L’EXPLORATORI dels Recursos de la Natura és un projecte que té l’objectiu, en primer terme, d'incentivar les vocacions científicotècniques entre els joves preuniversitaris, donant a conèixer la investigació universitària al professorat i alumnat de secundària en particular, i a la societat en general. En segon terme, l'objectiu és avaluar l'impacte de totes les accions, que ha de permetre comprovar la seva efectivitat. Les activitats que es desenvolupen tenen com a eix vertebrador l’aprofitament dels recursos de la natura, per tal de demostrar que són el fonament de tot allò que ens envolta en la nostra vida quotidiana. "Explorar" vol dir descobrir i experimentar, que són dos trets fonamentals de les activitats que du a terme l’EXPLORATORI, complementades sempre en uns fonaments teòrics previs. La singularitat d'ensenyament/aprenentatge que s'aplica consisteix a realitzar les accions sobre el propi terreny, en un entorn diferent al de les aules i de forma totalment interdisciplinària. La metodologia que s'utilitza es fonamenta en el mètode STEAM.

El EXPLORATORI de los Recursos de la Naturaleza es un proyecto que tiene el objetivo, en primer término, de incentivar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes preuniversitarios, dando a conocer la investigación universitaria al profesorado y alumnado de secundaria en particular, y a la sociedad en general. En segundo término, el objetivo es evaluar el impacto de todas las acciones, que debe permitir comprobar su efectividad. Las actividades que se desarrollan tienen como eje vertebrador el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, con el fin de demostrar que son el fundamento de todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. “Explorar” significa descubrir y experimentar, que son dos rasgos fundamentales de las actividades que lleva a cabo el EXPLORATORI, complementadas siempre en unos fundamentos teóricos previos. La singularidad de enseñanza/aprendizaje que se aplica consiste en realizar las acciones sobre el propio terreno, en un entorno diferente al de las aulas y de forma totalmente interdisciplinar. La metodología que se utiliza se fundamenta en el método STEAM.

El EXPLORATORI de los Recursos de la Naturaleza es un proyecto que tiene el objetivo, en primer término, de incentivar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes preuniversitarios, dando a conocer la investigación universitaria al profesorado y alumnado de secundaria en particular, y a la sociedad en general. En segundo término, el objetivo es evaluar el impacto de todas las acciones, que debe permitir comprobar su efectividad. Las actividades que se desarrollan tienen como eje vertebrador el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, con el fin de demostrar que son el fundamento de todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. “Explorar” significa descubrir y experimentar, que son dos rasgos fundamentales de las actividades que lleva a cabo el EXPLORATORI, complementadas siempre en unos fundamentos teóricos previos. La singularidad de enseñanza/aprendizaje que se aplica consiste en realizar las acciones sobre el propio terreno, en un entorno diferente al de las aulas y de forma totalmente interdisciplinar. La metodología que se utiliza se fundamenta en el método STEAM.

El EXPLORATORI de los Recursos de la Naturaleza es un proyecto que tiene el objetivo, en primer término, de incentivar las vocaciones científico-técnicas entre los jóvenes preuniversitarios, dando a conocer la investigación universitaria al profesorado y alumnado de secundaria en particular, y a la sociedad en general. En segundo término, el objetivo es evaluar el impacto de todas las acciones, que debe permitir comprobar su efectividad. Las actividades que se desarrollan tienen como eje vertebrador el aprovechamiento de los recursos de la naturaleza, con el fin de demostrar que son el fundamento de todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. “Explorar” significa descubrir y experimentar, que son dos rasgos fundamentales de las actividades que lleva a cabo el EXPLORATORI, complementadas siempre en unos fundamentos teóricos previos. La singularidad de enseñanza/aprendizaje que se aplica consiste en realizar las acciones sobre el propio terreno, en un entorno diferente al de las aulas y de forma totalmente interdisciplinar. La metodología que se utiliza se fundamenta en el método STEAM.

Recent Submissions

 • Studying forests in an open schooling project 

  Mulero Jiménez, Lorena; Cunill Solà, Jordi; Grau Vilalta, Maria Dolors; Mancho Ferreras, Francesc (OmniaScience, 2022-06-07)
  Article
  Open Access
 • Learn about the water around you: use with secondary-school students 

  Mulero Jiménez, Lorena; Grau Vilalta, Maria Dolors (Academic Star Publishing Company, 2021-10)
  Article
  Open Access
 • Difusió i priorització dels ODS en els joves: des de Primària a la Universitat 

  Mulero Jiménez, Lorena; Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada; Cunill Solà, Jordi (2021)
  Conference lecture
  Open Access
 • Explore courses: virtual vs face-to-face 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada; Cunill Solà, Jordi (2020)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  The “EXPLORATORI” is a project from the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) and the Berga Town Council. The main objective of the project is to bring science closer to secondary school students, their teachers and ...
 • Projecte bosc i sostenibilitat. 

