Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs de fi de grau, treballs de fi de màster, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació sobre la normativa acadèmica i altra informació relacionada, podeu consultar la pàgina 6 passos per a què el teu TFG/TFM sigui un èxit.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Plan de negocio para la creación de una consultora de edificación sostenible en Colombia 

  Silva Díaz, Juan Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-13)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo de este trabajo es ver la viabilidad de establecer en Colombia una empresa de consultoría para edificaciones sostenibles.Para alcanzar el planteamiento propuesto se analiza de los más general a lo ...
 • Avaluació empirica i analítica de geometries d'acer soldades 

  Muñoz Gálvez, M. Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Assa Abloy S.A.
  El projecte consisteix en l'estudi intensiu del comportament d'unes provetes d'acer sotmeses a una càrrega, per extreure i comparar els resultat obtinguts d'un assaig analític i d'un assaig empíric. El treball es centra ...
 • Acústica del concreto: Una visión del estado actual de la industria de materiales acústicos cementicios y el desarrollo experimental de aplicaciones para el mercado Ecuatoriano 

  Bolaños Rodríguez, Guillermo Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-13)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la industria de la edificación a nivel mundial, esto gracias a sus prestaciones en cuanto resistencia, durabilidad, disponibilidad, trabajabilidad, masa térmica ...
 • Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC: edificis Campus de Castelldefels 

  Granés Puig, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest Projecte de Final de Carrera, tracta de l’Aplicació de criteris ambientals en edificis de la UPC. Aquest és un tema que, tot i la seva gran importància, es treballa poc durant els estudis universitaris. Crec que, ...
 • Diseño arquitectónico de un prototipo de refugio energéticamente eficiente para páramos ecuatorianos 

  López Figueroa, Jorge Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-16)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  En el Ecuador el desarrollo de proyectos arquitectónicos que incorporen técnicas sustentables y conceptos de eficiencia energética está en una etapa incipiente, esto debido a su clima subtropical y el bajo costo de la ...
 • Viabilitat d'una desalinitzadora de baix cost 

  Costa Puértolas, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’escassetat d’aigua dolça en determinades zones del món és un problema actual que, segons les previsions, es veurà accentuat a curt termini. En la primera part d’aquest treball es farà un estudi sobre la viabilitat ...
 • Millora mecànica de la platina i l’eix d’uns patins d’hoquei 

  Sicília Fuentes, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte d'enginyeria estarà basat en la millora de les prestacions de la plantilla d'un patí d'alta competició de l'esport d'hoquei patins, a partir d'una fabricada en sèrie de gamma mitjana. L'idea originaria és ...
 • La introducció de l'àlgebra de Viète a Espanya 

  Eroles Crivillé, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest treball ha estat estudiar com es va introduir l'àlgebra de Viète a Espanya. Hem treballat i analitzat l'obra Arithmetica Universal de José Zaragoza i hi hem trobat clares influències de l'art analític ...
 • Teoremes de representació per a àlgebres de Boole finites i retícles distributius finits 

  Massó Cuscó, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un dels problemes centrals de les matemàtiques és el de la classificació. Per a cada tipus d objecte, tenim la corresponent noció d isomorfisme i ens interessa saber sota quines circumstàncies dos objectes d aquest tipus ...
 • Matroids, positroids and paths 

  Ros Jiménez, Zaira (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Matroids arise from the abstract notion of dependency. Matroids can be studied from different points of view. From linear algebra we know matrices, which can be seen as matroids, however matroids generalise the concept of ...
 • Estudio acústico y energético en edificio multifunción 

  Chiesura, Gustavo Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El trabajo consistirá en el desarrollo de un edificio multifunción que incluya una zona de locales comerciales, un pequeño restaurante, planta de parking, salas de cine y un pequeño espacio reservado a exposiciones de ...
 • Fondos éticos de Inversión Inmobiliaria 

  Patronis Patronis, Maria Florencia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-09)
  Master thesis
  Open Access
  En el marco de la creciente tendencia de los fondos de inversión ética o fondos de inversión socialmente responsable, este trabajo pone en contexto el estado del arte a nivel de investigación de la inversión ...

View more