Show simple item record

dc.contributorPuigjaner Corbella, Lluís
dc.contributor.authorGraells Sobré, Moisès
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Química
dc.date.accessioned2011-04-12T15:15:56Z
dc.date.available2009-10-21
dc.date.issued1996-02-14
dc.date.submitted2009-03-04
dc.identifier.citationGraells Sobré, M. Contribució a l'estudi de la modelització i l'optimització de l'operació de plantes químiques multipropòsit de funcionament discontinu. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Química, 1996. ISBN 9788469271421.
dc.identifier.isbn9788469271421
dc.identifier.otherhttp://www.tdx.cat/TDX-0304109-094513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/93786
dc.description.abstractAquest treball de tesi s'adreça a la indústria de procés químic d'operació discontínua tot i que també pot resultar profitós per altres situacions de fabricació per lots. Aquests tipus d'indústries són molt variats i s'inclouen en sectors com el de la química fina, el farmacèutic, l'agroalimentari i, en definitiva, l'elaboració d'especialitats. La seva importància econòmica rau tant en el seu significatiu volum de producció com en l'alt valor afegit que sovint tenen els productes.<br/>L'objecte de l'estudi és la gestió dels recursos de fabricació i l'optimització de l'operació de la planta per tal d'ajustar la producció resultant als requeriments de la demanda. La natura discontínua i dinàmica dels processos que hi tenen lloc reclama la presa de decisions en termes d'assignació de tasques a equips (reactors, filtres i altres aparells), de seqüenciació de productes i temporització de les operacions. Es tracta, doncs, d'un problema de programació d'activitats.<br/>El primer pas vers la solució d'aquest problema és la modelització del sistema estudiat. Aquest treball proposa un model d'operació detallat que inclou, a més de la compartició per part dels diferents productes de recursos generals (temps, equips, serveis...), aspectes més específics de la indústria química. Són les necessitats de transferència i emmagatzamatge de productes, tant intermedis com acabats, de natura molt probablement fluïda. I són també, les tasques de preparació i neteja que, depenent de la seqüència de productes, cal aplicar als equips emprats.<br/>La modelització de l'emmagatzemament també considera la possible inestabilitat de certs intermedis i la conseqüent limitació de l'espera abans de ser processats. De fet, la modelització incorpora un nou esquema conceptual que permet la segmentació de les receptes dels diferents productes en sèries de tasques lligades als intermedis estables. Llavors, la descripció d'un programa d'operacions complex mitjançant una sèrie d'ordres de fabricació d'aquests intermedis proporciona una notable simplificació del problema que redueix el número de restriccions a considerar i facilita el procediment d'optimització.<br/>L'optimització mitjançant mètodes rigorosos ja establerts només resulta indicada per problemes molt simples en comparació amb el que es planteja en aquest treball. És per això que s'ha desenvolupat una metodologia heurística general que permet abordar aquest problema patró sota les diferents circumstàncies de cada cas particular. En una primera part es procedeix a la generació d'alternatives de producció considerant els casos possibles i eliminant els ineficients sota una sèrie de criteris preestablerts. Aquestes alternatives s'expressen com seqüències de fabricació d'intermedis estables i posteriorment poden ser millorades sota diferents objectius bé manualment o bé emprant mètodes sistemàtics.<br/>La validació de la metodologia proposada és possible gràcies a la comparació amb casos de la literatura. En proposar exemples de major complexitat, la utilització de mètodes estocàstics es demostra molt eficient per resoldre problemes per als quals és difícil trobar regles de solució. Llavors, la validació d'aquest casos és possible estadísticament.<br/>En conclusió, d'aquest treball en resulta una metodologia general i flexible que s'adapta a la majoria de característiques d'un tipus de problemes que, de moment i en última instància, han de ser resolts de manera particular. La seva complexitat continua reclamant la nostra intuïció.
dc.description.abstractThis thesis concerns batch chemical process industries, although it may be of interest in other batch processing areas. This kind of industry is diverse and includes a variety of sectors such as fine chemicals, pharmaceuticals, food and agriculture industry and speciality manufacturing. The economical significance of this industrial activity resides on both, its large production volume and its high added value. <br/>The thesis is aimed at studying the management of limited resources and the optimization of plant operation in order to have the production meet the demand requirements. The inherent discontinuous and dynamic nature of this kind of processes needs decision-making in terms of unit-to-task assignment (reactors, filters and other apparatuses), in terms of product sequencing and in terms of operation timing. <br/>The first step towards the solution of this problem is system modelling. This work proposes a detailed operation model that includes the general sharing of resources (time, equipment, utilities, etc.), as well as more specific aspects related to the chemical industry. These aspects are the special needs for material transfer and storage, both final and intermediate, which are likely to be of fluid nature. Additionally, these aspects also include the special set-up and cleaning tasks that the equipment units require depending on the sequence of tasks performed.<br/>Storage modelling also considers the different stability of the intermediate substances and the resulting limitation of the waiting time before processing. Thus, the modelling incorporates a novel conceptual framework allowing the segmentation of the recipes into different series of tasks defined by the stable intermediate products. Hence, the description of a complex operation schedule by a sequence of production orders related to these intermediate products allows a significant problem simplification, which results in the reduction of the number of constraints to be considered and enhances the performance of the search. <br/>Optimization via established rigorous methods is only suitable for problems simpler than those addressed in this thesis. This is the reason for the development of a general heuristic methodology. The first part generates production alternative paths through an enumerative procedure that eliminates inefficient options according to given pre-established criteria. These alternative paths are characterized as production sequences of storable intermediate products that are next improved regarding different objective functions either manually or automatically.<br/>The validation of the proposed methodology is achieved through a comparative study using cases reported in the literature. For those more complex cases, the use of stochastic methods has demonstrated to be very effective when scheduling rules are not available. For these cases, the assessment and validation is achieved through statistical analysis.<br/>In conclusion, this thesis results in a general and flexible methodology that accommodates the most of the features of a kind of scheduling and planning problems that finally require particular solution strategies. The more complex the problem, the more the human intuition is to some extend still required.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química
dc.subject.otheroptimització-optimization
dc.subject.otherprogramació-scheduling
dc.subject.otherplanificació-planning
dc.subject.otherprocessos químics-chemical processes
dc.subject.otherplantes discontínues-batch plants
dc.titleContribució a l'estudi de la modelització i l'optimització de l'operació de plantes químiques multipropòsit de funcionament discontinu
dc.typeDoctoral thesis
dc.subject.lemacOptimització matemàtica
dc.subject.lemacFàbriques de productes químics
dc.identifier.dlB.45329-2009
dc.rights.accessOpen Access
dc.description.versionPostprint (published version)
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/6475


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder