Show simple item record

dc.contributorFarré Tost, Carles
dc.contributorGuardia Latorre, Xavier
dc.contributor.authorMorral Roselló, Àlex
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
dc.date.accessioned2016-11-28T10:31:12Z
dc.date.available2016-11-28T10:31:12Z
dc.date.issued2016-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/97299
dc.description.abstractEn el mon mèdic, existeix un problema amb el que els profesionals delsector porten lluitant des de fa molts anys, i encara ara continua essent un repte a resoldre. El patient adherence es defineix com el grau en que el comportament de la persona es correspon amb les recomanacions acordades pel profesional de la salut. La no adherencia desencadena un gran cost innecesari en els recursos mèdics i una pitjor qualitat de vida de la persona, entre altre coses. La finalitat d’aquest TFG es proporcionar una aplicació amb el que les persones que pateixen d’enfermetats cròniques sentin un major interès en seguir amb el tractament que se’ls hi ha encomanat, i d’aquesta manera millorar la seva qualitat de vida. La aplicació se centra en dos focus principals de persones: les que porten temps amb un tractament, i les que acaben de començar amb ell. La aplicació proporciona a les persones que porten temps amb el tractament un estímul per a seguir amb el tractament mitjançant la possibilitat d’ajudar a les persones que acaben de començar amb el tractament. D’aquesta manera, aquestes persones més experimentades poden ajudar a les menys experimentades mitjançant consells i experiencies que ells mateixos han viscut. Per altra banda, la aplicació proporciona a les persones que acaben de començar un tractament un lloc on perdre la por a un nou tractament, ja que tenen la possibilitat de preguntar elsseus dubtes i llegir experiencies de persones amb els mateixos tractaments. D’aquesta manera es crea un vincle entre les persones més experimentades i les menys experimentades ja que les dues pasen per una situació molt semblant.
dc.description.abstractIn the medical world, there is a problem with which health professionals have been struggling for many years, and yet still remains a challenge to solve. The patient adherence is defined as the degree to which the behavior of the person corresponds to the recommendations agreed by the health professional. Nonadherence triggers a huge overspending on medical resources and a poorer quality of life of the person, among other things. The purpose of this TFG is to provide an application to make people suffering from chronic illnesses feel greater interest to continue with the treatment that has been assigned to them, and improve their quality of life. The application focuses on two main types of people: those who have spent more time with the treatment and those that are just starting it. The application provides people who have spent more time with the treatment with a stimulus to continue the treatment by the possibility of helping people who have just started the treatment. Thus, these more experienced people can help the less experienced through tips and experiences that they have lived. On the other hand, the application provides people who have just started treatment a place where they can lose their fear to a new treatment because they have the possibility to ask their questions and read experiences of people with the same treatments. Thus a link between the most experienced and less experienced people is created since the two go through a very similar situation.
dc.description.abstractEn el mundo médico, existe un problema con el que los profesionales del sector llevan lidiando desde hace muchos años, y todavía aún sigue siendo un reto a resolver. El patient adherence se define como el grado en que el comportamiento de la persona se corresponde con las recomendaciones acordadas por el profesional de la salud. La no adherencia desencadena un gran gasto innecesario en los recursos médicos y una peor calidad de vida de la persona, entre otras cosas. La finalidad de este TFG es proporcionar una aplicación con la que las personas que padecen de enfermedades crónicas sientan un mayor interés a seguir con el tratamiento que se les ha asignado, y de esa manera mejorar su calidad de vida. La aplicación se centra en dos focos principales de personas: las que llevan tiempo con un tratamiento, y las que acaban de empezar con él. La aplicación proporciona a las personas que llevan tiempo con el tratamiento un estímulo para seguir con el tratamiento mediante la posibilidad de ayudar a las personas que acaban de empezar un tratamiento. De esa manera, estas personas más experimentadas pueden ayudar a las menos experimentadas mediante consejos y experiencias que ellos mismos han vivido. Por otra parte, la aplicación proporciona a las personas que acaban de empezar un tratamiento un lugar donde perder el miedo al nuevo tratamiento, ya que tienen la posibilidad de preguntar sus dudas y leer experiencias de personas con los mismos tratamientos. De esa manera se crea un vínculo entre las personas más experimentadas y las menos experimentadas ya que las dos pasan por una situación muy parecida.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Aplicacions de la informàtica
dc.subject.lcshPatient compliance
dc.subject.lcshWeb applications
dc.subject.otherpacient
dc.subject.otheraplicació
dc.subject.othertractament
dc.subject.otheradherence
dc.subject.otherpatient
dc.subject.otherapplication
dc.subject.othertreatment
dc.subject.otheradherència
dc.titleAplicación que mejora el Patient Adherence
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacPacients -- Cooperació
dc.subject.lemacAplicacions web
dc.identifier.slug118066
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2016-10-31T07:53:43Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Informàtica de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010)
dc.contributor.covenanteeSoft For You


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record