Show simple item record

dc.contributorEstrada Palacios, Immaculada
dc.contributor.authorSánchez Álvarez, Maria Isabel
dc.coverage.spatialeast=1.9027161598205566; north=41.45036632711882; name=Castellví de Rosanes, Barcelona, Espanya
dc.date.accessioned2016-02-05T13:11:26Z
dc.date.available2016-02-05T13:11:26Z
dc.date.issued2010-05-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/82630
dc.description.abstractL’objectiu del present projecte és definir i pressupostar les obres necessàries per dur a terme l'execució del camí d’accés al Nucli urbà de Taió, T.M. de Castellví de Rosanes, comarca del Baix Llobregat, amb la finalitat de connectar amb una via peatonal els nuclis urbans de Castellví de Rosanes i Taió evitant el pas de vianants per la carretera C-243B. L’àmbit de projecte es defineix en un tram de 490 metres entre els nuclis urbans de Castellví de Rosanes i Taió al costat dret de la carretera C-243B, incloent la formació d’una estructura sobre la riera de Can Duran que té una longitud total de 24 metres que permet el pas de vianants. Aquesta està proyectada amb un tauler metàl·lic sobre estreps de formigó armat. La longitud total de la passarel.la s’assoleix mitjançant la construcció d’un entramat de bigues acabat amb un paviment de fusta tractat de 3 metres d’amplada. La resta del tram forma part del camí amb una base d’esplanada E2 compactada de 25 cm de gruix, una capa transitable de formigó amb mescla de sulfats de ferro de 10 cm de gruix, vorades tipus ‘tauló’ de 100x10x20 cm en el costat terraplè i una formació de rigola de 20x20x8 cm cada 5 m com a formació de juntes al paviment. El drenatge projectat pretén desguassar l’escorrentiu dels marges urbanitzats i de la plataforma del camí, en funció de la secció transversal definida i els pendents superficials. A tal fi s’ha projectat una cuneta triangular d’1 metre d’amplada i talussos 1H:1V en quasi tot el marge esquerra i que desguassa l’aigua a través de tubs sota el camí de 600 mm de formigó i acabat amb un broquet de formigó per la sortida d’aigües. En tota la longitud del camí s’han projectat com a proteccions una barana de fusta de pi nord d’1,1 m d’alçada a la zona de terraplens, col·locada sobre la berma de 0,25-0,40 metres i ancorada en daus de formigó. Aquesta barana quedarà interrompuda per la situació de les columnes d’enllumenat i els accessos laterals al camí. En quant a l’enllumenat del camí s’ha projectat amb columnes de 5,5 m d’alçada i llampada de VSAP de 100W situades cada 20 m aproximadament i en forma unilateral en el costat dret. No s’ha detectat cap servei afectat per l'execució de les obres definides en el present projecte. Les obres d’ampliació del pont i de regularització del ferm de la carretera es desenvolupen en terreny de domini públic del terme municipal de Castellví de Rosanes. El temps total estimat pel desenvolupament de l'execució de les obres projectades és de quatre 4 mesos El Pressupost d’execució per Contracta resulta un total de DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS (299.621,02 €) (aplicant els coeficients legals de despeses generals (13%), benefici industrial (6%), i el tipus d'IVA vigent (16%)). La Classificació del Contratista per a la realització de les obres és la seguent: Classificació C3 (estructures metàl·liques) Categoria: c; Classificació: G6 (vials sense qualificació específica) Categoria: b; Classificació: I1 (Enllumenat i abalisament lluminós) Categoria: c.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Infraestructures i modelització dels transports::Transport per carretera
dc.subject.lcshRoads
dc.titleCamí d’accés al nucli del Taió
dc.title.alternativeProjecte del camí d'accés al nucli de Taió
dc.typeMaster thesis (pre-Bologna period)
dc.subject.lemacCarreteres
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelEstudis de primer/segon cicle
dc.audience.mediatorEscola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder