Show simple item record

dc.contributorClaramunt Blanes, Josep
dc.contributor.authorGraña Sanchez, Andrea
dc.coverage.spatialeast=1.9875571131706238; north=41.27601747983492; name=Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), 08860 Castelldefels, Barcelona, Espanya
dc.date.accessioned2016-10-11T09:09:36Z
dc.date.available2016-10-11T09:09:36Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/90667
dc.description.abstractThe Campus del Baix Llobregat is surrounded by two highways, sports equipment and is knocking on the complex semi-intensive urban plot of Castelldefels. The University is more surrounded by nature and green spaces, which many of them are not in good condition because the ways that are created when people want to get into it. Therefore, this project aims to improve the quality of green spaces and allow a better traffic and an appropriate place for the use of people. The design has taken into account the original plot. This proposal contains a main tour that procures a transition between the most regulated part and the most naturalized part of campus. This main route seeks to prevent the creation of other secondary routes that may impair the terrain and ecosystem. The route has been created taking into account the already existing organization. Its address allows you to traverse almost the entire perimeter of Campus to be able to continue enjoying the landscape. It is made so that it is more appropriate for transit unless it impairs the natural environment externally and so to interact better with the environment. One of the viewpoints is snail-shaped, is located on the water level of the pond, about 4 meters so you can see from the University square, and is made entirely of wood. Its function is to publicize the existence of the way and also offer panoramic views of the pond. Then is the rectangular viewpoint, more adapted to be a zone of relaxation or activities because it has large dimensions and is flush with the ground, the platform is made by concrete and it has a pergola and a few wooden boxes to contain the vegetation. Finally the third viewpoint is a cantilever that intended to evoke the feeling of being above the water and have a different perspective, and the platform is made of concrete with a glass handrail.
dc.description.abstractEl Campus del Baix Llobregat es troba envoltat per dues autopistes, un equipament esportiu i està tocant a la complexa trama urbana semiintensiva de Castelldefels. La universitat està més envoltada per naturalesa i espais verds, molts dels quals no estan en bones condicions per culpa dels camins que es van creant a mesura que la gent vol introduir-se en ells. Per això aquest projecte pretén millorar la qualitat dels espais verds i així permetre un trànsit no nociu i un lloc més adequat per a l'ús de les persones. El disseny ha tingut en compte la trama original. Aquesta proposta conté un recorregut principal que procura una transició entre la part més regulada i la part més naturalitzada del campus. Aquest recorregut principal busca evitar la creació d'altres recorreguts secundaris que perjudiquin el terreny i l'ecosistema. El recorregut s'ha creat tenint en compte l' organització ja existent. La seva direcció permet recórrer pràcticament tot el perímetre del Campus per poder seguir gaudint del paisatge. Està realitzat de manera que sigui més adequat per al trànsit sense que perjudiqui de manera externa l'àmbit natural i així interactuï millor amb el voltant. Un dels miradors té forma de cargol, es troba sobre el nivell de l'aigua de l'estany, sobre uns 4 metres per tal que es pugui veure des de la plaça de la universitat, i està fet completament de fusta. La seva funció és donar a conèixer que existeix un camí i també poder oferir unes vistes panoràmiques de l'estany. Després està el mirador rectangular, més adaptat a una zona de descans o activitats ja que té unes grans dimensions i està arran de terra, la plataforma és de formigó i compta amb una pèrgola i unes caixes de fusta per contenir la vegetació. Finalment el tercer mirador és un balcó que pretén evocar la sensació d'estar per sobre de l'aigua i tenir una perspectiva diferent, la plataforma és de formigó amb una barana de vidre.
dc.description.abstractEl Campus del Baix Llobregat se encuentra rodeado por dos autopistas, un equipamiento deportivo y está tocando a la compleja trama urbana semi-intensiva de Castelldefels. La universidad se encuentra más rodeada por naturaleza y espacios verdes, muchos de los cuales no están en buenas condiciones por culpa de los caminos que se van creando a medida que la gente quiere introducirse en ellos. Por eso este proyecto pretende mejorar la calidad de los espacios verdes y así permitir un tránsito no nocivo y un lugar más adecuado para el uso de las personas. El diseño ha tenido en cuenta la trama original. Esta propuesta contiene un recorrido principal que procura una transición entre la parte más regulada y la parte más naturalizada del campus. Este recorrido principal busca evitar la creación de otros recorridos secundarios que perjudiquen el terreno y el ecosistema. El recorrido se ha creado teniendo en cuenta la organización ya existente. Su dirección permite recorrer prácticamente todo el perímetro del Campus para poder seguir disfrutando del paisaje. Está realizado de forma que sea más adecuado para el tránsito sin que perjudique de manera externa el ámbito natural y así interactúe mejor con el entorno. Uno de los miradores tiene forma de caracol, se encuentra sobre el nivel del agua del estanque, sobre unos 4 metros para que se pueda ver desde la plaza de la universidad, y está hecho completamente de madera. Su función es dar a conocer la existencia del camino y también poder ofrecer unas vistas panorámicas del estanque. Después está el mirador rectangular, más adaptado para ser una zona de descanso o actividades puesto que tiene unas grandes dimensiones y está a ras del suelo, la plataforma es de hormigón y cuenta con una pérgola y unas cajas de madera para contener la vegetación. Finalmente el tercer mirador es un voladizo que pretende evocar la sensación de estar por encima del agua y tener una perspectiva diferente, la plataforma es de hormigón con una barandilla de vidrio.
dc.language.isospa
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Urbanisme::Arquitectura del paisatge
dc.subject.lcshLandscape design--Barcelona
dc.subject.otherEspai verd
dc.subject.otherEnjardinament
dc.subject.otherZones Verdes
dc.subject.otherCampus CBL
dc.titleDesarrollo de soluciones técnicas para el arreglo del espacio verde del Campus del Baix Llobregat
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacPaisatgisme
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2016-07-22T06:48:12Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain