Show simple item record

dc.contributorOliva Llena, Asensio
dc.contributorBorrell Pol, Ricard
dc.contributorCastro González, Jesús
dc.contributorLehmkuhl Barba, Oriol
dc.contributor.authorJofre Cruanyes, Lluís
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Màquines i Motors Tèrmics
dc.date.accessioned2014-09-22T13:11:26Z
dc.date.available2014-09-22T13:11:26Z
dc.date.issued2014-07-25
dc.identifier.citationJofre Cruanyes, L. "Numerical simulation of multiphase immiscible flow on unstructured meshes". Tesi doctoral, UPC, Departament de Màquines i Motors Tèrmics, 2014.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/95420
dc.description.abstractThe present thesis aims at developing a basis for the numerical simulation of multiphase flows of immiscible fluids. This approach, although limited by the computational power of the present computers, is potentially very important, since most of the physical phenomena of these flows often happen on space and time scales where experimental techniques are impossible to be utilized in practice. In particular, this research is focused on developing numerical discretizations suitable for three-dimensional (3-D) unstructured meshes. In detail, the first chapter delimits the considered multiphase flows to the case in which the components are immiscible fluids. In particular, the focus is placed on those cases where two or more continuous streams of different fluids are separated by interfaces, and hence, correspondingly named separated flows. Additionally, once the type of flow is determined, the chapter introduces the physical characteristics and the models available to predict its behavior, as well as the mathematical formulation that sustains the numerical techniques developed within this thesis. The second chapter introduces and analyzes a new geometrical Volume-of-Fluid (VOF) method for capturing interfaces on 3-D Cartesian and unstructured meshes. The method reconstructs interfaces as first- and second-order piecewise planar approximations (PLIC), and advects volumes in a single unsplit Lagrangian-Eulerian (LE) geometrical algorithm based on constructing flux polyhedrons by tracing back the Lagrangian trajectories of the cell-vertex velocities. In this way, the situations of overlapping between flux polyhedrons are minimized. Complementing the previous chapter, the third one proposes a parallelization strategy for the VOF method. The main obstacle is that the computing costs are concentrated in the interface between fluids. Consequently, if the interface is not homogeneously distributed, standard domain decomposition (DD) strategies lead to imbalanced workload distributions. Hence, the new strategy is based on a load balancing process complementary to the underlying domain decomposition. Its parallel efficiency has been analyzed using up to 1024 CPU-cores, and the results obtained show a gain with respect to the standard DD strategy up to 12x, depending on the size of the interface and the initial distribution. The fourth chapter describes the discretization of the single-phase Navier-Stokes equations to later extend it to the case of multiphase immiscible flow. One of the most important characteristics of the discretization schemes, aside from accuracy, is their capacity to discretely conserve kinetic energy, specially when solving turbulent flow. Hence, this chapter analyzes the accuracy and conservation properties of two particular collocated and staggered mesh schemes. The extension of the numerical schemes suitable for the single-phase Navier-Stokes equations to the case of multiphase immiscible flow is developed in the fifth chapter. Particularly, while the numerical techniques for the simulation of turbulent flow have evolved to discretely preserve mass, momentum and, specially, kinetic energy, the mesh schemes for the discretization of multiphase immiscible flow have evolved to improve their stability and robustness. Therefore, this chapter presents and analyzes two particular collocated and staggered mesh discretizations, able to simulate multiphase immiscible flow, which favor the discrete conservation of mass, momentum and kinetic energy. Finally, the sixth chapter numerically simulates the Richtmyer-Meshkov (RM) instability of two incompressible immiscible liquids. This chapter is a general assessment of the numerical methods developed along this thesis. In particular, the instability has been simulated by means of a VOF method and a staggered mesh scheme. The corresponding numerical results have shown the capacity of the discrete system to obtain accurate results for the RM instability.
dc.description.abstractAquesta tesi té com a objectiu desenvolupar una base per a la simulació numèrica de fluids multi-fase immiscibles. Aquesta estratègia, encara que limitada per la potència computacional dels computadors actuals, és potencialment molt important, ja que la majoria de la fenomenologia d'aquests fluids sovint passa en escales temporals i especials on les tècniques experimentals no poden ser utilitzades. En particular, aquest treball es centra en desenvolupar discretitzacions numèriques aptes per a malles no-estructurades en tres dimensions (3-D). En detall, el primer capítol delimita els casos multifásics considerats al cas en que els components són fluids immiscibles. En particular, la tesi es centra en aquells casos en que dos o més fluids diferents són separats per interfases, i per tant, corresponentment anomenats fluxos separats. A més a més, un cop el tipus de flux es determinat, el capítol introdueix les característiques físiques i els models disponibles per predir el seu comportament, així com també la formulació matemàtica i les tècniques numèriques desenvolupades en aquesta tesi. El segon capítol introdueix i analitza un nou mètode "Volume-of-Fluid" (VOF) apte per a capturar interfases en malles Cartesianes i no-estructurades 3-D. El mètode reconstrueix les interfases com aproximacions "piecewise planar approximations" (PLIC) de primer i segon ordre, i advecciona els volums amb un algoritme geomètric "unsplit Lagrangian-Eulerian" (LE) basat en construïr els poliedres a partir de les velocitats dels vèrtexs de les celdes. D'aquesta manera, les situacions de sobre-solapament entre poliedres són minimitzades. Complementant el capítol anterior, el tercer proposa una estratègia de paral·lelització pel mètode VOF. L'obstacle principal és que els costos computacionals estan concentrats en les celdes de l'interfase entre fluids. En conseqüència, si la interfase no està ben distribuïda, les estratègies de "domain decomposition" (DD) resulten en distribucions de càrrega desequilibrades. Per tant, la nova estratègia està basada en un procés de balanceig de càrrega complementària a la DD. La seva eficiència en paral·lel ha sigut analitzada utilitzant fins a 1024 CPU-cores, i els resultats obtinguts mostren uns guanys respecte l'estratègia DD de fins a 12x, depenent del tamany de la interfase i de la distribució inicial. El quart capítol descriu la discretització de les equacions de Navier-Stokes per a una sola fase, per després estendre-ho al cas multi-fase. Una de les característiques més importants dels esquemes de discretització, a part de la precisió, és la seva capacitat per conservar discretament l'energia cinètica, específicament en el cas de fluxos turbulents. Per tant, aquest capítol analitza la precisió i propietats de conservació de dos esquemes de malla diferents: "collocated" i "staggered". L'extensió dels esquemes de malla aptes per els casos de una sola fase als casos multi-fase es desenvolupa en el cinquè capítol. En particular, així com en el cas de la simulació de la turbulència les tècniques numèriques han evolucionat per a preservar discretament massa, moment i energia cinètica, els esquemes de malla per a la discretització de fluxos multi-fase han evolucionat per millorar la seva estabilitat i robustesa. Per lo tant, aquest capítol presenta i analitza dos discretitzacions de malla "collocated" i "staggered" particulars, aptes per simular fluxos multi-fase, que afavoreixen la conservació discreta de massa, moment i energia cinètica. Finalment, el capítol sis simula numèricament la inestabilitat de Richtmyer-Meshkov (RM) de dos fluids immiscibles i incompressibles. Aquest capítol es una prova general dels mètodes numèrics desenvolupats al llarg de la tesi. En particular, la inestabilitat ha sigut simulada mitjançant un mètode VOF i un esquema de malla "staggered". Els resultats numèrics corresponents han demostrat la capacitat del sistema discret en obtenir bons resultats per la inestabilitat RM.
dc.format.extent220 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica
dc.titleNumerical simulation of multiphase immiscible flow on unstructured meshes
dc.typeDoctoral thesis
dc.identifier.dlB 23068-2014
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/277545


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder