Show simple item record

dc.contributorRodrigo de Larrucea, Jaime
dc.contributor.authorMihailovici, Cristina Steliana
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
dc.coverage.spatialeast=34.299315999999976; north=43.41302899999999; name=Black Sea
dc.date.accessioned2012-10-24T10:33:59Z
dc.date.available2012-10-24T10:33:59Z
dc.date.issued2012-06-22
dc.identifier.citationMihailovici, C. S. "INCOTERMS and the legal regime of loading and unloading particular study of traffic in the Black Sea". Tesi doctoral, UPC, Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques, 2012.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/94650
dc.description.abstractThe scope of this thesis is to searching the potential ofthe maritime traffic in the Black Sea, the good application of the INCOTERMS in this region and the opportunities of maritime transport with the others seas. The research project conducted in this thesis uses qualitative methods: interviews with people that working in the maritime transport in the Black Sea that were made through e-mail to get a practical view on the topic, statistics and studies makes by me in the practice. The results indicate that there are no outstanding obstacles for the development of the commercial maritime traffic in the Black Sea and that the maritime companies of the world are very interested to start a large process to export and import in this region, ofcourse applying correct the INCOTERMS. Also, we analyze in this study the im portance of the Bosporus Strait that connecting the Black Sea with the Mediterrean Sea and offers big opportunities to the global maritime transport. The studies in this field of maritime traffic conducted us to find out what are the standards in the maritime trade in the Black Sea but also in comparison with the Mediterrean Sea, Baltic Sea and Caspian Sea. The Black Sea basin presents various challenges and offers numerous opportunities. Ps a result, its development requires special consideration by policy makers. The central question of this paper is given the difference in legal and political systems in the presence, more geo strategically considerations, building on the commercial development from existing business practices. Mercantile custom plays an important role in international commercial law, whether that is as a source of or merelyas an element of the new law merchant. Trade usages and practices tend to be linked to a specific location, trade or port in which they are used. Es pecially in the context of trade term s, differences in interpretation detract from their harmonization function. The latest edition of the ICC INCOTERMS was carried out in 2010 when the INCOTERMS. Two major innovations are the num ber of rules and their classification. Under previous INCOTERM revis ions, term s were grouped in order of increasing responsibilityon the seller, now were classified according to the mode of trans port. There are 11 rules instead of13.INCOTERMS 2010 includes two new rules, Delivered atTerminal (DAT) and Delivered at Place (DAP), and eliminates the Delivered at Frontier (DAF), Delivered Ex-Ship (DES), Delivered Ex-Quay (DEQ) and Delivered Duty Unpaid (DDU) designations. DAT replaces the current DEQ, while DAP replaces DAF, DES and DDU. The option of applying one or another INCOTERM of the delivery conditions or practices known worldwide should consider a number of criteria, such as the following: the ratio of currency and foreign currency contract for payment of transportation, insurance and other charges related to delivery; market situation and the charges of air and land transport, participation in international conventions on transport, which involves preferential rates oftransport, customs outlets in markets or supplies. In the case of a saturated market, where there is a strong competition, the exporter can earn a segment of this market, providing certain favorable conditions to the importer within the meaning of risk and minimal costs that the latter must bear. Delivery condition is one of the essential terms are agreed between international contract partners, thereby regulating the transfer actually goods and the seller to the buyer risks, including legal consequences and general economic. Since the implementation ofthe each entry in the various delivery methods, costs, which can't be neglected, their enrollment contract specifications require is especially importantto establish who and what pays any omission of this view mayor cancel benefits buying or selling expected at closing. We hope that this thesis may be able to help the future importers and exporters in the global maritime traffic.
