Es treballa en la preparació, caracterització i avaluació de catalitzadors per operar en fase heterogènia en reaccions d’interès fonamental i industrial en el camp de l’energia. Es dissenyen catalitzadors model, normalment nanopartícules suportades sobre òxids inorgànics, per tal d’esbrinar la naturalesa dels seus centres actius amb l’ajut de tècniques “operando” d’espectroscòpia i microscopia que es duen a terme als laboratoris del grup, que inclouen un microtró, al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (Campus UPC Besòs) i al sincrotró ALBA. L'aplicació industrial està orientada a la preparació a mida de dispositius catalítics i a l’enginyeria de la reacció. Es treballa amb reactors de parets catalítiques, microreactors, reactors de membrana i amb tècniques d’impressió 3D. Es treballa en la producció catalítica i fotocatalítica d’hidrogen i combustibles sintètics, en l’eliminació de contaminants atmosfèrics (CO, VOCs i sutge) i en la valorització de CO2.

http://futur.upc.edu/NEMEN

Enviaments recents

Mostra'n més