Show simple item record

dc.contributorHeredia, F.-Javier (Francisco Javier)
dc.contributor.authorCorchero García, Cristina
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa
dc.date.accessioned2011-04-12T15:17:06Z
dc.date.available2011-03-03
dc.date.issued2011-02-02
dc.date.submitted2011-03-02
dc.identifier.citationCorchero García, C. Short - Term Bidding Strategies for a Generation Company in the Iberian Electricity Market. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Estadística i Investigació Operativa, 2011. ISBN 9788469419939.
dc.identifier.isbn9788469419939
dc.identifier.otherhttp://www.tdx.cat/TDX-0302111-094329
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/93845
dc.description.abstractLa posada en marxa del Mercat Ibèric de l'Electricitat va introduir al sector elèctric espanyol un seguit de nous mecanismes de participació que han forçat els agents a renovar les seves polítiques de gestió. D'aquesta nova situació sorgeix l'oportunitat d'estudiar noves estratègies d'oferta a curt termini per a companyies de generació price-taker que participin diàriament al Mercat Ibèric de l'Electricitat. Aquestes estratègies se centraran al mercat diari, ja que és aquí on es negocia un 80% de l'electricitat que es consumeix diàriament a Espanya i on s'integren gran part de la resta de mecanismes de participació. <br/>La liberalització dels mercats elèctrics obre a noves tècniques d'optimització els problemes clàssics de gestió de l'energia. En particular, atesa la incertesa que l'existència del mercat ocasiona als preus, les tècniques de programació estocàstiques es converteixen en la forma més natural per abordar aquests problemes. Als mercats elèctrics el preu es fixa horàriament com a resultat d'un procés de casació , és a dir que quan l'agent ha d'efectuar la <br/>seva oferta desconeix el preu al qual li vindrà remunerada l'energia. Aquesta incertesa fa imprescindible l'ús de tècniques estadístiques per obtenir informació del mercat i introduir-la als models d'optimització. En aquest aspecte, una de les contribucions d'aquesta tesi és l'estudi dels preus del mercat de l'electricitat a Espanya i el seu modelat mitjançant models factorials. <br/>D'altra banda, s'hi es descriuen els nous mecanismes presents al Mercat Ibèric de l'Electricitat que afecten directament la producció física de les unitats. En particular, s'inclou el modelat detallat dels contractes de futurs físics i bilaterals i de la seva inclusió a l'oferta del mercat diari per part de les companyies de generació. Als models presentats, es tenen en compte explícitament les regles del mercat, així com les clàssiques restriccions d'operació de les unitats, tant tèrmiques com de cicle combinat. A més, es deriva i es demostra l'expressió de la funció d'oferta. Per tant, els models construïts són una eina per decidir l'assignació de les unitats, la generació dels contractes de futurs físics i bilaterals a través seu i l'oferta òptima d'una companyia de generació. <br/>Un cop s'han cobert aquests objectius, es presenta una millora dels models mitjançant la inclusió de la seqüència de mercats de molt curt termini per tal de modelar la influència que tenen en l'oferta al mercat diari. Aquests mercats es casen just abans i durant el dia en què l'energia ha de ser consumida, i això permetrà veure com la possibilitat d'augmentar els beneficis participant-hi afecta directament les estratègies d'oferta òptima del mercat diari. <br/>Els models presentats en aquest treball han estat provats amb dades reals provinents del Mercat Ibèric de l'Electricitat i d'una companyia de generació que hi opera. Els resultats obtinguts són adequats i es discuteixen al llarg del document
dc.description.abstractLa puesta en marcha del Mercado Ibérico de la Electricidad introdujo en el sector eléctrico español una serie de nuevos mecanismos de participación que han forzado a los agentes a renovar sus políticas de gestión. De esta nueva situación surge la oportunidad de estudiar nuevas estrategias de oferta para las compañías de generación. Esta tesis se enmarca en las estrategias de oferta a corto plazo para compañías de generación price-taker que participen diariamente en el Mercado Ibérico de la Electricidad. Estas estrategias se centraran en el mercado diario ya que es donde se negocia un 80% de la electricidad consumida diariamente en España y es donde se integran gran parte del resto de los mecanismos de participación. <br/>La liberalización de los mercados eléctricos permite aplicar nuevas técnicas de optimización a los problemas clásicos de gestión de la energía. En concreto, dada la incertidumbre en el precio existente en el mercado, las técnicas de programación estocástica se convierten en la forma más natural para abordar estos problemas. En los mercados eléctricos el precio se fija horariamente como resultado de un proceso de casación, es decir, cuando el agente debe efectuar sus ofertas desconoce el precio al que la energía le será pagada. Esta incertidumbre hace imprescindible el uso de técnicas estadísticas para obtener información del mercado e introducirla en los modelos de optimización. En este aspecto, una de las contribuciones de esta tesis es el estudio