dc.description.abstractL'abast d'aquesta tesi es buscar el potencial del transit marítim al Mar Negre, la bona aplicació dels INCOTERMS en aquesta regió i les oportunitats del transport marítim amb el mar altres. El projecte de recerca dut a terme en aquesta tesi utilitza els mètodes qualitatius: entrevistes amb persones que treballen en el transport marítim al Mar Negre, que es van realitzar a traves de correu electrònic per obtenir una visió practica sobre el tema, les estadístiques i els estudis fa per mi en la practica. Els resultats indiquen que no hi ha obstacles pendents per al desenvolupament del tràfic comercial marítim al Mar Negre i que les companyies marítimes del món estan molt interessats a iniciar un llarg procés per exportar i importar en aquesta regió, per suposat l'aplicació de corregir els INCOTERMS. A més, s'analitzen en aquest estudi la importància de l'estret del Bòsfor que connecta el Mar Negre amb el Mar Mediterrani i ofereix grans oportunitats per al transport marítim mundial. Els estudis en aquest camp del transit marítim que ens va portar a terme per esbrinar quines son les normes en el comerç marítim al Mar Negre, sinó també en comparació amb el Mar Mediterrani, Mar Bàltic i el Mar Caspi. La conca del Mar Negre presenta diversos desafiaments i ofereix nombroses oportunitats. Com a resultat d'això, el seu desenvolupament requereix una consideració especial pels responsables politics. La pregunta central d'aquest treball es dóna la diferencia de sistemes jurídics i politics en presencia, més consideracions geo estratègica, basant-se en el desenvolupament comercial de les practiques comercials existents. Mercantil costum juga un paper important en el dret comercial internacional, ja sigui com a font d'o simplement com un element de la nova llei comercial. Usos i practiques comercials, tendeixen a estar vinculat a un lloc específic del comerç,o el port en que s'utilitzen. Especialment en el context dels termes comercials, les diferencies d¿interpretació en detriment de la seva funció d¿harmonització. L'ultima edició dels Incoterms ICC es va dur a terme el201 0, quan els INCOTERMS. Dos grans innovacions son el nombre de normes i la seva c1assificacio. En anteriors revisions INCOTERM,els termes es van agrupar per tal d'augmentar la responsabilitat sobre el venedor, ara es classifiquen segons la manera de transport. Hi ha 11 normes en lloc de 13. INCOTERMS2010 inclou dues noves regles, lliurats a la Terminal (DAl) i lliurat en el lloc (DAP), i elimina la Delivered at Frontier (DAF), Delivered Dutysobre Vaixell (DES), Delivered Ex-Quay(DEQ) i L1iuratsense pagar (DDU) designacions. DAT substitueix l'actual DEQ, mentre que DAP reemplac;a DAF,DES i DDU. L¿opció d'aplicar un 0 altre INCOTERM de les condicions de lliurament 0 les practiques conegudes a tot el mon hauria de considerar una sèrie de criteris, com ara les següents: la relació de la moneda i els contractes en moneda estrangera per al pagament de transport, assegurances i altres costos de lliurament, el mercat situació i els càrrecs de transport aeri i terrestre, la participació en les convencions internacionals sobre el transport, el que implica taxes preferencials de transport, punts de venda de duanes en els mercats o subministraments. En el cas d'un mercat saturat, on hi ha una forta competència, I'exportador pot guanyar un segment d'aquest mercat, proporcionant certes condicions favorables per a l'importador en el sentit del risc i els costos mínims que aquests han de suportar. Forma de subministrament es un dels termes essencials del contracte acordat entre els socis internacionals, de manera que la regulació de la transferència de bens i en realitat el venedor al comprador els riscos, incloses les conseqüències legals i econòmiques en general. Esperem que aquesta tesi pot ser capaç d'ajudar els futurs importadors i exportadors en el tràfic marítim mundial.
dc.format.extent265 p.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Nàutica
dc.titleINCOTERMS and the legal regime of loading and unloading particular study of traffic in the Black Sea
dc.typeDoctoral thesis
dc.identifier.dlB. 31716-2012
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/89566


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder