El Màster universitari en Enginyeria de Mines, màster habilitant per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a de mines, proporciona una formació especialitzada en la cerca i explotació de recursos minerals i energètics de manera sostenible.

Recent Submissions

View more