del precio de la electricidad en España y su modelado mediante modelos factoriales. <br/>Se describen los nuevos mecanismos presentes en el Mercado Ibérico de la Electricidad que afectan directamente a la producción física de las unidades. En particular, se incluye una modelización detallada de los contratos de futuros físicos y bilaterales y su inclusión en la oferta enviada al mercado diario por las compañías de generación. En los modelos presentados se tiene en cuenta explícitamente las reglas del mercado así como las clásicas restricciones de operación de las unidades, tanto térmicas como de ciclo combinado. La expresión de la función de oferta óptima se deriva y se demuestra. Por lo tanto, los modelos construidos son una herramienta para decidir la asignación de unidades, la generación de los contratos de futuros físicos y bilaterales a través de ellas y la oferta óptima de una compañía de generación. <br/>Una vez alcanzados estos objetivos, se presenta una mejora del modelo con la inclusión de la secuencia de mercados de muy corto plazo. El objetivo es modelar la influencia que esta tiene en la oferta al mercado diario. Estos mercados se casan justo antes y durante el día en el que la energía va a ser consumida y se verá cómo la posibilidad de aumentar los beneficios participando en ellos afecta a las estrategias de oferta óptima del mercado diario. <br/>Los modelos presentados en este trabajo se han probado con datos reales procedentes del Mercado Ibérico de la Electricidad y de una compañía de generación que opera en él. Los resultados obtenidos son adecuados y se discuten a lo largo del documento.
dc.description.abstractThe start-up of the Iberian Electricity Market introduced a set of new mechanisms in the Spanish electricity sector that forced the agents participating in the market to change their management policies. This situation created a great opportunity for studying the bidding strategies of the generation companies in this new framework. This thesis focuses on the short-term bidding strategies of a price-taker generation company that bids daily in the Iberian Electricity Market. We will center our bidding strategies on the day-ahead market because 80% of the electricity that is consumed daily in Spain is negotiated there and also because it is the market where the new mechanisms are integrated. <br/>The liberalization of the electricity markets opens the classical problems of energy management to new optimization approaches. Specifically, because of the uncertainty that the market produces in the prices, the stochastic programming techniques have become the most natural way to deal with these problems. Notice that, in deregulated electricity markets the price is hourly fixed through a market clearing procedure, so when the agent must bid its energy it is unaware of the price at which it will be paid. This uncertainty makes it essential to use some statistic techniques in order to obtain the information coming from the markets and to introduce it in the optimization models in a suitable way. In this aspect, one of the main contributions of this thesis has been the study the Spanish electricity price time series and its modeling by means of factor models. <br/>In this thesis, the new mechanism introduced by the Iberian Market that affects the physical operation of the units is described. In particular, it considers in great detail the inclusion of the physical futures contracts and the bilateral contracts into the day-ahead market bid of the generation companies. The rules of the market operator have been explicitly taken into account within the mathematical models, along with all the classical operational constraints that affect the thermal and combined cycle units. The expression of the optimal bidding functions are derived and proved. Therefore, the models built in this thesis provide the generation company with the economic dispatch of the committed futures and bilateral contracts, the unit commitment of the units and the optimal bidding strategies for the generation company. <br/>Once these main objectives were fulfilled, we improved the previous models with an approach to the modeling of the influence that the sequence of very short markets have on optimal day-ahead bidding. These markets are cleared just before and during the day in which the electricity will be consumed and the opportunity to obtain benefits from them changes the optimal day-ahead bidding strategies of the generation company, as it will be shown in this thesis. <br/>The entire models presented in this work have been tested using real data from a generation company and Spanish electricity prices. Suitable results have been obtained and discussed.
dc.language.isoeng
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
dc.subject.otheroptimal bid
dc.subject.otherelectricity price forecast
dc.subject.otherelectricity markets
dc.subject.otherstochastic programming
dc.titleShort - Term Bidding Strategies for a Generation Company in the Iberian Electricity Market
dc.typeDoctoral thesis
dc.identifier.dlB.16508-2011
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/6534


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder