Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs de fi de grau, treballs de fi de màster, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació sobre la normativa acadèmica i altra informació relacionada, podeu consultar la pàgina 6 passos per a què el teu TFG/TFM sigui un èxit.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Rehabilitació i canvi d'ús d'una antiga nau industrial del 22@ confluència dels carrers Tànger i Llacuna de Barcelona com a biblioteca (Can Framis) 

  Llamas Villanova, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte desenvolupat tracta de l'antic complex fabril de "Can Framis", situat a l'illa delimitada pels carrers Llacuna-Roc Boronat-Sancho d'Àvila i Tànger, al districte 22@. Una part de la parcel.la pertany a Layetana ...
 • Análisis de proyecto y seguimiento de obra: edificio de 39 viviendas y otros equipamientos 

  Vera Lorenzo, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El objeto del proyecto es realizar un análisis de la documentación del proyecto de ejcución de 39 viviendas, un centro de día y una Residencia de ancianos, además de aparcamientos, y la realización de un seguimiento de ...
 • Construcció d'un centre social-esportiu a Sant Feliu de Guíxols 

  Martínez Martínez, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte de la següent memòria, és definir les condicions en què s'executarà la direcció d'obres d'enderroc d'una edificació situada a la crta. Palamós, núm. 253 i propietat de l'Ajuntamnet de Sant Feliu de Guíxols, ...
 • Estudi del procediment, seguiment i projecte en obra del sistema de l'envolvent de l'edifici de la comissaria central de Mossos de Esquadra de Sabadell 

  Torrents Massagué, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte final de carrera tracta d'analitzar l'envolvent sencer d'aquest edifici, que està composat d'una tipologia de façana tipus mur cortina de peces prefabricades de formigó armat. Es començarà per una breu ...
 • Pràctica d'obra del CAP d'Igualada 

  Fernández Rovira, Arturo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  PAYMACOTAS S.A.U.
  Aquest Projecte Final de Carrera (PFC) consisteix en l’elaboració d’una practica d’obra del CAP d’Igualada com a direcció d’execució (DE). Per qüestions de temps, aquesta pràctica se centra en les fases d’enderrocs i ...
 • Propuesta urbanística de un espacio libre inter-urbano en el sector de Ca n'Oriac, Sabadell 

  Marcobal Mayor, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El principal objetivo de la presente propuesta es el reaprovechamiento de esta zona para el uso lúdico de los ciudadanos, proyectándose caminos de servicio de uso peatonal y un vial principal de conexión acorde con el ...
 • Estudi de rehabilitació d'una estació de tren en un centre cívic 

  Suñol Torres, Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’estació de Garraf està situada a la línia que connecta Barcelona amb Vilanova (capital del Garraf) i Valls. Aquesta línia va ser inaugurada en la seva totalitat l’any 1883 després del dur treball de la gent que va ajudar ...
 • Projecte d'estructura d'edifici plurifamiliar aïllat 

  Vinuesa Puig, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte final de carrera tracta d'aprofundir en els coneixements adquirits en l'àmbit de disseny i càlcul d'estructures, i d'aplicar-los a un cas concret, que consisteix en el desenvolupament del projecte de ...
 • Anàlisi, desenvolupament i problemàtiques de la gestió i execució de l'obra de l'Escola del Reial Monestir de Santa Isabel, al carrer Rocabertí número 12 de Barcelona 

  Roblas i Pujol, Elisenda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte desenvolupa les problemàtiques de la gestió i execució de l’obra de l’escola del Reial Monestir de Sta. Isabel, tot i que no és estrictament una pràctica d’obra, sí és el fruit de l’estudi, investigació i anàlisi ...
 • Desenvolupament d'una pràctica d'obra: ampliació recinte firal M2 Nau 3 

  Cullell Romero, Vanessa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Per a la realització del Projecte Final de Carrera he cregut adient fer una pràctica d’obra amb conveni amb una empresa sobre l’execució d’una obra. Crec que aquest és el millor lloc per poder dur a terme i per poder veure ...
 • Proyecto ejecutivo a partir de proyecto básico de una vivienda unifamiliar aislada en L'Escala (Girona) 

  Vidal Ochoa, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto final de carrera consta de un proyecto ejecutivo realizado partiendo de un proyecto básico. En dicho proyecto constan, documentación gráfica (planos de arquitectura, de estructura, de instalaciones y ...
 • Electrificació del poble naturista "El Fonoll" mitjançant energies alternatives 

  Vives i Espinal, Sol-Macià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu general d’aquest projecte és fer un estudi tècnic i econòmic per realitzar, com diu el seu títol, l’electrificació de “EL FONOLL” mitjançant energies alternatives, i realitzar part d’aquesta instal·lació. Es ...

View more