Envíos recientes

 • Internet vecí 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-11-06)
  Libro
  Acceso abierto
  Tento kurz je úvodem do problematiky internetu vecí (IoT – Internet of Things). V prvních kapitolách najdete základní informace týkající se IoT. Následuje prehled nejduležitejších vlastností protokolu, který se v oblasti ...
 • Internet of things 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-11-06)
  Libro
  Acceso abierto
  This is an introductory course to the IoT (Internet of things). In the early chapters the basics about the IoT are introduced. Then basics of IPv6 internet protocol that is the most used in IoT environment as well as main ...
 • Optoelektronik, Photonik und Sensoren 

  Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-08-01)
  Libro
  Acceso abierto
  Dieser Kurs stellt eine Einführung in das Gebiet der Optoelektronik dar. In den Einleitungskapiteln werden die grundlegenden Begriffe vorgestellt, die die Lichttransmission betreffen. Die physikalischen Mechanismen, die ...
 • Internet der Dinge 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2017-11-06)
  Libro
  Acceso abierto
  Dieser Kurs bietet die Einführung zum Thema Internet der Dinge (engl. IoT, Internet of Things). In den ersten Kapiteln werden grundlegende Informationen über IoT präsentiert. Danach folgt die Beschreibung des im IoT am ...
 • Optoelectrónica, fotónica y sensores 

  Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-04)
  Libro
  Acceso abierto
  Curso de introducción a la optoelectrónica. En los primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la transmisión de la luz. Seguidamente, los mecanismos físicos relacionados con dispositivos optoelectrónicos ...
 • Internet de las cosas 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-06-11)
  Libro
  Acceso abierto
  Este es un curso de introducción a la IoT (Internet de las cosas). En los capítulos primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la IoT. Seguidamente se presentan nociones básicas sobre el protocolo de ...
 • Internet vecí 

  Salazar Soler, Jorge; Silvestre Bergés, Santiago (European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering, 2016-11-08)
  Libro
  Acceso abierto
  V súcasnosti architektúra založená na Internete dovoluje výmenu služieb a tovarov medzi prvkami, zariadeniami a objektami pripojenými do siete. IoT sa odvoláva na sietové pripojenie každodenných objektov, ktoré sú casto ...
 • Optoelektronika, fotonika a senzory 

  Silvestre Bergés, Santiago (TechPedia, 2016-10-27)
  Libro
  Acceso abierto
  Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou predstaveny základní pojmy týkající se prenosu optického zárení. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických ...

Muestra más