Enviaments recents

 • Internet vecí 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-11-06)
  Llibre
  Accés obert
  Tento kurz je úvodem do problematiky internetu vecí (IoT – Internet of Things). V prvních kapitolách najdete základní informace týkající se IoT. Následuje prehled nejduležitejších vlastností protokolu, který se v oblasti ...
 • Wireless networks 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-11-06)
  Llibre
  Accés obert
  This module provides an introduction to wireless networks in general and wireless LANs in particular. It describes and explains what the different wireless technologies are, their main features, security issues, advantages, ...
 • Internet of things 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-11-06)
  Llibre
  Accés obert
  This is an introductory course to the IoT (Internet of things). In the early chapters the basics about the IoT are introduced. Then basics of IPv6 internet protocol that is the most used in IoT environment as well as main ...
 • Internet der Dinge 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-11-06)
  Llibre
  Accés obert
  Dieser Kurs bietet die Einführung zum Thema Internet der Dinge (engl. IoT, Internet of Things). In den ersten Kapiteln werden grundlegende Informationen über IoT präsentiert. Danach folgt die Beschreibung des im IoT am ...
 • Internet de las cosas 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Este es un curso de introducción a la IoT (Internet de las cosas). En los capítulos primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la IoT. Seguidamente se presentan nociones básicas sobre el protocolo de ...
 • Bezdrôtové siete 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v nom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové technológie, ich základné vlastnosti, ...
 • Redes inalámbricas 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Este módulo proporciona una introducción a las redes inalámbricas en general y a las redes inalámbricas de área local en particular. Describe y explica lo que son las diferentes tecnologías inalámbricas, sus principales ...
 • Drahtlose Netzwerke 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Llibre
  Accés obert
  Dieses Modul bietet eine aktuelle Übersicht der drahtlosen Netzwerke im Allgemeinen und der drahtlosen LAN-Netzwerke im Besonderen. Es beschreibt die Grundlagen der verschiedenen drahtlosen Technologien, ihre Hauptcharak ...
 • Bezdrátové síte 

  Salazar Soler, Jorge (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-08)
  Llibre
  Accés obert
  Tento modul poskytuje aktuální prehled bezdrátových sítí s primárním zamerením na bezdrátové síte typu LAN. Popisuje a vysvetluje základy ruzných typu bezdrátových technologií užívaných u moderních komunikacních systému ...
 • Internet vecí 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-08)
  Llibre
  Accés obert
  V súcasnosti architektúra založená na Internete dovoluje výmenu služieb a tovarov medzi prvkami, zariadeniami a objektami pripojenými do siete. IoT sa odvoláva na sietové pripojenie každodenných objektov, ktoré sú casto ...

Mostra'n més