Recent Submissions

 • Problema d’avaluació continuada de l'assignatura Àgebra lineal 

  Casanellas Rius, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Problem statement, exercise
  Open Access
 • Problema d’avaluació continuada de l'assignatura Àgebra lineal 

  Casanellas Rius, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019)
  Problem statement, exercise
  Open Access
 • Problema d’avaluació continuada de l'assignatura Àgebra lineal 

  Casanellas Rius, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020)
  Problem statement, exercise
  Open Access
 • Introducció a les BD 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Persistència i bases de dades / Model Lògic relacional (MLR) / Bases de dades relacionals (Esquema relacional) / Anàlisi de les anomalies (L’objectiu és evitar anomalies, no pas redundàncies) ...
 • El model de components (MComp) 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Què s'espera de MComp? Què ha de contenir? / Modelització de les associacions
 • Àmbits de visibilitat 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Per tal de poder usar un enllaç dirigit per enviar un missatge cal que l'enllaç dirigit sigui vàlid en el moment d'establir la comunicació (Quins són els àmbits de validesa dels enllaços ...
 • Missatges i col·laboració 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Col·laboració mitjançant missatges (Enllaços dirigits; Context d'emissió) / Consistència de les col·laboracions amb el model d'estructura / Missatges sobre enllaços dirigits multiavaluats ...
 • Elements estructurals del disseny 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Objectes i components (Com a elements estructurals; Com a model d'elements de l'especificació; Encapsulació d'estructura i de comportament) / Missatges i responsabilitats (Petició i resposta; ...
 • Generalització / Especialització [Model conceptual] 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Què és una especialització (Interrelació Generalització/Especialització) / Classificació (Conjunt d’especialitzacions que s’obtenen d’una mateixa generalització per mor d’un criteri determinat; ...
 • Els històrics [Model conceptual] 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Anàlisi de com mantenir informació històrica / El paper de l’associació (És el mecanisme per mantenir atributs multiavaluats) / Històric d’un atribut / Històric d’una associació
 • Falses ternàries [Model conceptual] 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Ternàries sota sospita (Ternària amb potes a 1) / Anàlisi de la problemàtica i construcció de solucions alternatives / Transformació TrFora3N) / Exemples (M-N-1; M-1-1)
 • Ternàries i n-àries [Model conceptual] 

  Merenciano Saladrigas, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-15)
  Lecture notes
  Open Access
  Què hi ha en aquest material: Grau d’una associació (Nombre de potes dels enllaços) / Associacions ternàries (Lectura de les multiplicitats) / Anàlisi de la unicitat i de models alternatius (Exemple) / Supressió de ternàries ...

View more