  Mulero Jiménez, Lorena; Grau Vilalta, Maria Dolors (2019-09)
  Research report
  Restricted access - author's decision
  Amb el Bosc i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a fil conductor s’ha desenvolupat el projecte Bosc i Sostenibilitat amb el propòsit de donar a conèixer els ODS de l’Agenda 2030 relacionats amb el bosc ...
 • Open schooling: application in the study of the forest 

  Mulero Jiménez, Lorena; Torra Bitlloch, Immaculada; Grau Vilalta, Maria Dolors (IATED, 2019)
  Conference lecture
  Open Access
  In this work, it has been doing a comparison between some really knowing methodologies of student-centred learning -Learning by doing; method Montessori; Constructivism; Constructionism and the innovating system Open ...
 • The forest and climate change: example of application in open science schooling 

  Mulero Jiménez, Lorena; Grau Vilalta, Maria Dolors; Torra Bitlloch, Immaculada (International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2019)
  Conference lecture
  Open Access
  This work is an application of Open Science Schooling (OSS) where schools, in cooperation with other stakeholders, become an agent of community well-being; families are encouraged to become real partners in school life and ...
 • Mostrar la química cotidiana a los estudiantes de secundaria 

  Torra Bitlloch, Immaculada; Grau Vilalta, Maria Dolors (UG, 2005)
  Conference lecture
  Open Access
 • Contaminación por metales pesados en los sedimentos de la cuenca del Llobregat 

  Lao Luque, Concepción; Solé Sardans, Maria Montserrat; Heras Cisa, F. Xavier de las; Casas Sabata, Josep M. (2001-06)
  Article
  Open Access
 • Despertar la curiosidad por la química desde la Universidad 

  Grau Vilalta, Maria Dolors; Riba Bonaventura, Antonio; Bonsfills Pedrós, Anna; Busquets Rubio, Pere; Casas Sabata, Josep M.; Heras Cisa, F. Xavier de las; Font Soldevila, Josep; Gamisans Noguera, Javier; Gorchs Altarriba, Roser; Lao Luque, Concepción; Portabella Soler, Jordi; Rexach Cabrera, Llucia; Sala Farré, Francesca; Sanz Balagué, Joaquim; Solé Sardans, Maria Montserrat; Torra Bitlloch, Immaculada (Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 2003)
  Conference report
  Open Access
  En este trabajo se presentará la experiencia realizada a partir de la visita a la exposición “¿Dónde está la química?”, por parte de estudiantes de secundaria, ciclos formativos y bachillerato. Esta exposición se ha ...
 • La difusión de la investigación: una experiencia de acercamiento entre la universidad y la secundaria 

  Font Soldevila, Josep; Grau Vilalta, Maria Dolors; Torras Melenchon, Nuria (Octaedro, 2012)
  Conference report
  Open Access
  En este trabajo se presenta la experiencia de la Feria del Conocimiento (dos ediciones), organizada por Barcelona Knowledge Campus (BKC: Universitat de Barcelona y Universitat Politècnica de ...
 • Eina per a la captació de talent al grau d'enginyeria química (#TEQxC2): el cas de la UPC Manresa 

  Heras Cisa, F. Xavier de las; Benzal Montes, Eva; Bonsfills Pedrós, Anna; Busquets Rubio, Pere; Dorado Castaño, Antonio David; Gamisans Noguera, Javier; Gorchs Altarriba, Roser; Grau Vilalta, Maria Dolors; Guimerà Villalba, Xavier; Lao Luque, Concepción; Morral Molto, Eloi; Prades Martell, Lledó; Sala Farré, Francesca; Solé Sardans, Maria Montserrat; Torra Bitlloch, Immaculada (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2018)
  Conference report
  Open Access
  L'ocupabilitat és un dels atractius que aporten valor als estudis de grau de les enginyeries. En aquest sentit la UPC de Manresa dinamitza la captació d'estudiants en el grau d'enginyeria química a partir del programa ...

View more