Es treballa en la preparació, caracterització i avaluació de catalitzadors per operar en fase heterogènia en reaccions d'interès fonamental i industrial en el camp de l'energia. Es dissenyen catalitzadors model, normalment nanopartícules suportades sobre òxids inorgànics, per tal d'esbrinar la naturalesa dels seus centres actius amb l'ajut de tècniques “operando” d'espectroscòpia i microscòpia que es duen a terme als laboratoris del grup, que inclouen un microtró, al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) i al sincrotró ALBA. L'aplicació industrial està orientada a la preparació a mida de dispositius catalítics i a l'enginyeria de la reacció. Es treballa amb reactors de parets catalítiques, microreactors, reactors de membrana i amb tècniques d’impressió 3D. Es treballa en la producció catalítica i fotocatalítica d’hidrogen i combustibles sintètics, en l’eliminació de contaminants atmosfèrics (CO, VOC i sutge) i en la valorització de CO2.

http://futur.upc.edu/NEMEN

Se trabaja en la preparación, caracterización y evaluación de catalizadores para operar en fase heterogénea en reacciones de interés fundamental e industrial en el campo de la energía. Se diseñan catalizadores modelo, normalmente nanopartículas soportadas sobre óxidos inorgánicos, con el fin de averiguar la naturaleza de sus centros activos con la ayuda de técnicas "operando" de espectroscopia y microscopia que se llevan a cabo en los laboratorios del grupo, que incluyen un microtrón, el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) y el sincrotrón ALBA. La aplicación industrial está orientada a la preparación a medida de dispositivos catalíticos y a la ingeniería de la reacción. Se trabaja con reactores de paredes catalíticas, microrreactores, reactores de membrana y con técnicas de impresión 3D. Se trabaja en la producción catalítica y fotocatalítica de hidrógeno y combustibles sintéticos, en la eliminación de contaminantes atmosféricos (CO, VOCs y hollín) y en la valorización de CO2.

http://futur.upc.edu/NEMEN

Se trabaja en la preparación, caracterización y evaluación de catalizadores para operar en fase heterogénea en reacciones de interés fundamental e industrial en el campo de la energía. Se diseñan catalizadores modelo, normalmente nanopartículas soportadas sobre óxidos inorgánicos, con el fin de averiguar la naturaleza de sus centros activos con la ayuda de técnicas "operando" de espectroscopia y microscopia que se llevan a cabo en los laboratorios del grupo, que incluyen un microtrón, el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) y el sincrotrón ALBA. La aplicación industrial está orientada a la preparación a medida de dispositivos catalíticos y a la ingeniería de la reacción. Se trabaja con reactores de paredes catalíticas, microrreactores, reactores de membrana y con técnicas de impresión 3D. Se trabaja en la producción catalítica y fotocatalítica de hidrógeno y combustibles sintéticos, en la eliminación de contaminantes atmosféricos (CO, VOCs y hollín) y en la valorización de CO2.

http://futur.upc.edu/NEMEN

Se trabaja en la preparación, caracterización y evaluación de catalizadores para operar en fase heterogénea en reacciones de interés fundamental e industrial en el campo de la energía. Se diseñan catalizadores modelo, normalmente nanopartículas soportadas sobre óxidos inorgánicos, con el fin de averiguar la naturaleza de sus centros activos con la ayuda de técnicas "operando" de espectroscopia y microscopia que se llevan a cabo en los laboratorios del grupo, que incluyen un microtrón, el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería Multiescala de Barcelona (Campus Diagonal-Besòs de la UPC) y el sincrotrón ALBA. La aplicación industrial está orientada a la preparación a medida de dispositivos catalíticos y a la ingeniería de la reacción. Se trabaja con reactores de paredes catalíticas, microrreactores, reactores de membrana y con técnicas de impresión 3D. Se trabaja en la producción catalítica y fotocatalítica de hidrógeno y combustibles sintéticos, en la eliminación de contaminantes atmosféricos (CO, VOCs y hollín) y en la valorización de CO2.

http://futur.upc.edu/NEMEN

Enviaments recents

Mostra'n més