Què voleu publicar? Col·lecció Informació
Comunicacions, ponències i actes presentades a congressos o jornades organitzades per la UPC Congressos Enviar sol·licitud a: Info.biblioteques@upc.edu
Articles de revista, participacions en congressos, reports de recerca, llibres o capítols generats en les activitats de recerca del personal docent i investigador de la UPC E-prints http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/drac
Enunciats d'exàmens d'assignatures de les titulacions de grau i postgrau de la UPC Exàmens http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/examens/diposit
Llibres editats per la UPC Llibres http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/llibres/guia/llibresUPC
Materials docents elaborats pel professorat i l'estudiantat de la UPC OCW http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/ocw/inici
Revistes editades per unitats de la UPC Revistes http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/revistes/inici
Tesis doctorals llegides a la UPC Tesis http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/tesis/presentacio
Projectes/treballs finals de carrera/màster, tesines, proves de conjunt, etc. elaborats pels estudiants de la UPC Treballs acadèmics http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/tfg/upc
Vídeos de docència, recerca, institucionals, etc. Videoteca Enviar sol·licitud a: Info.biblioteques@upc.edu