Show simple item record

dc.contributorAmat Girbau, Josep
dc.contributor.authorHernansanz Prats, Alberto
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials
dc.date.accessioned2016-11-09T14:30:48Z
dc.date.available2016-11-09T14:30:48Z
dc.date.issued2016-04-14
dc.identifier.citationHernansanz Prats, A. Multi-robot cooperative platform : a task-oriented teleoperation paradigm. Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2016.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/96331
dc.description.abstractThis thesis proposes the study and development of a teleoperation system based on multi-robot cooperation under the task oriented teleoperation paradigm: Multi-Robot Cooperative Paradigm, MRCP. In standard teleoperation, the operator uses the master devices to control the remote slave robot arms. These arms reproduce the desired movements and perform the task. With the developed work, the operator can virtually manipulate an object. MRCP automatically generates the arms orders to perform the task. The operator does not have to solve situations arising from possible restrictions that the slave arms may have. The research carried out is therefore aimed at improving the accuracy teleoperation tasks in complex environments, particularly in the field of robot assisted minimally invasive surgery. This field requires patient safety and the workspace entails many restrictions to teleoperation. MRCP can be defined as a platform composed of several robots that cooperate automatically to perform a teleoperated task, creating a robotic system with increased capacity (workspace volume, accessibility, dexterity ...). The cooperation is based on transferring the task between robots when necessary to enable a smooth task execution. The MRCP control evaluates the suitability of each robot to continue with the ongoing task and the optimal time to execute a task transfer between the current selected robot and the best candidate to continue with the task. From the operator¿s point of view, MRCP provides an interface that enables the teleoperation though the task-oriented paradigm: operator orders are translated into task actions instead of robot orders. This thesis is structured as follows: The first part is dedicated to review the current solutions in the teleoperation of complex tasks and compare them with those proposed in this research. The second part of the thesis presents and reviews in depth the different evaluation criteria to determine the suitability of each robot to continue with the execution of a task, considering the configuration of the robots and emphasizing the criterion of dexterity and manipulability. The study reviews the different required control algorithms to enable the task oriented telemanipulation. This proposed teleoperation paradigm is transparent to the operator. Then, the Thesis presents and analyses several experimental results using MRCP in the field of minimally invasive surgery. These experiments study the effectiveness of MRCP in various tasks requiring the cooperation of two hands. A type task is used: a suture using minimally invasive surgery technique. The analysis is done in terms of execution time, economy of movement, quality and patient safety (potential damage produced by undesired interaction between the tools and the vital tissues of the patient). The final part of the thesis proposes the implementation of different virtual aids and restrictions (guided teleoperation based on haptic visual and audio feedback, protection of restricted workspace regions, etc.) using the task oriented teleoperation paradigm. A framework is defined for implementing and applying a basic set of virtual aids and constraints within the framework of a virtual simulator for laparoscopic abdominal surgery. The set of experiments have allowed to validate the developed work. The study revealed the influence of virtual aids in the learning process of laparoscopic techniques. It has also demonstrated the improvement of learning curves, which paves the way for its implementation as a methodology for training new surgeons.
dc.description.abstractAquesta tesi doctoral proposa l'estudi i desenvolupament d'un sistema de teleoperació basat en la cooperació multi-robot sota el paradigma de la teleoperació orientada a tasca: Multi-Robot Cooperative Paradigm, MRCP. En la teleoperació clàssica, l'operador utilitza els telecomandaments perquè els braços robots reprodueixin els seus moviments i es realitzi la tasca desitjada. Amb el treball realitzat, l'operador pot manipular virtualment un objecte i és mitjançant el MRCP que s'adjudica a cada braç les ordres necessàries per realitzar la tasca, sense que l'operador hagi de resoldre les situacions derivades de possibles restriccions que puguin tenir els braços executors. La recerca desenvolupada està doncs orientada a millorar la teleoperació en tasques de precisió en entorns complexos i, en particular, en el camp de la cirurgia mínimament invasiva assistida per robots. Aquest camp imposa condicions de seguretat del pacient i l'espai de treball comporta moltes restriccions a la teleoperació. MRCP es pot definir com a una plataforma formada per diversos robots que cooperen de forma automàtica per dur a terme una tasca teleoperada, generant un sistema robòtic amb capacitats augmentades (volums de treball, accessibilitat, destresa,...). La cooperació es basa en transferir la tasca entre robots a partir de determinar quin és aquell que és més adequat per continuar amb la seva execució i el moment òptim per realitzar la transferència de la tasca entre el robot actiu i el millor candidat a continuar-la. Des del punt de vista de l'operari, MRCP ofereix una interfície de teleoperació que permet la realització de la teleoperació mitjançant el paradigma d'ordres orientades a la tasca: les ordres es tradueixen en accions sobre la tasca en comptes d'estar dirigides als robots. Aquesta tesi està estructurada de la següent manera: Primerament es fa una revisió de l'estat actual de les diverses solucions desenvolupades actualment en el camp de la teleoperació de tasques complexes, comparant-les amb les proposades en aquest treball de recerca. En el segon bloc de la tesi es presenten i s'analitzen a fons els diversos criteris per determinar la capacitat de cada robot per continuar l'execució d'una tasca, segons la configuració del conjunt de robots i fent especial èmfasi en el criteri de destresa i manipulabilitat. Seguint aquest estudi, es presenten els diferents processos de control emprats per tal d'assolir la telemanipulació orientada a tasca de forma transparent a l'operari. Seguidament es presenten diversos resultats experimentals aplicant MRCP al camp de la cirurgia mínimament invasiva. En aquests experiments s'estudia l'eficàcia de MRCP en diverses tasques que requereixen de la cooperació de dues mans. S'ha escollit una tasca tipus: sutura amb tècnica de cirurgia mínimament invasiva. L'anàlisi es fa en termes de temps d'execució, economia de moviment, qualitat i seguretat del pacient (potencials danys causats per la interacció no desitjada entre les eines i els teixits vitals del pacient). Finalment s'ha estudiat l'ús de diferents ajudes i restriccions virtuals (guiat de la teleoperació via retorn hàptic, visual o auditiu, protecció de regions de l'espai de treball, etc) dins el paradigma de teleoperació orientada a tasca. S'ha definint un marc d'aplicació base i implementant un conjunt de restriccions virtuals dins el marc d'un simulador de cirurgia laparoscòpia abdominal. El conjunt d'experiments realitzats han permès validar el treball realitzat. Aquest estudi ha permès determinar la influencia de les ajudes virtuals en el procés d'aprenentatge de les tècniques laparoscòpiques. S'ha evidenciat una millora en les corbes d'aprenentatge i obre el camí a la seva implantació com a metodologia d'entrenament de nous cirurgians.
dc.format.extent278 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Informàtica
dc.titleMulti-robot cooperative platform : a task-oriented teleoperation paradigm
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/393921


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder