L’EXPLORATORI dels Recursos de la Natura és un projecte que té l’objectiu, en primer terme, d'incentivar les vocacions científicotècniques entre els joves preuniversitaris, donant a conèixer la investigació universitària al professorat i alumnat de secundària en particular, i a la societat en general. En segon terme, l'objectiu és avaluar l'impacte de totes les accions, que ha de permetre comprovar la seva efectivitat. Les activitats que es desenvolupen tenen com a eix vertebrador l’aprofitament dels recursos de la natura, per tal de demostrar que són el fonament de tot allò que ens envolta en la nostra vida quotidiana. "Explorar" vol dir descobrir i experimentar, que són dos trets fonamentals de les activitats que du a terme l’EXPLORATORI, complementades sempre en uns fonaments teòrics previs. La singularitat d'ensenyament/aprenentatge que s'aplica consisteix a realitzar les accions sobre el propi terreny, en un entorn diferent al de les aules i de forma totalment interdisciplinària. La metodologia que s'utilitza es fonamenta en el mètode STEAM.

http://futur.upc.edu/EXPLORATORI

El EXPLORATORI de los Recursos de la Naturaleza es un proyecto que tiene el objetivo, en primer término, de incentivar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes preuniversitarios, dando a conocer la investigación universitaria al profesorado y alumnado de secundaria en particular, y a la sociedad en general. En segundo término, el objetivo es evaluar el impacto de todas las acciones, que debe permitir comprobar su efectividad. Las actividades que se desarrollan tienen como eje vertebrador el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, con el fin de demostrar que son el fundamento de todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. “Explorar” significa descubrir y experimentar, que son dos rasgos fundamentales de las actividades que lleva a cabo el EXPLORATORI, complementadas siempre en unos fundamentos teóricos previos. La singularidad de enseñanza/aprendizaje que se aplica consiste en realizar las acciones sobre el propio terreno, en un entorno diferente al de las aulas y de forma totalmente interdisciplinar. La metodología que se utiliza se fundamenta en el método STEAM.

http://futur.upc.edu/EXPLORATORI

El EXPLORATORI de los Recursos de la Naturaleza es un proyecto que tiene el objetivo, en primer término, de incentivar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes preuniversitarios, dando a conocer la investigación universitaria al profesorado y alumnado de secundaria en particular, y a la sociedad en general. En segundo término, el objetivo es evaluar el impacto de todas las acciones, que debe permitir comprobar su efectividad. Las actividades que se desarrollan tienen como eje vertebrador el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, con el fin de demostrar que son el fundamento de todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. “Explorar” significa descubrir y experimentar, que son dos rasgos fundamentales de las actividades que lleva a cabo el EXPLORATORI, complementadas siempre en unos fundamentos teóricos previos. La singularidad de enseñanza/aprendizaje que se aplica consiste en realizar las acciones sobre el propio terreno, en un entorno diferente al de las aulas y de forma totalmente interdisciplinar. La metodología que se utiliza se fundamenta en el método STEAM.

http://futur.upc.edu/EXPLORATORI

El EXPLORATORI de los Recursos de la Naturaleza es un proyecto que tiene el objetivo, en primer término, de incentivar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes preuniversitarios, dando a conocer la investigación universitaria al profesorado y alumnado de secundaria en particular, y a la sociedad en general. En segundo término, el objetivo es evaluar el impacto de todas las acciones, que debe permitir comprobar su efectividad. Las actividades que se desarrollan tienen como eje vertebrador el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, con el fin de demostrar que son el fundamento de todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. “Explorar” significa descubrir y experimentar, que son dos rasgos fundamentales de las actividades que lleva a cabo el EXPLORATORI, complementadas siempre en unos fundamentos teóricos previos. La singularidad de enseñanza/aprendizaje que se aplica consiste en realizar las acciones sobre el propio terreno, en un entorno diferente al de las aulas y de forma totalmente interdisciplinar. La metodología que se utiliza se fundamenta en el método STEAM.

http://futur.upc.edu/EXPLORATORI

Enviaments recents

 • Diagrames de flux interactius 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Latres, Sergi; Cristian, Carrión (Universitat de Barcelona. Edicions i Publicacions, 2006)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  En l’estudi dels processos químic-industrials és indispensable la utilització dels diagrames de flux per tal de poder seguir el desenvolupament del procés. Aquests diagrames poden ser més o menys detallats, però en tots ...
 • La química a l'abast dels estudiants de secundària 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada (2017)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  El present treball mostra un conjunt d’activitats que des de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) s’han anat fent amb la finalitat de despertar l’interès dels estudiants de secundària per la ciència ...
 • Dissemination of the research towards youth: two activities of Exploratori 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada; Badia Padilla, Ester; Prieto Márquez, Kelly (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  It is well known that universities and researchers have a duty towards the society: the dissemination and exploitation of their research. The EXPLORATORI of natural resources (EXPLORATORI), a project of the Universitat ...
 • Enviromental patterns and intermittent cascades 

  Redondo Apraiz, José Manuel; Carrillo Cortés, José Alejandro; Diez Rilova, Margarita; Jorge Sánchez, Juan; Sekula, Emil (2017)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Real environmental flows are non-homogeneous, of fundamental interest is to determine and quantify turbulent diffusion from the available conditions of the flow, because the role of buoyancy and rotation modify the flow ...
 • Effect of a science communication event on students’ attitudes towards science and technology 

  Torras Melenchón, Núria; Grau Vilalta, Maria Dolors; Font Soldevila, Josep; Freixas Bosch, Josep (Tempus Publications, 2017)
  Article
  Accés obert
 • FÒRUM de joves talents: Un escenari no formal d’ensenyament/aprenentatge 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Torras Melenchón, Núria; Badia Padilla, Ester; Font Soldevila, Josep (2016)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
 • RIMA project: activities and initiatives communion and sharing in educational innovation at UPC-BarcelonaTech 

  Salán Ballesteros, Maria Núria; Martínez Martínez, María del Rosario; Portet Cortés, Esperanza; Torra Bitlloch, Immaculada (2012)
  Article
  Accés obert
  The RIMA project (Research and Innovation in Learning Methodologies, http://www.upc.edu/rima) is a proposal from Education Science Institute (ICE) of the (UPC-BARCELONATECH). The aim of this project is to become a forum ...
 • RIMA: research & innovation in learning methodologies. A dynamic tool of the ICE-UPC 

  Salán Ballesteros, Maria Núria; Martínez Martínez, María del Rosario; Adam Salvatierra, Araceli; Darnell Martín, Isabel; Portet Cortés, Esperanza; Torra Bitlloch, Immaculada (2009)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  It’s time to change! In the new environment of the EHEA (European Higher Education Area), universities are committed to extending and modifying traditional learning techniques in ways that will allow them to incorporate ...
 • Materiales digitales para experimentación en química en abierto: UPCommons 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Guaus Guerrero, Ester; Martínez Martínez, María del Rosario; Calvet Tarragona, Aureli; Farran Marsà, Adriana; Gorchs Altarriba, Roser; Salán Ballesteros, Maria Núria (2010)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
 • EXPLORA: una acció per apropar la ciència i la tecnologia al professorat de Secundària 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Font Soldevila, Josep; Torras Melenchón, Núria (2014)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  L'Exploratori dels Recursos de la Natura és un projecte que ofereix activitats amb un eix vertebrador comú: l'aprofitament dels recursos de la natura. Entre les activitats que organitza, cal destacar els cursos EXPLORA, ...
 • El marc competencial del professorat universitari i el redisseny de la formació docent 

  Guardia Ortiz, Lourdes; Illescas Fernandez, Silvia; Sangra Morer, Albert; Torra Bitlloch, Immaculada (2014)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  El procés de convergència europea està generant canvis en les funcions i rols del professorat universitari. D’altra banda, els Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SIGQ) estableixen l’obligació de les universitats ...

Mostra'n més