Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Sistema de gestión domótico para una vivienda 

  Ruiz Garcia, Marcel; Calle Sánchez, Sergio, de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte tracta sobre el desenvolupament d’un sistema de gestió domòtica enfocat a l’ajuda de persones amb dificultats auditives, així com a persones majors o amb discapacitats. En aquest projecte, es proposa ...
 • Diseño y construcción de un convertidor de potencia para la transmisión inalámbrica de energía 

  Borrallo Maldonado, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte, s’ha dissenyat i posteriorment construït un convertidor de potència. Concretament un ondulador, en configuració de mig pont amb una càrrega ressonant LC per a la transmissió sense fils d’energia. D’altra ...
 • Disseny i fabricació d'un carregador per una bordonadora 

  Calero Rodríguez, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els documents que es presenten a continuació formen part del procés de disseny i control de fabricació d’un carregador per automatitzar una bordonadora. Els documents que es presenten a continuació formen part del procés ...
 • Desarrollo de una unidad de adquisición y monitorización de datos para un vehículo de automoción 

  Bassons González, Daniel; Mestre Lopez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Disseny i fabricació d'un quadre d'instruments per a un ciclomotor alimentat per termo-cèl·lules 

  Bou Serra, Anna; Ortega Cepeda, Iban; Raventós Tort, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les termo-cèl·lules varen aparèixer Durant les dècades dels 50 i 60 del segle anterior, i , fins avui, han assolit una gran millora en la seva eficiència. L’inconvenient principal de l’ús de la termo-electricitat recau ...
 • Creació d’un gestor d’inventari via web 

  Motos González, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte tracta sobre la creació d’una aplicació de l’àmbit informàtic, concretament una aplicació web. Al llarg del treball veurem la planificació, el disseny i la implementació d’aquest gestor d’inventari via ...
 • Simulació de sistemes d'energia renovable amb Matlab/Simulink 

  Bou Serra, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la estudi, modelització i implementació de blocs de Simulink de diferents centrals d'energia renovable. L'objectiu principal de la seva creació és facilitar l'estudi i dimensionament de ...
 • Industria de la madera 

  Barrás Poyatos, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu crear una indústria de la fusta dedicada a fabricar mobles, a més de disposar d'un espai per a la venda en el mateix edifici. Així mateix, es descriu el procés de producció que s'ha ...
 • Anàlisi de risc en façanes i edificis del centre de la Ciutat de Mèxic 

  Junquera Lorenzo, Alexandra; Sánchez Sánchez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-12)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee: Universidad Nacional Autónoma de México
 • Estudio estructural y rehabilitación de la biblioteca pública de Molina 

  Garcia Estany, Carles; Tort Ramon, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee: Universidad de Talca

View more