Show simple item record

dc.contributorComellas Colomé, Jaume
dc.contributor.authorMasdeu Espuña, Anna
dc.date.accessioned2016-03-18T14:07:58Z
dc.date.available2016-03-18T14:07:58Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/84708
dc.descriptionAnalysis of FTTH networks deployment and solutions to its main problems.
dc.description.abstractThe target of this document is to give answers to a several questions, like, what is the deployment of a network? What does FTTH means? Why this technology is deployed? Who does this job? But above all I want to explain HOW telecommunication operators perform a FTTH network deployment . To achieve these purposes, I have structured the document in three parts. The first part of the document presents the general guidelines that a telecommunication operator has to follow to deploy a FTTH network. It specifies the actions to be taken and the major axes previous, meanwhile and after deployment. For example: what architecture should be used, which will be the network`s use, do you want to build a self owned network , which deployment construction techniques will you choose, etc. The second part simulates a network deployment internal regulations summary of a telecommunication operator. There, it explains how to design the network (architecture and parameters), which network elements can be used, what directives have to followed, what are possible solutions to get the final user,... At this point of the project, it shows in detail a possible way to deploy a FTTH network. The regulation and its parameters could be real but they have been chosen arbitrarily, as an example. The last part is an example of a FTTH tree deployment in order to provide voice and data service, according to the specifications of the second block. It would carry out the theory exposed in the second part on a quarter of a Catalan town. So it puts theory into practice. Finally, to conclude, we see the statistics of FTTH deployment in Spain and which future trends are of this access technology.
dc.description.abstractEl objetivo del documento es dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Qué es el despliegue de una red? ¿Qué quiere decir FTTH? ¿Por que desplegar con esta tecnología? ¿Quién lo hace? Pero sobre todo quiero dar respuesta al COMO. A como se realiza el despliegue de una red FTTH desde la visión de un operador de telecomunicaciones. Para conseguir estos objetivos he estructurado el documento en tres grandes bloques. El primer bloque da las directrices generales que debe seguir un operador de telecomunicaciones que quiere desplegar una red FTTH. A grandes rasgos se especifican las actuaciones a realizar y los grandes ejes antes, durante y después del despliegue. Por ejemplo la arquitectura a usar, el uso que se quiere dar a la red, si se quiere construir una red propia, las técnicas constructivas de despliegue, etc. El segundo bloque vendría a simular el resumen de la normativa interna de despliegue de un operador de telecomunicaciones. Aquí se especifica cuál es el diseño de la red (arquitectura y parámetros), como se desarrolla, con qué elementos, qué directrices a seguir, qué posibles soluciones de despliegue se pueden usar para llegar al usuario final, etc. En este punto ya se entra en el detalle de cómo hay que realizarlo. Se describe como si se tratara de una normativa real. Como si se estuviera implementando. Pero sólo es un ejemplo, y los parámetros de despliegue si bien no difieren mucho de la realidad, los he elegido arbitrariamente. El último bloque es un ejemplo de despliegue de parte de un árbol FTTH que quiere dar servicio de voz y datos, siguiendo las especificaciones del bloque anterior. Pretende mostrar cómo se llevaría a cabo la teoría expuesta en el segundo bloque en un barrio de un municipio catalán. Por lo tanto, pasar de la teoría a la práctica. Finalmente y para concluir se hace una breve pincelada de cómo está a día de hoy el despliegue de este tipo de infraestructura en España y cuáles son las tendencias de futuro de esta tecnología de acceso. 
dc.description.abstractL’objectiu del document és donar resposta a una sèrie de preguntes: Què es el desplegament d’una xarxa? Què vol dir FTTH ? Perquè es desplega amb aquesta tecnologia ? Qui ho fa? Però sobretot vull donar resposta al COM. A com es realitza el desplegament d’una xarxa FTTH des de la visió d’ un operador de telecomunicacions. Per aconseguir aquests objectius he estructurat el document en tres grans blocs. El primer bloc dóna les directrius generals que ha de seguir un operador de telecomunicacions que vol desplegar una xarxa FTTH. A grans trets s’especifiquen les actuacions a realitzar i els grans eixos abans, durant i després del desplegament. Per exemple l’arquitectura a usar, l’ús que es vol donar a la xarxa, si es vol construir una xarxa pròpia, les tècniques constructives de desplegament ,etc. El segon bloc vindria a simular el resum de la normativa interna de desplegament d’un operador de telecomunicacions. Aquí s’especifica quin és el disseny de la xarxa (arquitectura i paràmetres), com es desplega, amb quins elements, quines directrius cal seguir, quines possibles solucions de desplegament es poden usar per arribar a l’usuari final,etc. En aquest punt ja s’entra en el detall de com cal realitzar-lo. Es descriu talment com si es tractés d’una normativa real. Com si s’estigués implementant. Però només és un exemple, i els paràmetres de desplegament si bé no difereixen gaire de la realitat, els he escollit arbitràriament. L’últim bloc és un exemple de desplegament de part d’un arbre FTTH que vol donar servei de veu i dades, seguint les especificacions del bloc anterior. Pretén mostrar com es duria a terme la teoria exposada en el segon bloc sobre un barri d’un municipi català. Per tant, passar de la teoria a la pràctica. Finalment i per concloure es fa una breu pinzellada de com està a dia d’avui el desplegament d’aquest tipus d’infraestructura a Espanya i quines són les tendències de futur d’aquesta tecnologia d’accés.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsS'autoritza la difusió de l'obra mitjançant la llicència Creative Commons o similar 'Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada'
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria de la telecomunicació::Telecomunicació òptica
dc.subject.lcshOptical fibers
dc.subject.otherFTTH
dc.subject.otherPON
dc.subject.otherTelecomunications operator
dc.subject.othernetwork deployment
dc.subject.otherFTTH
dc.subject.otherPON
dc.subject.otherOperador de telecomunicaciones
dc.subject.otherdespliegue de red
dc.subject.otherXarxes de telecomunicacions òptiques -- PFC
dc.titleDesplegament de la xarxa FTTH
dc.title.alternativeDespliegue de una red FTTH
dc.title.alternativeFTTH network deployment
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacFibres òptiques
dc.identifier.slugETSETB-230.112367
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2016-03-18T06:50:55Z
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
dc.audience.degreeENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 1992)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record