Show simple item record

dc.contributorRegot Marimón, Joaquín Manuel
dc.contributor.authorColoma Picó, Eloi
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I
dc.date.accessioned2015-11-11T08:58:29Z
dc.date.available2015-11-11T08:58:29Z
dc.date.issued2011-02-01
dc.identifier.citationColoma Picó, E. Tecnologia BIM per al disseny arquitectònic. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I, 2011.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/95790
dc.description.abstractAny current building is the result of a complex process that involved multiple stakeholders. Owners, architects, engineers, consultants, employees, administration functionary and many others have to contribute with their work to reach its right construction and to respond to the demands of its future users. To explore building issues, they create models based on representations that describe specific aspects of the building. Each is independent from the rest because the tools they use to model cannot relate them, so they work with information that has an involved tend to suffer some degree of inconsistency and describe only a small part of the complexity of the building. Furthermore, the cooperation between the various parts is difficult because the coordination of the information provided by them must be done manually. These two circumstances lead to a widespread lack of control of processes and products that make possible the promotion, design, construction and operation of a building, which contributes to increase the risk of any edification operation. The solution to this problem is to change strategies and tools that may be used to create parametric representations to describe the architectural elements in terms of the characteristics that define them from a multidisciplinary perspective. The target is modeling objects containing information coordinated, consistent and computable throughout the lifecycle of the building, from its conception to demolition or renovation. Currently, the set of tools, techniques and concepts that allow us to achieve this goal is internationally known as BIM, which is the acronym of Building Information Modeling. It is a technology that has been developed for over thirty years and is currently growing thanks to the conjunction of a series of technological and socioeconomic factors. However, many of the benefits of BIM technology cannot be exploited if those involved do not have the desire to share information and participate in all phases of the project.With the current contractual system, in which the bid and legalization stages are executed after the design, is impossible that those responsible of the projects have reliable information about factors that will restrict its scope at the end. On the other hand, Involved in the construction of a building tend to mistrust from designers because they do not have the information they need and because they cannot participate in processes of which attains the result directly. The answer is a working philosophy called Integrated Practice or Integrated Project Delivery, which begins to associate the contractor and dependent actors with the designers and their partners. This increases the efficiency of all processes, improves designs and reduce risks, which just bring benefits to all involved, including the owner. However, such cooperation requires a suitable instrumental technology, which is precisely what gives the BIM Technology. The goal of this researchis to study in depth the technological and philosophical concepts of BIM technology and assess the viability of their commercial applications, especially those designed for architectural design, to assess the appropriateness of implementation in our professional field. The use of BIM technology involves a radical change of mentality, because it means abandoning the literal representation techniques as a creative resource for the benefit of programming strategies and objective description of architecture.
dc.description.abstractQualsevol edifici contemporani és el resultat d'un procés complex en el que intervenen múltiples actors. Promotors, arquitectes, enginyers, consultors, operaris, funcionaris de l'administració i molts altres han de contribuir amb la seva feina a que el projecte de construcció d'un immoble arribi a bon port i pugui respondre a les demandes cada cop més exigents dels futurs usuaris. Per a poder estudiar les qüestions que han d'atendre, creen models basats en representacions que descriuen aspectes concrets de l'edifici. Cadascuna d'elles és independent de la resta perquè les eines que empren per a modelar-les no permeten relacionar- les, amb la qual cosa les dades amb que treballen tots els implicats acostumen a patir un cert grau d'incoherència i a descriure només una petita part de la complexitat de l'edifici. Per altra banda, la col·laboració entre les diverses parts resulta dificultosa perquè la coordinació de la informació que aporten s'ha de fer manualment. Aquestes dues circumstàncies desemboquen en una falta de control generalitzada dels processos i els productes que fan possible la promoció, disseny, construcció i explotació d'un immoble, fet que contribueix a augmentar el risc que qualsevol operació edificatòria té per a qui hi participa. La solució aquest problema passa per canviar d'estratègia i emprar eines que permetin crear representacions paramètriques que permetin descriure els elements arquitectònics en funció de les característiques que els defineixen des d'una òptica multidisciplinar. El que es busca és modelar objectes que continguin informació coordinada, coherent i computable al llarg de tot el cicle de vida de l'edifici; des de la seva concepció al seu enderroc o reforma. Actualment, el conjunt d'eines, tècniques i conceptes que permeten fer realitat aquest objectiu és coneix internacionalment com BIM; acrònim de Building Information Modeling (Modelat de la Informació de l'Edifici). Es tracta d'una tecnologia que porta desenvolupant-se des de fa més de trenta anys i que actualment està eclosionant gràcies a la conjunció d'una sèrie de factors socioeconòmics i tecnològics. Malgrat tot, gran part dels avantatges de la Tecnologia BIM no es poden aprofitar si els implicats no tenen la voluntat de compartir la informació i participar en totes les fases del projecte. Amb els sistemes de contractació actuals, en els que les fases de licitació i legalització es porten a terme després de les de disseny, resulta impossible que els responsables dels projectes disposin de dades sobre els condicionants que acabaran restringint les seves possibilitats. Per altra banda, els implicats en la construcció d'un edifici acostumen a desconfiar dels dissenyadors perquè no disposen de la informació que necessiten i perquè no poden participar en processos el resultat dels quals els ateny directament. La resposta està en una filosofia de treball anomenada Pràctica Integrada o Integrated Project Delivery, la qual comença per associar el contractista i els actors que en depenen amb els dissenyadors i els seus col·laboradors. Això permet augmentar l'eficiència de tots els processos, aconseguir millors dissenys i reduir els riscos, cosa que acaba reportant beneficis a tots els implicats, incloent el promotor. No obstant, tota aquesta col·laboració precisa d'una tecnologia instrumental adequada, que és el que precisament ofereix la Tecnologia BIM. L'objectiu d'aquest treball de recerca és estudiar en profunditat els conceptes tecnològics i filosòfics de la Tecnologia BIM i avaluar la viabilitat de les seves aplicacions comercials, en especial les destinades al disseny arquitectònic, per tal de valorar la conveniència de la seva implementació en el nostre àmbit professional. L'ús de Tecnologia BIM implica un canvi de mentalitat radical
dc.format.extent501 p.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Arquitectura
dc.titleTecnologia BIM per al disseny arquitectònic
dc.typeDoctoral thesis
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/318369


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder