L’EXPLORATORI dels Recursos de la Natura és un projecte amb l’objectiu, en primer terme, d’incentivar les vocacions científico-tècniques entre els joves preuniversitaris, donant a conèixer la investigació universitària al professorat i alumnat de Secundària en particular, i a la societat en general. En segon terme, l’objectiu és avaluar l’impacte de totes les accions, que ha de permetre comprovar la seva efectivitat. Les activitats que es desenvolupen tenen com a eix vertebrador l’aprofitament dels recursos de la natura, per tal de demostrar que són el fonament de tot allò que ens envolta en la nostra vida quotidiana. Explorar vol dir descobrir i experimentar, que són dos trets fonamentals de les activitats que porta a terme l’EXPLORATORI, complementades sempre en uns fonaments teòrics previs. La singularitat d’ensenyament/aprenentatge que s’aplica consisteix en realitzar les accions sobre el propi terreny, en un entorn diferent al de les aules i de forma totalment interdisciplinar. La metodologia que s'utilitza es fonamenta en el mètode STEAM.

http://futur.upc.edu/EXPLORATORI

Enviaments recents

Mostra'n més