Envíos recientes

 • Análisis cuantitativo del riesgo de desprendimientos rocosos en infraestructuras viarias, incorporando el efecto de la fragmentación 

  Zaldivar Garcia, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-23)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  Al llarg de les dues últimes dècades han incrementat els treballs sobre l'avaluació i quantificació del risc en infraestructures viàries enfront d'esdeveniments naturals. La identificació i seguiment de vessants potencialment ...
 • Análisis de la fragmentación de bloques mediante ensayo de laboratorio y mecánica de impacto 

  Osejo Mora, Omar Marti (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-23)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  En aquest treball s'investiga la fragmentació de blocs en despreniments rocosos, procés que influeix significativament en el risc d'aquest tipus de moviments de vessant, però que encara és poc conegut. Es parteix de dos ...
 • Evaluación probabilista del riesgo sísmico en la ciudad de Buenos Aires 

  Goitia, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-23)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Les metodologies clàssiques per estimar l'amenaça sísmica es basen principalment en informació estadística sobre els registres històrics de terratrèmols. Des de mitjan segle passat, gràcies al desenvolupament de la xarxa ...
 • Characterization of geochemical and biological processes in coastal aquifers: variations along the subterranean estuary-mixing zone 

  Almillátegui Martínez, Bella Mabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Los acuíferos costeros se distinguen por su singular interacción tierra-mar y la principal dificultad para estudiar estos sistemas es la complejidad de sus ciclos biogeoquímicos. Los procesos importantes en la "zona de ...
 • Modelación mediante elementos finitos para el deslizamiento de El Forn del Canillo, Andorra 

  Ebensperger Berckemeyer, Walter Gonzalo Arturo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  L’esllavissada del Forn de Canillo és una de les més grans del Pirineu amb un volum mobilitzat de 360 Mm3. L’esllavissada és inactiva en la seva gran part, excepte en dues zones. En una d'elles s'ha centrat aquest treball; ...
 • Spectral analysis of water content changes in an unsaturated soil layer 

  Fuentes Vasquez, Emeric Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-20)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Los deslizamientos superficiales localizados en la zona no saturada ocurren en su mayoría por la saturación parcial o total de la zona vadosa y la predicción de los cambios de contenido de agua en la zona vadosa es fundamental ...
 • Ensayo de trazadores en la planta piloto de Palamós 

  Aguirre Ramos, Jesus Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-21)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Realizado en/con:   Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua
  S'ha realitzat un assaig de traçadors al laboratori de camp a l'interior de l'EDAR de Palamós, que consisteix en sis rèpliques de sistema de recàrrega SAT que imiten la infiltració i el flux d'un aqüífer, cada sistema ...
 • Transporte de trazadores en roca granítica fracturada 

  Jurado Duarte, Deby (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-20)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Realizado en/con:   Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua
  El laboratori subterrani de Grimsel (Grimsel Test Site – GTS) està situat als Alps suïssos i va ser dissenyat com un laboratori genèric en roca, on es duen a terme diversos experiments in situ. Un d‟aquests consisteix a ...
 • Managed Aquifer Recharge in Catalonia for sustainable water management and the pilot case in Cambrils 

  Haddad Belfkih, Yousra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  L'aigua constitueix el 71% de la superfície del món, però com és ben sabut, no tota aquesta aigua està disponible per al consum humà. La distribució espacial i temporal dels recursos hídrics disponibles, la demanda creixent ...
 • Modelling the benthic methane sink in Santa Barbara basin 

  Garcia Paba, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  The dissociation of gas hydrates has widely suggested to be a global climate forcing since millions of years ago. The “clathrate gun hypothesis” described by Kennett et al. (2003) in Santa Barbara Basin (SBB) suggests ...
 • Análisis del contenido de agua en el suelo a escala regional y su efecto en la estabilidad de taludes 

  Contreras Becerra, Ariel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  En aquest treball es presenta la possibilitat d'utilitzar dades de contingut d'humitat mitjançant un model hidrològic, a 3 zones de Catalunya, de l'any 2019, les quals són un talús experimental a Agropolis UPC, un vestuari ...
 • Análisis experimental de expansión en arcillas sulfatadas 

  Campos Alvarez, Julio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-23)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  L'expansió dels sòls i roques argilenques sulfatades és un fenomen que ha danyat de manera severa a les obres civils que es construeixen en zones on es troben aquests materials. En la present recerca es va realitzar una ...

Muestra más