Show simple item record

dc.contributorEsquerra Llucia, Ignasi
dc.contributor.authorElorza Vidal, Iker
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
dc.date.accessioned2016-06-28T07:44:19Z
dc.date.issued2015-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/88344
dc.description.abstractAquest projecte final de grau consisteix en una aplicació d’escriptori dissenyada per a l’aprenentatge interactiu de guitarra i desenvolupada amb el software Processing. El projecte parteix de la idea de programes com Guitar Pro o TuxGuitar, però creant una interacció entre l’usuari i el software permeten que hi hagi un flux de comunicació bidireccional d’informació mitjançant la connexió de la guitarra a l’ordinador a través d’un cable jack. L’aplicació funciona amb la guitarra connectada a l’ord inador a través de la línia d’entrada de micròfon. Seleccionant una de les opcions de la pantalla principal se li presentarà a l’usuari una partitura, quan estigui llest per a començar haurà de prémer la tecla ‘m’ del teclat i llavors començar a tocar el que llegeix a la pantalla. El programa l’avisarà un cop hagi tocat bé la nota corresponent deixant - lo avançar fins al final. Si té algun dubte de com és la digitació pot consultar - la prèviament mitjançant la opció de solució que ofereix el menú. El dissen y gràfic del software té la intenció de fer de l’aprenentatge un joc aportant diferents opcions perquè l’usuari pugui començar a aprendre les digitacions de les escales més bàsiques tenint com a professor o corrector el propi software. Per a desenvolupar a questa part s’han creat tres classes que permeten crear tots els espais que configuren les diferents pantalles de l’ aplicació. L’anàlisi d’àudio es realitza mitjançant la llibreria Minim de Processing, una llibreria d’àudio que permet utilitzar un framework que treballa amb anàlisi d’àudio a temps real , i que conté classes com la FFT o l’ AudioInput . Com algorisme de detecció de freqüència s’ha plantejat una adaptació del mètode HPS (Harmonic Product Spectrum) al llenguatge de Processing i la llibre ria Minim.
dc.description.abstractEste proyecto final de grado consiste en una aplicación de escritorio diseñada para el aprendizaje interactivo de guitarra y desarrollada con el software Processing. El proyecto nace de la idea de programas como Guitar Pro o TuxGuitar, pero creando una interacción entre el usuario y el software permitiendo que haya un flujo de comunicación bidireccional de información mediante la conexión de la guitarra al ordenador a través de un cable jack. La aplicación funciona con la guitarra conec tada al ordenador a través de la línea de entrada de micrófono. Seleccionando una de las opciones de la pantalla principal se le presentará al usuario una partitura, cuando esté listo para empezar deberá pulsar la tecla ‘m’ del teclado y entonces empezar a tocar la partitura que lee en la pantalla. El programa le avisara cuando toque bien la nota correspondiente dejándolo avanzar hasta el final. Si tiene dudas sobre la digitación puede consultarlo a través de la opción ‘solución’ que ofrece el menú. El dis eño gráfico del software tiene la intención de hacer del aprendizaje un juego aportando diferentes opciones para que el usuario pueda comenzar a aprender las digitaciones de las escalas más básicas con la ayuda de un profesor o corrector que es el propio s oftware. Para desarrollar esta parte se han creado tres clases que permiten crear todos los espacios que configuran las distintas pantallas de la aplicación. El análisis de audio se realiza mediante la librería Minim de Processing, una librería de audio qu e permite utilizar un framework que trabaja con análisis de audio a tiempo real y que contiene clases coma la FFT o AudioInput. Como algoritmo de detección de frecuencia se ha planteado una adaptación del método HPS (Harmonic Product Spectrum) al lenguaje de Processing y la librería Minim.
dc.description.abstractThis final project degree consists in a desktop application designed in order to help to the interactive guitar learning and developed with the software Processing. The project idea was born across the use of s oftware as Guitar Pro or TuxGuitar and the motivation to create an interaction between the user and the software . The main idea is allowing the bidirectional flux of information through the guitar and laptop con nection by jack cable. The operating mode is connecting the guitar on the micro input. A guitar score will be presented to the user by selecting one option from the main screen; it is needed to press the ‘m’ button from the keyboard in order to start the analysis audio input, an d then starts to play what is showing in the screen. The program will show when is well played and let move up till the end. If it is needed some help to remember some positions, there is a ‘solution’ option. The graphic software interface wants to become the learning to a game through the different options submitted, and with the help of the virtual “teacher”. To develop this part, it was create three classes that let create all the different screens of the application. The audio analysis is made by the P rocessing Minim library; this is an audio library that allows using a real - time synthesis framework and has different classes as FFT or AudioInput. It is implemented an adaptation of the method HPS (Harmonic Product Spectrum) in order to work as a frequenc y detection algorithm
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::So, imatge i multimèdia
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Ensenyament i aprenentatge::TIC's aplicades a l'educació
dc.subject.lcshComputer sound processing
dc.subject.lcshMusic--Instruction and study
dc.subject.lcshWeb-based instruction
dc.titleAprenentatge interactiu de guitarra amb Processing
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacSo--Tractament per ordinador
dc.subject.lemacMúsica--Ensenyament
dc.subject.lemacEnsenyament virtual
dc.rights.accessRestricted access - author's decision
dc.date.lift10000-01-01
dc.date.updated2016-06-17T17:25:02Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola d'Enginyeria de Terrassa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder