- Desenvolupar recerca a l'àmbit de les Enginyeries Mecànica i Aeroespacial, utilitzant tècniques numèriques (High Performance Computign) i experimentals.
- Realitzar Transferència de Tecnologia amb les empreses del nostre entorn immediat i per extensió a tota la Unió Europea.
- Incentivar la participació en projectes competitius nacionals i internacionals, com a part important de la recerca bàsica i aplicada necessària per assolir l'excel·lència a la recerca.
- Projectar els resultats de la recerca a l'àmbit de la docència de Grau, Màster i als programes de Doctorat vinculats al Grup, contribuint d'aquesta manera a millorar-ne la qualitat.

http://futur.upc.edu/TUAREG

- Desarrollar investigación en el ámbito de las Ingenierías Mecánica y Aeroespacial, utilizando técnicas numèricas (High Performance Computign) y experimentales.
- Realizar Transferencia de Tecnología con las empresas de nuestro entorno immediato y por extensión en toda la Unión Europea.
- Incentivar la participación en projectos competitivos nacionales e internacionales, como parte importante de la investigación básica y aplicada necesaria para conseguir la excelencia en la investigación.
- Proyectar los resultados de la investigación en el ámbito de la docencia de Grado, Máster y en los programas de Doctorado vinculados al Grupo, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad.

http://futur.upc.edu/TUAREG

- Desarrollar investigación en el ámbito de las Ingenierías Mecánica y Aeroespacial, utilizando técnicas numèricas (High Performance Computign) y experimentales.
- Realizar Transferencia de Tecnología con las empresas de nuestro entorno immediato y por extensión en toda la Unión Europea.
- Incentivar la participación en projectos competitivos nacionales e internacionales, como parte importante de la investigación básica y aplicada necesaria para conseguir la excelencia en la investigación.
- Proyectar los resultados de la investigación en el ámbito de la docencia de Grado, Máster y en los programas de Doctorado vinculados al Grupo, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad.

http://futur.upc.edu/TUAREG

- Desarrollar investigación en el ámbito de las Ingenierías Mecánica y Aeroespacial, utilizando técnicas numèricas (High Performance Computign) y experimentales.
- Realizar Transferencia de Tecnología con las empresas de nuestro entorno immediato y por extensión en toda la Unión Europea.
- Incentivar la participación en projectos competitivos nacionales e internacionales, como parte importante de la investigación básica y aplicada necesaria para conseguir la excelencia en la investigación.
- Proyectar los resultados de la investigación en el ámbito de la docencia de Grado, Máster y en los programas de Doctorado vinculados al Grupo, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad.

http://futur.upc.edu/TUAREG

Enviaments recents

 • Performance Evaluation of a Novel Inductive Atmosphere-Breathing EP System 

  Romano, Francesco; Herdrichd, Georg H.; Fasoulas, Stefanos; García-Almiñana, Daniel; Rodríguez Donaire, Silvia (2017)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  Challenging space mission scenarios include those in low altitude orbits, where the atmosphere creates significant drag to the S/C and forces their orbit to an early decay. An atmosphere-breathing electric propulsion system ...
 • Thermo-hydraulic analysis and numerical simulation of a parabolic trough solar collector for direct steam generation 

  Hachicha, Ahmed A.; Rodríguez Pérez, Ivette María; Ghenai, Chaouki (2018-03-15)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Direct Steam Generation (DSG) is one of the most promising alternatives for parabolic trough solar plants to replace the synthetic oil and reduce the electricity cost. The focus of this work is to develop a comprehensive ...
 • Numerical simulation of turbulence at lower costs: regularization modeling 

  Trias Miquel, Francesc Xavier; Gorobets, Andrei; Soria Guerrero, Manel; Oliva Llena, Asensio (2011)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  This work is devoted to the development of efficient methods for the numerical simulation of incompressible flows on modern supercomputers. Direct simulation of the Navier-Stokes equations is nowadays an essential tool ...
 • Coupling CFD models of airflow with building simulation with an object-oriented and parallel infrastructure 

  Damle, Rashmin; Lehmkuhl Barba, Oriol; Rodríguez Pérez, Ivette María; Oliva Llena, Asensio (2012)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  Integrating CFD & HT models with the general building program raises the computational time of building simulations as these simulations are usually performed over a period of one year. Within this context, our aim is ...
 • Coherent structures in a flow past a circular cylinder at critical and super-critical Reynolds numbers 

  Rodríguez Pérez, Ivette María; Lehmkuhl Barba, Oriol; Chiva Segura, Jorge; Borrell Pol, Ricard; Oliva Llena, Asensio (Springer, 2015)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  It is well known that the wake topology in the flow past a circular cylinder remains almost unchanged up to Reynolds number ~105 Williamson (Annu Rev Fluid Mech 28(1), 477–539 (1996)) [1]. Then, at Re~2×105 major changes ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 14: Transformadors elèctrics 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Concurs d'arquitectura i urbanisme
  Accés obert
  Catorzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 13: Ventiladors 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Tretzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 12: Compressors 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Dotzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul 11: Electrobombes centrífugues 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Onzè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 10: Bombes de calor 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-12)
  Llibre
  Accés obert
  Desè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 9: Refredadores 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-11)
  Llibre
  Accés obert
  Novè mòdul de la col·lecció
 • Balanç energètic d'equips consumidors. Mesura i càlcul. 8: Combustió en cremadors 

  García-Almiñana, Daniel; Cabeza Fabra, Luisa Fernanda (Institut Català d'Energia, 2016-11)
  Concurs d'arquitectura i urbanisme
  Accés obert
  Vuitè mòdul de la col·lecció "Balanç energètic d'equips consumidors" que pretén oferir material de formació per a realitzar mesures de camp amb instruments portàtils i conèixer el balanç energètic dels sistemes en estudi, ...

Mostra'n més