En aquesta publicació espubliquen estudis geològics regionals i comarcals realitzats en terres aragoneses.

Editor: Museu de Geologia "Valentí Masachs"

e-ISSN: 1131-5393

DL: B.5634-1990 (versió electrònica)

Summary