Show simple item record

dc.contributorGorchs Altarriba, Gil
dc.contributor.authorAndreu Sola, David
dc.coverage.spatialeast=2.1399039030075073; north=41.494180134633545; name=08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Espanya
dc.date.accessioned2017-01-11T12:17:22Z
dc.date.available2017-01-11T12:17:22Z
dc.date.issued2016-10-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/99023
dc.description.abstractCatalonia's large surface area of forest provides it with a plentiful source of forest biomass. Due to the low profitability of lumber, forests have been abandoned; this neglect has resulted in surplus biomass, heightening the risk of forest fires. One means of reducing this threat is to use biomass as a source of fuel. Doing so would increase the forests' monetary value, reduce dependence on external and polluting sources of energy, and create employment for the local population. This paper considers the consequences of replacing the natural gas boilers on three facilities located around the Parc del Turonet in Cerdanyola del Vallès with a single, centralised biomass boiler, fueled by wood chips from the nearby Collserola Sierra forests. The boiler proposed is the 500 kW nominal power Heizomat RHK-AK. In order to meet an annual demand of 530.251 kWh, it would require 180 tons of wood chips, entailing the logging of 6 hectars of forest a year. An additional possibility is to supply the biomass boiler that already exists as a part of the Can Xarau sport facility in Cerdanyola, which itself consumes 384 tons of wood chips a year. In total, this would entail the annual logging of 18 ha of forest. Thus, if harvests occur on a 20-year rotation, the project will place a total of 365 ha of forest under management. From an economic standpoint, it is estimated that the investment made in the heating system will be paid off rapidly by the savings made on the change of fuel. Environmentally speaking, the plan is projected to reduce CO2 emissions by 100 tons a year, promote correct forest management, and reduce the risk of forest fires and the effects of other natural disasters. From a social point of view, this project will generate between 1,6 and 3 full-time jobs, including both direct and indirect jobs. Further, this experience may contribute to increasing locals' environmental awareness. As such, this paper concludes that the project is economically viable, and has clear social and environmental benefits.
dc.description.abstractLa biomassa forestal és un recurs natural molt abundant en un país com el nostre, amb una gran superfície forestal. La poca rendibilitat econòmica de la fusta ha fet que els boscos pateixin un abandonament que genera uns excedents de biomassa que aguditzen el risc d'incendi. Una manera de donar-los sortida és emprant-los com a combustible. D'aquesta forma es valoritzen els productes forestals a la vegada que es redueix la dependència a recursos energètics exteriors i contaminants, tot generant ocupació i fixant població al territori. El present treball fa un balanç global de les conseqüències de substituir les calderes de gas natural de tres equipaments municipals situats en l'entorn del Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès per una caldera central de biomassa. El combustible utilitzat seria estella forestal provinent de boscos locals, de la Serra de Collserola. La caldera que es proposa és la Heizomat RHK-AK de 500 kW de potència nominal, que per cobrir la demanda actual de 530.251 kWh/any consumiria unes 180 tones d'estella forestal. Per obtenir aquesta quantitat d'estella es necessitaria explotar unes 6 hectàrees de bosc cada any. Si també es vol subministrar l'estella de la caldera de biomassa, ja existent, del Complex Esportiu Can Xarau de Cerdanyola (amb un consum anual de 384 tones d'estella), en conjunt, farien falta 18 ha. Fent un aprofitament forestal amb torns de 20 anys, en total es gestionarien 364 ha de bosc. Des del punt de vista econòmic s'estima que, amb l'estalvi fruit del canvi de combustible, la inversió feta en les instal·lacions s'amortitza relativament ràpid. Ambientalment, s'arriba a la conclusió que es podria deixar d'emetre més de 100 tones CO2 cada any, a part d'afavorir el correcte manteniment dels boscos, reduint el risc d'incendi i les afectacions per fenòmens naturals. A nivell social, es valora que l'acció podria generar entre 1,6 i 3 llocs de treballs, sumant els directes i els indirectes, i que a partir d'aquesta experiència es podria afavorir la consciència ambiental de la ciutadania. Per tant, globalment es conclou que desenvolupar aquest projecte és econòmicament viable i que té clars beneficis per l'entorn social i natural.
dc.description.abstractLa biomasa forestal es un recurso natural muy abundante en un país como el nuestro, con una gran superficie forestal. La poca rentabilidad económica de la madera ha hecho que los bosques sufran un abandono que genera excedentes de biomasa que agudizan el riesgo de incendio. Una manera de darles salida es usándolos como combustible. De esta forma se valorizan los productos forestales a la vez que se reduce la dependencia a recursos energéticos exteriores y contaminantes, generando ocupación y fijando población al territorio. El presente trabajo hace un balance de las consecuencias de sustituir las calderas de gas natural de tres equipamientos municipales situados en el entorno del Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès por una caldera central de biomasa. El combustible utilizado sería astilla forestal proveniente de bosques locales, de la Sierra de Collserola. La caldera propuesta es la Heizomat RHK-AK de 500 kW de potencia nominal, que para cubrir la demanda actual de 530.251 kWh/año consumiría unas 180 toneladas de astilla forestal. Para obtener esta cantidad de astilla se necesitaría explotar unas 6 hectáreas de bosque cada año. Si también se quiere suministrar la astilla de la caldera de biomasa, ya existente, del Complejo Deportivo Can Xarau de Cerdanyola (con un consumo anual de 384 toneladas de astilla), en conjunto, harían falta 18 ha. Haciendo un aprovechamiento forestal con turnos de 20 años, en total se gestionarían 364 ha de bosque. Desde el punto de vista económico se estima que, con el ahorro fruto del cambio de combustible, la inversión hecha en las instalaciones se amortiza relativamente rápido. Ambientalmente, se llega a la conclusión de que se podría dejar de emitir más de 100 toneladas de CO2 cada año, aparte de favorecer el correcto mantenimiento de los bosques, reduciendo el riesgo de incendio y las afectaciones por fenómenos naturales. A nivel social, se valora que la acción podría generar entre 1,6 y 3 puestos de trabajo, sumando los directos y los indirectos, y que a partir de esta experiencia se podría favorecer la conciencia ambiental de la ciutadanía. Por lo tanto, globalmente se concluye que desarrollar este proyecto es económicamente viable y que tiene claros beneficios para el entorno social y natural.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia de la biomassa
dc.subject.lcshBiomass energy
dc.subject.otherBiomassa
dc.subject.otherEstella
dc.subject.otherCaldera
dc.subject.otherProximitat
dc.subject.otherGestió forestal
dc.subject.otherEnergia renovable
dc.subject.otherCerdanyola
dc.subject.otherVallès
dc.subject.otherCollserola
dc.titleBalanç global de la implantació d'una caldera de biomassa per a un equipament públic amb fusta de boscos de proximitat
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacBiomassa -- Combustió
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2016-10-25T06:51:28Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA AGRÍCOLA (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record