Enviaments recents

 • Seguridad en redes locales de datos : contribución a la seguridad de redes 802.3/Ethernet extendidas 

  Recacha Castro, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 1996-11-07)
  Tesi
  Accés obert
  La presente tesis de enmarca dentro del área de la Seguridad de Comunicaciones. Concretamente, se estudian aquí mecanismos de seguridad adecuados a los entornos de Red de Área Local, proponiéndose y evaluándose un conjunto ...
 • Contribució a la teoria espectral de grafs problemes mètrics i distància-regularitat 

  Garriga Valle, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 1997-12-12)
  Tesi
  Accés obert
 • Flatness, tangent systems and flat outputs 

  Franch Bullich, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999-09-13)
  Tesi
  Accés obert
  En esta tesis doctoral se presentan diversos métodos para la linealización de sistemas de control no lineales o para el estudio de la platitud. Se utilizan dos aproximaciones diferentes, en concreto: geometría diferencial ...
 • Redes de interconexión: contribución al estudio de su vulnerabilidad 

  Zaragozá Monroig, Maria Luisa (Universitat Politècnica de Catalunya, 1994-03-09)
  Tesi
  Accés obert
  Esta tesis se ha centrado en el estudio de la vulnerabilidad del encaminamiento en familias de grafos y dígrafos que resultan particularmente interesantes por su aplicación al diseño de redes de interconexión: redes asociadas ...
 • Vulnerabilidad del diámetro de ciertas familias de grafos 

  Simó Mezquita, Ester (Universitat Politècnica de Catalunya, 1995-07-14)
  Tesi
  Accés obert
  En este trabajo hemos realizado un estudio completo sobre la vulnerabilidad del diámetro de dos familias de grafos:<br/><br/>Los grafos impares y los n-cubo plegados. En el caso de los grafos impares, hemos probado que la ...
 • Estudios sobre algunas nuevas clases de conectividad condicional en grafos dirigidos 

  Balbuena Martínez, Maria Camino Teófila (Universitat Politècnica de Catalunya, 1995-11-24)
  Tesi
  Accés obert
  La conectividad condicional, definida por Harary en 1983, mide el mínimo número de vértices (o ramas) que hay que eliminar de un grafo o digrafo de forma que todas las componentes conexas resultantes tengan una propiedad ...
 • Sobre la representació i generació de relacions d'indistingibilitat 

  Recasens Ferrés, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 1992-03-06)
  Tesi
  Accés obert
  La determinació d'una igualtat és essencial en tota teoria perquè equival al problema de discernir els objectes dels què tracta. <br/>Ho és perquè permet classificar en el context de la teoria; i classificar és un dels ...
 • Anells cordals:propietats estructurals i models de comunicacions 

  Barrière Figueroa, Eulalia (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999-10-14)
  Tesi
  Accés obert
  En els darrers anys hi ha hagut un gran desenvolupament de la recerca en l'àrea de les xarxes informàtiques. En aquest context, la utilització dels grafs com a models per a les xarxes, on els nodes són ordinadors o ...

Mostra'n més