Aquesta comunitat recull el material complementari per a docents dels 28 casos estudi que apareixen al llibre "Case studies for developing globally responsible engineers"

Colecciones

Envíos recientes

Muestra más