl�nols
   • search term Museus
   • search term Organismes oficials
   • search term Patents i marques
   • search term Programes d'ordinador
   • search term Tesis doctorals
  • expand search term category So, imatge i multim�dia
   • expand search term category Arts gr�fiques
    • search term Est�tica i semi�tica
    • search term Grafisme i il�lustraci�
    • search term Teoria i t�cniques del disseny
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • expand search term category Creaci� multim�dia
    • search term �udio i m�sica electr�nica
    • search term Edici� digital
    • search term Edici� web
    • search term Imatge digital
    • search term Interf�cies i sistemes interactius
    • search term Producci� audiovisual
    • search term V�deo digital
   • search term Dispositius de so, imatge i multim�dia
   • expand search term category Imatge fotogr�fica
    • search term Fotografia d'autor
    • search term Fotografia documental i art�stica
   • search term Impacte ambiental
   • expand search term category Multim�dia aplicada a la formaci�
    • search term Gesti� de comunitats virtuals
   • expand search term category T�cnica fotogr�fica
    • search term Equipament fotogr�fic
    • search term Materials per a la fotografia
  • expand search term category Urbanisme
   • search term Arquitectura del paisatge
   • search term Aspectes econ�mics
   • search term Aspectes socials
   • search term Impacte ambiental
   • search term Ordenaci� del territori
   • search term Planejament urb�
   • search term Projecte urb�
   • expand search term category Teoria de l'urbanisme
    • search term Dret urban�stic
   • search term Urbanistes


Vocabularis disponibles:

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius